Detská letná univerzita v Nitre

04. 07. 2017

Aj v Nitre pripravili detskú letnú univerzitu kde sa viacero žiakov aj počas prázdnin bude vzdelávať. Univerzity a vysoké školy ponúkajú nielen možnosť pozrieť sa na akademickú pôdu, ale hravou a zaujímavou formou deťom odovzdávajú nové poznatky a približujú im svoje študijné programy.

logo Televíznej stanice STV 1(03. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 15/16; Jana Obrancová /Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Aj v Nitre pripravili detskú letnú univerzitu. Viacero žiakov sa tak aj počas prázdnin bude vzdelávať. Univerzity a vysoké školy ponúkajú nielen možnosť pozrieť sa na akademickú pôdu, ale hravou a zaujímavou formou deťom odovzdávajú nové poznatky a približujú im svoje študijné programy."

Jana Obrancová, redaktorka: „Letné univerzitné štúdium ponúka deťom zaujímavosti z rôznych oblastí vedy aj bežného života. Nejeden účastník sa na letnú univerzitu vracia opakovane."

Účastník nitrianskej letnej univerzity: „Sme si vytvárali med, potom sme trebárs študovali bunky, teda vlastne cez mikroskopy a veľmi sa mi to páčilo. Bolo to také iné, niečo nové."

Účastník nitrianskej letnej univerzity: „Naučil som sa tu aj trochu po čínsky a aj po španielsky."

Marcela Verešová, prorektorka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: „Sa zoznamujú s aktivitami z oblasti prírodných vied, humanitno‑ spoločenských vied, behaviorálnych vied, čiže naozaj si myslím, že dokážeme poskytnúť taký pohľad do študijných programov cez zaujímavé aktivity."

Jana Obrancová: „Deti sa zahrajú na mladých pekárov, botanikov, olympionikov či vodičov a remeselníkov a navštívia aj botanickú záhradu a vivárium."

Roberta Štěpánková, prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity: „Dieťa po školskom roku naozaj sa teší na prázdniny a ísť do nejakej školy, či už to je univerzita alebo nejaká škola, no vyzerá to čudne, ale tešia sa sem."

Jana Obrancová: „Nitriansku letnú univerzitu dosiaľ absolvovalo viac ako 470 detí. Tento rok sa k nim pridá ďalších 60 malých študentov."

Otec dieťaťa: „Treba tie deti nejakým spôsobom zaujať a ako som spomínal, že syn je v podstate taký ten bádateľský typ, takže veľmi sa teší, takže neberie to skôr ako školu, ale skôr ako nejakú takú tú pracovnú aktivitu."

Matka dieťaťa: „Mať taký prehľad vlastne o tých vysokých školách, čo sa tam učia, možno bude aj vedieť, čo potom chce v živote robiť."

Jana Obrancová: „Štúdium potrvá 2 týždne a skončí sa promóciou, na ktorej si deti preberú diplomy a získajú titul akademicus nitriansis junior."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač