Slováci najviac oceňujú istotu

03. 07. 2017

Pre pracujúcich Slovákov je najdôležitejšia istota v zamestnaní. Vyplýva to z medzinárodného výskumu pracovných orientácií. Zo zoznamu si opýtaní volili jednu odpoveď, ktorá bola pre nich najdôležitejšia. Dvojkou sa stala túžba, aby bola práca zaujímavá, no a mať vysoký príjem v zamestnaní si Slováci volili až na treťom mieste.

logo Televíznej stanice STV 1(01. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/25; Dáša Hodálová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Pre pracujúcich Slovákov je najdôležitejšia istota v zamestnaní. Vyplýva to z medzinárodného výskumu pracovných orientácií. Zo zoznamu si opýtaní volili jednu odpoveď, ktorá bola pre nich najdôležitejšia. Dvojkou sa stala túžba, aby bola práca zaujímavá, no a mať vysoký príjem v zamestnaní si Slováci volili až na treťom mieste."

Dáša Hodálová, redaktorka: „Najdôležitejším faktorom v zamestnaní je podľa Slovákov jeho istota. Vyplýva to z medzinárodného výskumu pracovných orientácií."

Robert Klobucký, sociológ, Slovenská akadémia vied: „Dôležitosť istoty zamestnania a častejšie pochopiteľne oceňujú zamestnaní respondenti, pretože to je záležitosť, ktorá sa ich bezprostredne dotýka v tej práci."

Dáša Hodálová: „Istotu v zamestnaní však pociťuje len päťdesiattri a pol percenta opýtaných. Sú to najmä pracujúci v tak zvaných prestížnejších povolaniach. Zo všetkých porovnávaných krajín s výnimkou Japonska je to však najmenej."

Miloslav Bahna, sociológ, Slovenská akadémia vied: „V medzinárodnom porovnaní vychádzame ako pomerne neistí. Čiže respondenti na Slovensku uvádzajú, že majú istotu v zamestnaní výrazne ako menej často, ako respondenti v iných krajinách."

Dáša Hodálová: „Najväčší pocit istoty v zamestnaní majú Švajčiari, za nimi Slovinci a Švédi. Slováci sa o svoje miesta obávajú, a to aj napriek tomu, že sa na Slovensku hovorí o nedostatku pracovnej sily. O stratu zamestnania sa najviac boja starší ľudia, muži a ľudia žijúci v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou."

Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV: „To je normálna, taká prirodzená obava. Nesmieme zabúdať, že podniky nielen vznikajú, ale aj zanikajú. Do troch rokov približne zanikne asi tridsať percent podnikov. Takisto sa neustále vymieňajú pracovné miesta."

Dáša Hodálová: „Výrazné regionálne rozdiely sa odrazili aj v rebríčku hodnotenia zaujímavosti zamestnania. No je stále veľa tých, ktorí svoju prácu považujú za monotónnu."

Vladimír Baláž: „V tých regiónoch tam skutočne najviac práce je niekde v poľnohospodárstve, alebo nejakej manuálnej pozícii v priemyselnej výrobe, a to človeka až tak nenapĺňa."

Dáša Hodálová: „Vysoký príjem je pre pracujúcich dôležitý až ako tretí v poradí. Výška platu je výrazne častejšie dôležitá pre mužov a tiež mladšiu generáciu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač