Do e-Health pôjdu ďalšie milióny

07. 07. 2017

Do elektronického zdravotníctva pôjdu ďalšie 4 milióny eur. Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré je zodpovedné za zavedenie e‑Healthu, obstaráva nové sieťové zariadenia, servery či dátové úložiská, pretože tie súčasné sú už staré. Systém si od začiatku, teda od roku 2008 vyžiadal už takmer 50 miliónov eur.

 logo Televíznej stanice STV 1(04. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/25; Iveta Gombošová /Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Do elektronického zdravotníctva pôjdu ďalšie 4 milióny eur. Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré je zodpovedné za zavedenie e‑Health, obstaráva nové sieťové zariadenia, servery či dátové úložiská, pretože tie súčasné sú už staré. Systém si od začiatku, teda od roku 2008 vyžiadal už takmer 50 miliónov eur."

Iveta Gombošová, redaktorka: „E‑Health má 53 aplikácií. z bezpečnostných dôvodov sú umiestnené na 86 fyzických a ďalších 77 virtuálnych serveroch. Ide o zložitý informačný systém, ktorého spustenie sa roky odkladalo, až treba do niektorých jeho častí znova investovať."

Soňa Valášiková, hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií: „Množstvo komponentov je už po skončení, respektíve na hranici životnosti, takisto výkonnostne súčasná infraštruktúra už nie je postačujúca na tú predpokladanú záťaž. Od mája tohto roka sú prvé zariadenia aj v stave neservisovateľné výrobcom, takže na základe týchto skutočností Národné centrum zdravotníckych informácií pristúpilo k verejnému obstarávaniu."

Iveta Gombošová: „Predpokladaná hodnota zákazky 4 milióny 200‑tisíc eur. Dosiaľ do e‑Health investovali celkovo takmer 47 miliónov. Systém má priniesť úsporu, keďže sa odstránia napríklad duplicitné vyšetrenia. Ani po desiatich rokoch od schválenia jeho štartu však neprináša to, čo má. Ešte stále ho len testujú."

Jana Kiššová, podpredsedníčka strany (SaS): „Elektronické zdravotníctvo vie priniesť mimoriadne vysokú pridanú hodnotu pre úžitok, pre pacientov a pre ľudí a je veľkou škodou, že sa to stále kvôli nejakým procesným veciam odkladá. Ja to považujem za obrovskú chybu."

Iveta Gombošová: „Pod neustále odkladanie spustenia e‑Health sa podpísali viaceré zmeny legislatívy, ale aj výmeny vlád. Toto ešte stále nebudú posledné investície, ktoré si e‑Health vyžiada. Podľa odborníkov z oblasti informačných technológií sa systémy v priemere obnovujú každé 4 roky."

Marek Grác, softvérová spoločnosť Asseco: „Do infraštruktúry treba investovať priebežne, to je normálne prevádzkové prostredie. To je tak isto ako vy, keď si kúpite notebook, tak zhruba po tých štyroch rokoch alebo PC, po štyroch rokoch je už zastaralé a už chcete také, ktoré plní očakávania a požiadavky modernej doby."

Iveta Gombošová: „Ostrý štart elektronického zdravotníctva je naplánovaný na 1. januára 2018. Národné centrum zdravotníckych informácií už avizovalo, že k tomuto dátumu nebudú pripojení všetci lekári a nemocnice, a preto sa ráta aj s takzvaným prechodným obdobím."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, zdravotné vedy, technológie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač