Prezident Andrej Kiska navštívil Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

21. 07. 2017

Špičkové európske pracovisko Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied navštívil prezident Andrej Kiska.

logo Rozhlasovej stanice Regina(20. 07. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 11:00; por. 2/4; Matej Baránek/Matej Baránek)

Matej Baránek, moderátor RTVS: „Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, ktorý na základe medzinárodného auditu patrí medzi špičkové európske pracoviská, prepája teóriu s praxou. Takto zhodnotil jej činnosť prezident Andrej Kiska."

Andrej Kiska, prezident SR: „V praxi tu vidieť ako sú tu priamo pripravované a vyvíjané metódy pre liečenie cukrovky, pre liečenie rakoviny, mali by sme rozprávať o tom, ako nachádzať modely prepájania vedy, výskumu s praxou, ale aj z pohľadu exekutívy."

Matej Baránek: „Podľa neho vo svete bežne fungujú agentúry financované vládou zamerané na podporu projektov. Ústav polymérov vyvíja napríklad materiály, ktoré zabraňujú nadmernému znečisťovaniu životného prostredia. Vedúca oddelenia kompozitných materiálov Mária Omastová."

Mária Omastová, vedúca oddelenia kompozitných materiálov: „Pripravujeme nové typy materiálov, to sú biodegradovateľné plasty, pretože plasty je skutočne súčasný problém a tieto, ktoré my vyvíjame sú vlastne degradovateľné, ale musia sa položiť do kompostu."

Matej Baránek: „Medzinárodný audit zaradil medzi špičkové európske pracoviská, teda také, že ich výskum je viditeľný na európskej úrovni, dva ústavy SAV, polymérov a etnológie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač