Bociany obsadili lúky

17. 08. 2017

Bociany saBociany sa už v týchto dňoch pripravujú na dlhú cestu na juh Afriky. Bocian je takým prvým poslom začiatku jeseného ťahu vtáctva. už v týchto dňoch pripravujú na dlhú cestu na juh Afriky.

logo Televíznej stanice Markíza(15. 08. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 31/31; Marian Ujházy; Ľubo Fronko/Viktor Vincze; Mária Chreneková Pietrová)

Viktor Vincze, moderátor: „Lúka plná bocianov. S takýmto javom sa môžete stretnúť práve v týchto dňoch po celom Slovensku."

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Pripravujú sa na mimoriadne dlhú cestu na juh Afriky."

Ľubo Fronko, redaktor: „Takto ich poznáme všetci. Jarné zábery bocianov sú symbolom plodnosti. Teraz sú už ale ich hniezda prázdne, bociany vo veľkom obsadili lúky a znamená to čosi iné."

Anton Krištín, Ústav ekológie lesa, SAV: „Je takým prvým poslom začiatku jeseného ťahu vtáctva a že začína nám jeseň."

Ľubo Fronko: „Bociany napríklad úplne obsadili rozľahlú lúku pod Poľanou alebo aj pri Revúcej."

Richard Szöllös, zoológ: „Početnosť týchto veľkých zoskupení môže byť až okolo 100 kusov, čiže sú to veľké kŕdle."

Ľubo Fronko: „Bociany sú síce plaché, ale na druhej strane ich vidieť všade tam, kde sú poľnohospodári."

Vladimír Hrúz, zoológ, CHKO Poľana: „Pokiaľ sa orie pole, tak vlastne je pre nich tam dostupná potrava, či už sú to rôzne hlodavce, hraboše, myši, koníky lúčne, kobylky na pokosených lúkach, rôzny hmyz väčší, ktorý dokážu uloviť a vlastne potrebujú tú potravu na to, aby sa zásobili pred tým odletom."

Ľubo Fronko: „Bociany čaká mimoriadne dlhá cesta do Afriky."

Anton Krištín: „Západoeurópska populácia tiahne cez západnú Európu do Afriky cez Gibraltár, európska, hlavná, dominantná časť populácie tiahne cez úžinu Bospor, Dardanely pri Čiernom mori, ďalej cez Izrael a popri Níle až do južnej Afriky."

Ľubo Fronko: „Bociany, ktoré teraz vidieť na našich lúkach sú migrujúce, letia zo severu. Svedčia o tom tieto nájdené nemecké krúžky. 9 tisíc kilometrov dlhý let si niektoré budú priam vychutnávať až do decembra."

Anton Krištín: „Teraz sa neponáhľajú, pretože ide o mladé jedince, ktoré sú veľmi zvedavé. Zosadajú na nejakých miestach, kde sa im zapáči, sú zvedavé, hľadajú tam kobylky a zdržujú vlastne tých, ktorí by možnože aj chceli ísť rýchlejšie."

Ľubo Fronko: „Koniec zábavy bude ale pri jarnom návrate späť. Na bociany čakajú preteky s časom, musia stihnúť zahniezdiť. Čo im teraz trvá 3 mesiace, naspäť zvládnu za 4 týždne. Marian Ujházy a Ľubo Fronko, televízia Markíza."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač