Slovensko: Prečo nedostali podporu?

18. 07. 2017

V kauze zamietnutia miliónových projektov pre naše univerzity sa objavujú ďalšie otázniky. Rektori po stretnutí s ministrom školstva kritizovali proces hodnotenia. Redaktor TV JOJ sa pozrel na to, kto projekty za desiatky miliónov eur hodnotil.

logo Televíznej stanice JOJ(15. 07. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 6/16; Dárius Haraksin /Lucia Barmošová)

Lucia Barmošová, moderátorka: „V kauze zamietnutia miliónových projektov pre naše univerzity sa objavujú ďalšie otázniky. Rektori po stretnutí s ministrom školstva kritizovali proces hodnotenia. Pozreli sme sa teda na to, kto projekty za desiatky miliónov eur hodnotil."

(začiatok archívneho záznamu z 12. 7. 2017)

Karol Mičieta, rektor UK, Bratislava: „Dlhodobý strategický výskum majú realizovať najmä organizácie, ktoré ten dlhodobý výskum robia."

(koniec archívneho záznamu z 12. 7. 2017)

Dárius Haraksin, redaktor: „Rektori našich najväčších univerzít zároveň prišli s týmto rebríčkom. Hovorí o tom, ako zahraničie vníma slovenské výskumné inštitúcie.

(text v obraze)

Najaktívnejšie výskumné inštitúcie na Slovensku

1. Slovenská akadémia vied (SAV, Bratislava)
2. Univerzita Komenského (UK, Bratislava)
3. Slovenská technická univerzita (STU, Bratislava)
4. Technická univerzita (TU, Košice)
5. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ, Košice)
6. Žilinská univerzita (ŽU, Žilina)

Na najvyšších priečkach sú práve tie univerzity, ktoré z 300 miliónového balíka na výskum nedostali nič. Nahnevaní rektori sa preto stretli s ministrom, aby im to vysvetlil. Podľa výsledkov boli totiž projekty súkromných firiem lepšie ako tie univerzitné. Namietajú preto tých, čo to hodnotili, no konkrétne mená neuviedli. Vidia tu len jediné riešenie."

Robert Redhammer, rektor STU, Bratislava: „Dať hodnotiť tie projekty niekomu inému, kto nie je zaťažený, je expert, kto má skúsenosti s výskumom a naozaj vie, ako to vo svete beží."

Dárius Haraksin: „Námatkovo sme sa pozreli na dve najväčšie univerzity. Projekt Univerzity Komenského zameraný na medicínu hodnotili inžinier a magister, o ktorých odbornosti internet toho veľa nevie. Ten istý inžinier zároveň hodnotil projekt o nanotechnológiách, no tu mu sekundoval aj lekár. Ministerstva sme sa preto pýtali, či je to v poriadku. Ich životopisy nám však ministerstvo nesprístupnilo. Poslalo len všeobecné stanovisko o tom, aké podmienky museli ľudia splniť na to, aby mohli projekty za desiatky miliónov eur hodnotiť."

(text v obraze)
Výzva:
Dlhodobý strategický výskum a vývoj

Schválených 10 projektov
Neschválených (splnili podmienky) 25 projektov
Nesplnené podmienky 24 projektov
Prehodnocuje sa 9 projektov

(text v obraze)

Zo stanoviska ministerstva školstva „Poznatky a skúsenosti mohli odborní hodnotitelia získať na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Museli však podrobne uviesť, akým spôsobom ich nadobudli.

Dárius Haraksin: „Zo životopisu malo tiež vyplývať ich doterajšie profesionálne pôsobenie a skúsenosti. Doložiť mali aj referencie. Ministerstvo však zverejnilo iba mená. Čiže o tých, ktorí rozhodovali o desiatkach miliónov eur na výskum, nevieme skoro nič. Experti na eurofondy pritom výber hodnotiteľov kritizujú už roky."

Ján Rudolf, expert na eurofondy: „Podlieha skôr politickým nomináciám, alebo politickým výberom, skôr sú za hodnotiteľov vyberaní ľudia, ktorí sú spriaznení s danou politickou stranou, alebo s daným ministerstvom."

Dárius Haraksin: „Na všetko sa teraz chce osobne pozrieť minister školstva ešte raz. To ale podľa experta spochybňuje celý proces."

Ján Rudolf: „Teraz čo povedia, že podporíme tie horšie, lebo chceme podporiť aj verejný sektor, alebo sme sa pomýlili v hodnotení, alebo celé to ešte raz prehodnotíme, alebo nemám šajnu čo ten minister povie."

Peter Plavčan, minister školstva SR: „V každom prípade chcem, aby to bolo, aby priebeh hodnotenia a takisto aj výsledky boli prehľadné pre celú odbornú verejnosť, pre širokú verejnosť."

Dárius Haraksin: „Dárius Haraksin, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač