Rektori sa stretnú s ministrom školstva

12. 07. 2017

Nespokojní rektori vysokých škôl by sa mali zajtra stretnúť s ministrom školstva. Opýtajú sa ho na to, prečo z takmer tristo miliónov z eurofondov na vedu nedostanú nič.

logo Televíznej stanice STV 1(11. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/26; Daniela Hajčáková/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Nespokojní rektori vysokých škôl by sa mali zajtra stretnúť s ministrom školstva. Opýtajú sa ho na to, prečo z takmer tristo miliónov z eurofondov na vedu nedostanú nič. Šéfovi rezortu poslali list. Žiadajú v ňom, aby výsledky hodnotenia anuloval. Rezort školstva tvrdí, že schvaľovanie projektov ešte neukončil a poradie projektov nie je definitívne."

Daniela Hajčáková, redaktorka: „Špecializované pracovisko, ktoré skúma vplyvy klimatických zmien na prírodu, ale aj na zdravie ľudí, lesníctvo a poľnohospodárstvo. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa na takýto projekt uchádzala o peniaze z eurofondov, žiadali o takmer dvadsať miliónov eur. Ocitla sa však na zozname neschválených projektov, ako aj ďalšie výskumné univerzity. Ôsmi nespokojní rektori aj vedenie Slovenskej akadémie vied sa preto listom obrátili na ministra školstva. Rektorom sa nepáči, že peniaze by mali smerovať takmer výlučne do firiem."


Z listu rektorov ministrovi školstva: „Výsledok, že ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov Slovenskej akadémie vied nedostal finančnú podporu odmietame a považujeme za škandalózny."

Daniela Hajčáková: „Nespokojní rektori žiadajú ministra školstva, aby výsledky hodnotenia anuloval. Pre médiá sa však vyjadrovať nechcú. Hovoria, že list, ktorý poslali ministrovi školstva, nebol určený pre verejnosť. Vyjadriť sa plánujú až po zajtrajšom stretnutí s Petrom Plavčanom. Na ňom sa chcú ministra pýtať na celý proces hodnotenia, aj na to, kto projekty hodnotil. To ministerstvo nezverejnilo. Rezort totiž odkazuje, že hodnotenie ešte ukončené nie je. Dohromady sa o peniaze z dvestoosemdesiatosemmiliónového balíka uchádzalo šesťdesiatosem žiadateľov. Tridsaťpäť žiadostí zatiaľ splnilo podmienky, dvadsaťštyri nie. Deväť projektov ministerstvo ešte preveruje. Hovorí však, že zatiaľ s nikým zmluvu na vyplatenie peňazí neuzavrelo a poradie sa ešte môže meniť."

Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „V súčasnosti sa toto kolo posudzovania, alebo teda celý ten proces hodnotenia uzatvára a samozrejme, keď budú potom známe definitívne výsledky, budú zverejnené. Tak isto budú zverejnené aj mená hodnotiteľov, ktorí konkrétny projekt hodnotili a taktiež, ktoré projekty sú úspešné a ktoré nie."

Daniela Hajčáková: „Univerzity s peniazmi z eurofondov rátali. Ministerstvo však hovorí, že istú čiastku dostali v rámci iných výziev. Ide však o menšie objemy peňazí, teraz sa rozdeľuje približne tristo miliónov. Ak sa k peniazom školy nedostanú, rektori tvrdia, že sa nenaplní záväzok z programového vyhlásenia vlády. Tá sľubovala, že do školstva pritečie o dve miliardy eur viac."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Z peňazí na vedu a výskum nedostali univerzity ani SAV nič

Tlač