Chcú zdaniť aplikácie

17. 07. 2017

Voľné pôsobenie aplikácií zdieľanej ekonomiky ako sú napríklad Uber či Airbnb na Slovensku zrejme končí, ministerstvo financií ich chce zdaniť a zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Odborníci ale upozorňujú, že návrh novely nie je v súlade s medzinárodným právnym rámcom a môže spôsobiť dvojité zdanenie týchto firiem.

logo Televíznej stanice TA 3(16. 07. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/17; Andrej Horváth/Natália Fónod Babincová, Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Voľné pôsobenie aplikácií zdieľanej ekonomiky ako sú napríklad Uber či Airbnb Slovensku zrejme končí, ministerstvo financií ich chce zdaniť a zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Odborníci ale upozorňujú, že návrh novely nie je v súlade s medzinárodným právnym rámcom a môže spôsobiť dvojité zdanenie týchto firiem."

Andrej Horváth, reportér TA 3: „V boji klasických taxikárov s Uberom sa ministerstvo financií priklonilo na stranu aplikácie. Jej používanie neplánuje zakázať, ale požaduje zdanenie spoločnosti na Slovensku. Problém je totiž v tom, že aj keď firma podniká na našom území, zisk zdaňuje vo svojej domovskej krajine, teda v Holandsku."

Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva financií: „Ministerstvo financií podporuje zdieľanú ekonomiku, ale zároveň chceme, aby subjekty pôsobiace v tomto odvetví mali rovnaké povinnosti a práva, ako majú ostatné subjekty, ktoré podnikajú na Slovensku."

Andrej Horváth: „Odborníci ale upozorňujú na to, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj preskúmala opatrenia navrhnuté rezortom financií a novú úpravu neodporučila prijať. Pre medzinárodné firmy vraj môže byť diskriminačná. V budúcnosti navyše môže dôjsť aj k uzavretiu slovenského trhu pre inovácie zahraničných investorov."

Alica Orda Oravcová, Komora daňových poradcov: „Ak by toto opatrenie Slovenská republika zaviedla napriek tomu, že OECD neodporúča túto formu zdanenia, v takom prípade by hrozilo dvojité zdanenie pre tieto softvérové spoločnosti, tak v štáte, kde majú sídlo, ako aj na Slovensku."

Andrej Horváth: „Podľa ekonóma je zdieľaná ekonomika nový trend, ktorý čaká ďalší rozmach a podobných aplikácií bude časom pribúdať. Krajiny Európskej únie by sa preto mali dohodnúť na spoločnej stratégii, ako postupovať voči týmto nadnárodným spoločnostiam."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Treba zdaniť zdieľanú ekonomiku a zároveň znížiť regulácie tej doterajšej existujúcej ekonomiky, aby konkurencia bola férová."

Andrej Horváth: „V súčasnosti spoločnosť Uber vedie súdne konania vo viacerých krajinách, ktoré sa ju pokúšajú zakázať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač