Štrkoviská žijú

10. 07. 2017

Štrkoviská sú vlastne druhotný biotop, ktorý využíva množstvo živočíchov. Môžu sa tam nasťahovať divé kačice, labute, poprípade kulík riečny alebo brehuľa hnedá, príbuzná lasovičiek.

logo Televíznej stanice Markíza(05. 07. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 25/27; Mário Kermiet/Jaroslav Zápala; Mária Chreneková Pietrová)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Na začiatku sa o nich hovorí ako o zásahu do krajiny. Ich vznik musia povoliť viaceré úrady. Len pri stavbách diaľnic sa ich objavilo niekoľko desiatok."

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Reč je o štrkoviskách. Na ťažbu štrku slúžia nanajvýš pár rokov, no keď človek a stroje odídu, začínajú žiť vlastným životom a najčastejšie sa zo záťaže stane pomoc."

Mário Kermiet, redaktor: „Pred pár rokmi tu bolo pole. Ťažba štrku sa tu skončila pred necelými 2 rokmi, odvtedy tu vzniká takzvaný druhotný biotop, ktorý sa rýchlo zapáčil množstvu živočíchov."

Miroslav Saniga, Ústav ekológie lesa SAV: „Tam sa môžu nasťahovať divé kačice, labute, poprípade kulík riečny, aj neviem trasochvost horský v tých vyšších polohách."

Mário Kermiet: „Alebo aj veľký likvidátor hmyzu, príbuzná lastovičiek, brehuľa hnedá. Hniezda si takto doluje do piesčitého alebo hlineného brehu."

Miroslav Saniga: „Týchto lokalít je málo a keďže druhotne takto vytvoríme tým vtáčikom takúto vhodnú hniezdnu príležitosť, veľmi radi to využijú."

Mário Kermiet: „Dobré možnosti na vyvedenie potomstva si uvedomili aj tieto kačky a potravy je tu dosť napríklad aj pre volavky alebo čajky."

Miroslav Saniga: „Tie vtáky tam zostanú a vracajú sa tam."

Mário Kermiet: „Vracajú sa, lebo rýchlo ožije aj podzemná voda, ktorá odkopaním štrku ostane na povrchu. Pohľad pod hladinu je toho dôkazom. Okrem rôzneho vodného hmyzu sú tu ani nie po 2 rokoch už aj ryby."

Tibor Ilavský, rybár: „Predpokladáme, že sa tam dostanú len činnosťou človeka, lebo by bolo naivné si myslieť, že nejaký vták na perí, alebo na inej časti tela prenesie ikru, ktorá by bola schopná sa ďalej vyvíjať."

Mário Kermiet: „Táto nádhera bola pred vyše 40 rokmi tiež štrkoviskom. Tak ako o množstvo ďalších, aj tu sa starajú rybári, inak by sa už strácalo. Nasadili tu aj vhodné druhy rýb. O niekoľko desaťročí bez zásahu človeka aj toto miesto postupne zarastie vegetáciou, dovtedy však pomôže množstvu živočíchov a využije ho aj človek a nemusia to byť len rybári."

Miroslav Saniga: Zbaľme si ruksak s detičkami s rodinou a poďme skúmať naozaj to štrkovisko, čo tam vidíme a nakoniec budeme obohatení, že nemusíme ísť niekde k Jadranskému moru a pozerať čajky."

Mário Kermiet: „Z Liptova Mário Kermiet, televízia Markíza."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač