Navrhli európske dôchodky

07. 07. 2017

Slováci budú mať viac možností ako si sporiť na dôchodok. Európska komisia vytvorila nový druh dobrovoľného osobného dôchodku. Prostredníctvom neho by sa mal trh viac zjednotiť. Spotrebiteľom by mal zároveň poskytnúť ďalšiu možnosť, ako si odkladať peniaze na starobu.

logo Televíznej stanice TA 3 (06. 07. 2017; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 6/16; Mihaela Lovásová/Zuzana Závodská)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Slováci budú mať viac možností ako si sporiť na dôchodok, Európska komisia predstavila vlastný osobný dôchodkový produkt, ktorý má efektívnejšie chrániť spotrebiteľa. V súčasnosti pritom osobné dôchodkové sporenie využíva iba 27 percent Európanov."

Michaela Lovásová, reportérka TA 3: „Až šestnásť miliónov Európanov pracuje v inom členskom štáte ako sú občania, ľuďom tak vznikajú rôzne dôchodkové nároky, a to najmä v prípade, ak si už sporia rôznymi doplnkovými poisteniami."

Vladimír Baláž, Prognostický ústav SAV: „Keď pracujete v Nemecku alebo v Británii a zamestnávateľ vám prispieva na dôchodok, vy si tieto peniaze potom môže preniesť do nášho druhého piliera. Ale tieto schémy sú také veľmi rôznorodé a je potreba nejakým spôsobom ich buď harmonizovať, alebo aspoň harmonizovať transfer nárokov medzi týmito schémami."

Michaela Lovásová: „Európska komisia aj preto vytvorila nový druh dobrovoľného osobného dôchodku. Prostredníctvom neho by sa mal trh viac zjednotiť. Spotrebiteľom by mal zároveň poskytnúť ďalšiu možnosť, ako si odkladať peniaze na starobu."

Jana Capello, tlačový odbor Európskej komisie na Slovensku: „Vlastne je určený pre všetkých obyvateľov Európskej únie a s tým, že vedia, že nebudú obmedzovaný počas dĺžky svojho pracovného života a môžu sa presťahovať do hociktorého štátu v rámci EÚ bez toho, aby na to doplatilo ich dôchodkové sporenie."

Michaela Lovásová: „Celoeurópsky dôchodkový systém bude totiž v rámci členských štátov prenosný, vďaka čomu sa podmienky sporenia nijak nezmenia. Banky, poisťovne, či zamestnanecké fondy, ktoré ho budú ponúkať, budú však musieť povinne zverejňovať všetky poplatky sporiteľov."

Jana Capello: „Toto zjednoduší porovnávanie poplatkov poskytovateľov medzi rôznymi poskytovateľmi teda v rámci celej EÚ."

Michaela Lovásová: „Spotrebitelia budú zároveň môcť každých päť rokov zmeniť poskytovateľa, či nastaviť si systém vyplácania podľa toho, ako im to vyhovuje. O návrhu produktu sa bude ešte diskutovať v Európskom parlamente, viacerí poslanci ho pritom považujú za dôležitý míľnik na ceste k dokončeniu únie kapitálových trhov."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač