Z peňazí na vedu a výskum nedostali univerzity ani SAV nič

11. 07. 2017

Z balíka 300 miliónov eur, určeného na vedu, popredné slovenské univerzity a ani Slovenská akadémia vied nedostali takmer nič. Väčšinu peňazí z výzvy ministerstva školstva  zrejme získajú firmy a konzorciá. Osem rektorov a predseda SAV napísali ministrovi školstva list. Majú výhrady voči odbornej kvalifikovanosti tých, ktorí projekty posudzovali.

Televízna stanica Markíza - logo(10. 07. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 12/28; Lenka Vavrinčíková)

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Rektori najväčších univerzít sa búria. Z obrovského balíka 300 miliónov eur na vedu a výskum nedostali ani cent. Vysoké školy už poslali ministrovi školstva list. Žiadajú okamžité vysvetlenie a prešetrenie. Milióny eur do školstva zrejme napokon dostanú súkromné firmy. Na zozname nespokojných je Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a dokonca Slovenská akadémia vied. Podľa rektorov bolo vyhodnotenie projektov nekorektné a netransparentné. Vysvetlenie sme chceli aj od ministra. Ten sľúbil, že sa vyjadrí, no napokon poslal iba hovorkyňu."

Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „O tomto liste rektorov vieme, práve z toho dôvodu, že žiadne rozhodnutia o schválení, respektíve neschválení ešte neboli posielané, v tejto chvíli je teda predčasné komentovať nejaké výsledky, pretože proces schvaľovania ešte vôbec nebol ukončený. Čiže my sa aj na základe tohto stretneme s rektormi a potom budeme informovať o ďalšom postupe."

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(10. 07. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 1/9; Laura Kellöová, Jana Belovičová)

Jana Belovičová, moderátorka: „Z tristomiliónového balíka určeného na vedu popredné slovenské univerzity nedostali takmer nič. Väčšinu peňazí z výzvy ministerstva školstva  tak zrejme získajú firmy a konzorciá. Medzi schválenými europrojektami na výskum a vývoj je aj šesť z dielne samotného vyzývateľa, teda rezortu školstva. Naopak, Slovenská akadémia vied obišla naprázdno. Rektori v liste ministra žiadajú, aby výsledky anuloval."

Laura Kellöová, redaktorka: „Neschválené. Takto označené projekty si našla na stránke ministerstva školstva väčšina slovenských výskumných univerzít, aj  Slovenská akadémia vied. Osem rektorov so šéfom SAV-ky preto napísali ministrovi školstva list. Majú výhrady voči odbornej kvalifikovanosti tých, ktorí projekty posudzovali, teda zástupcov riadiaceho orgánu pri ministerstve. Proces považujú za nekorektný a netransparentný. Žiadajú, aby minister výsledky hodnotenia projektov anuloval. Hovorkyňa rezortu školstva Ivana Skokanová v reakcii uviedla, že výzva ešte nie je ukončená."

Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Rozhodnutie o schválení respektíve neschválení žiadostí nikomu posielané neboli, čiže v tejto chvíli ani nie je známe ktoré projekty budú podporené a ktoré nie. V tom smere ešte nič nie je uzavreté a v podstate nič neplatí."

Laura Kellöová: „Na stránke rezortu sú však zoznamy schválených aj neschválených projektov. Z neho vyplýva, že riadiaci orgán pri ministerstve školstva odklepol vyše desať a pol milióna z peňazí na výskum a vývoj aj samotnému vyzývateľovi, teda seba. Zabodovala aj výskumná agentúra, ktorá patrí pod rezort školstva. V zozname schválených má všetky štyri projekty za vyše štrnásť miliónov eur. Slovenská akadémia vied medzi úspešnými nie je. Rovnako aj ďalších šestnásť projektov výskumných univerzít."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač