Deň otvorených dverí v Astronomickom ústave SAV na Lomnickom štíte

24. 07. 2017

Astronómovia, fyzici a meteorológovia na Lomnickom štíte sprístupnili svoje pracoviská a ukázali verejnosti ako pracujú. Vedci dokážu na Slnku odhaliť silnú magnetickú búrku, ktorá sa blíži k Zemi, či odmerať silu kozmického žiarenia z vesmíru. Ďalšie dni otvorených dverí budú v auguste počas dvoch sobôt.

Televízna stanica STV 1 - logo(22. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 9/24; Ivana Ratkovská, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Ako a čo robia vedci v nadmorskej výške 2234 metrov. Kto chcel, mohol sa to dozvedieť počas dňa otvorených dverí na Lomnickom štíte. Svoje pracoviská sprístupnili astronómovia, fyzici aj meteorológovia."

Ivana Ratkovská, redaktorka: „Ľudia sa niekedy pýtajú celkom bizarné veci, či sa dá Slnko pozorovať aj v noci, prípadne si astronómov mýlia s astrológmi. Vedci na Lomnickom štíte pritom karty nepoužívajú. Denne vyhodnocujú stovky čísel, údajov a hodnôt a cez matematické rovnice dokážu zistiť, čo sa deje na našej najväčšej hviezde."

Peter Habaj, pozorovateľ, Astronomický ústav SAV na Lomnickom štíte: „Je to online, je to to, čo na Slnku žije a dýcha, oneskorené akurát o rýchlosť svetla tých 8 minút."

Ivana Ratkovská: „Pozorujú pritom hviezdu, ktorá žiari tak silno, že vás dokáže za pár sekúnd pripraviť o zrak aj na vzdialenosť 150 miliónov kilometrov. Aj preto musia každý deň v ďalekohľade imitovať jeden z najkrajších prírodných javov."

Marcela Bodnárová, vedecká pracovníčka Astronomického ústavu SAV: „Tam niekde sa nachádza takzvaný umelý Mesiac. Ten umožňuje urobiť umelé zatmenie Slnka."

Ivana Ratkovská: „Vedci dokážu na Slnku odhaliť silnú magnetickú búrku, ktorá sa blíži k Zemi, či odmerať silu kozmického žiarenia z vesmíru. Slnko vnímajú ako úžasné laboratórium plazmy neďaleko od Zeme a usilujú sa prelomiť napríklad aj tajomstvo nevyčerpateľného zdroja energie."

Peter Habaj: „To presahuje vôbec to čo si vieme predstaviť. Mať takýto zdroj, tak miniatúrny dáte do palubnej dosky auta niečo také ako baterka a budú na tom jazdiť ešte aj vaši vnukovia."

Ivana Ratkovská: „Ľudia si zvyčajne myslia, že práca na jednom z najvyšších tatranských štítov musí byť očarujúca. Meteorológovia, astronómovia a fyzici majú ale na vec svoj vlastný pohľad."

Rastislav Mačura, meteorológ na Lomnickom štíte: „Človek sa musí spoliehať sám na vlastné sily a musí tu vydržal 10 dní sám."

Marcela Bodnárová: „A keď je tu zlé počasie, tak sme tu jednoducho zavretí, že jednoducho nemôžme niekedy otvoriť ani okno."

Ivana Ratkovská: „A vraj za odmenu z času na čas dostanú z vesmíru aj nenápadný pozdrav."

Peter Habaj: „Pozrite, aký krásny smajlík, oči, ústa a nos. Keď sa ma ľudia pýtajú, či sa na nás Slnko usmieva, no tak usmieva."

Ivana Ratkovská: „Ak ste dnešný Deň otvorených dverí na Lomnickom štíte nestihli, a predsa len by ste chceli nahliadnuť do práce tatranských astronómov, fyzikov a meteorológov, môžete tak ešte urobiť počas dvoch augustových sobôt."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, Slovenská akadémia vied, astronómia, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač