Projekt na využitie ľudských zdrojov z rómskej menšiny

06. 07. 2017

Projekt neziskových organizácií a Slovenskej akadémie vied zameraný na využitie ľudských zdrojov spomedzi rómskej menšiny by mal sprístupniť Rómom na Slovensku jednoduchší prístup k vzdelaniu, práci či bývaniu.

 logo Rozhlasovej stanice Lumen(04. 07. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/23; Ján Heriban/Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Rómovia na Slovensku by mohli mať jednoduchší prístup k vzdelaniu, práci či bývaniu. Posnaží sa o to projekt neziskových organizácií a Slovenskej akadémie vied zameraný na využitie ľudských zdrojov spomedzi rómskej menšiny. Ich zaradenie na trh práce by mohlo prispieť nielen ekonomike, ale aj začleneniu rómskej komunity do spoločnosti, kultivácii ich návykov a zvýšeniu životnej úrovne. O projekte nahrával Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor: „Odborní pracovníci najskôr preveria schopnosti Rómov a na základe nich im pomôžu v jednej z kľúčových oblastí. Hovorí Andrea Hagovská zo združenia Ľudia v Tatrách."

Andrea Hagovská, združenie Ľudia v Tatrách: „Budeme v našom projekte, v tom pilotnom, overovaním prepájať tri dôležité oblasti, a to je bývanie, vzdelávanie a práca. Pre každú túto oblasť máme špecificky vyvinutý nástroj."

Ján Heriban: „Projekt beží od začiatku tohto roka a potrvá do polovice roka 2019. Je do neho zapojených osem európskych krajín. Pokračuje Miroslav Pollák z Centra pre udržateľný rozvoj."

Miroslav Pollák, Centrum pre udržateľný rozvoj: „Všetci si uvedomujeme nevyužitý ľudský potenciál Rómov. V Európe je to najväčšia žijúca národnostná menšina, ktorá nemá vlastný štát a viac alebo menej je outsiderom aj na trhu práce, aj vo všetkých tých oblastiach, ktoré sa týkajú sociálnych a ekonomických záležitostí."

Ján Heriban: „Za to, že si Rómovia nevedia nájsť prácu, môžu podľa odborníkov okrem iného aj predsudky a stereotypy, ktoré voči nim v spoločnosti panujú. Dopĺňa Richard Filčák z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Richard Filčák, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied: „Nie je dostatok rôznych podporných opatrení, nie je dostatok asistencie, dostatok projektov, ktoré by pomáhali vlastne búrať tie bariéry medzi prácou a ľuďmi, ktorí o prácu majú záujem."

Ján Heriban: „S Rómami budú v rámci projektu pracovať v dvoch najmenej rozvinutých regiónoch, v Lučenci a v Kežmarku a tiež na košickom Luníku IX. Spolu by mali pomôcť asi stopäťdesiatim z nich. Účasť v programe je dobrovoľná, preto bude záležať aj na ich záujme."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač