Sprístupnili nálezisko z Veľkej Moravy

06. 07. 2017

Deň pred Sviatkom svätého Cyrila a Metoda sa desiatky zvedavcov vybrali na Martinský vrch v Nitre. Ide o významnú historickú lokalitu s archeologickým náleziskom z obdobia Veľkej Moravy. Areál sprístupnia len niekoľkokrát do roka.

 logo Televíznej stanice STV 1(04. 07. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/25; Dáša Hodálová /Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Deň pred zajtrajším Sviatkom svätého Cyrila a Metoda sa desiatky zvedavcov vybrali na Martinský vrch v Nitre. Id e o významnú historickú lokalitu s archeologickým náleziskom z obdobia Veľkej Moravy. Areál sprístupnia len niekoľkokrát do roka. Nakrúcala tam Dáša Hodálová."

Dáša Hodálová, redaktorka: „Najznámejšie osídlenia tu zaznamenali v období nitrianskeho kniežatstva. Nachádza sa tu celkom trinásť pamiatkovo chránených objektov. Najväčšiu časť tvoria budovy bývalých kasární, no chránený je aj areál Martinského vrchu."

Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre: „Samotný areál je veľmi starý, lebo je to vlastne významná archeologická lokalita, kde máme osídlenie už od doby kamennej. To znamená zhruba tých päťtisíc rokov pred Kristom a v podstate aj v doteraz menšími prestávkami tu bol vždycky intenzívny život."

Peter Michalík, sprievodca: „Zistilo sa počas týchto výskumov, ktoré tu prebiehali, že to osídlenie bolo významnejšie v tej dolnej časti v predhradí, kde boli zistené nielen sídliskové objekty z deviateho storočia, ale aj remeselné dielne."

Dáša Hodálová: „Na dvadsiatich hektároch plochy bola doposiaľ preskúmaná len jeho malá časť a aj tá je dnes vo veľkej miere obrastená burinou. Archeológovia sa preto priestory Martinského vrchu snažia zatraktívniť aj prostredníctvom vznikajúceho archeoskanzenu."

Matej Ruttkay: „V podstate skoro každý rok robíme nejaký krok, že sprístupnime niečo, aby sem tí ľudia mohli ísť, alebo v lete urobíme nejakú aktivitu, aby sme pritiahli Nitranov aj na toto miesto."

Dáša Hodálová: „Areál je zatiaľ prístupný len niekoľkokrát do roka, no ambíciou parku je priblížiť návštevníkom históriu našich predkov. Tento rok otvorili jeho prvú časť slovanskú dedinku, ktorá znázorňuje život na Veľkej Morave."

Peter Bednár, archeológ: „Tieto domy, ktoré tu vidíte postavené, sú vlastne replikami domov, ktoré sa preskúmali počas archeologického výskumu v rokoch 1960 až 1969. Ten základ je pôvodná kópia toho, čo sa vykopalo zhruba o dvesto metrov juhozápadnejšie."

Veronika Huňadyová, brigádnička: „Toto je taký ten základný príbytok, čiže sčasti zapustený do zeme. Je vybudovaný z dubového dreva, krov je smrekový a ako krytina sa použila trstina."

Dáša Hodálová: „V budúcnosti tu plánujú vybudovať aj ďalšie časti z doby kamennej či keltskú osadu. Do konca leta chcú dobudovať veľkomoravskú dedinu, ktorá by bola otvorená aj cez víkendy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač