Eurofondy na vedu a výskum

15. 08. 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan (nom. SNS) zrušil jednu z dvoch sporných eurofondových výziev. Univerzity a firmy s vedeckými projektami sa budú môcť uchádzať o peniaze ešte raz. Minister sľubuje, že projekty budú vyhodnocovať noví hodnotitelia, tentoraz už odborníci. Rozhovor poskytol Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(14. 08. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 1/3; Peter Hanák, Peter Hanák)

Peter Hanák, moderátor: „Minister školstva Peter Plavčan za SNS zrušil jednu z dvoch sporných tristomiliónových eurofondových výziev. A univerzity a firmy s vedeckými projektami sa budú môcť uchádzať o peniaze ešte raz. Minister sľubuje, že projekty budú vyhodnocovať noví hodnotitelia, tentoraz už odborníci. A hoci minister tvrdí, že zo sporných výziev ešte neodišlo ani euro, firmy, ktoré uspeli v súťaži na druhú tristomiliónovú výzvu, peniaze zrejme dostanú, lebo už majú podpísané zmluvy. Svoje projekty ešte predtým budú musieť verejne obhájiť. V štúdiu je teraz so mnou Robert Redhammer zo Slovenskej technickej univerzity. Jeden z rektorov, ktorých list celú kauzu odštartoval. Dobrý večer.

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Dobrý večer."

Peter Hanák: „Pán Redhammer, keď ste boli so mnou v tejto relácii naposledy, bolo to tesne potom, ako sa na verejnosť dostal ten váš list, čakali ste, že to vyvolá vládnu krízu?"

Robert Redhammer: „Tak nie. My sme žiadnu vládnu krízu vyvolať nechceli, ani žiadne nepokoje. My sme jednoducho požadovali od pána ministra, upozornili sme ho na nejaké problémy, z nášho pohľadu problémy hodnotenia projektov vo výzve na dlhodobý strategický výskum. A žiadali sme ho o nápravu."

Peter Hanák: „Dnes ste mali teda stretnutie s ministrom. Čo ste od neho žiadali a v čom vám vyhovel?"

Robert Redhammer: „Tak toto je už druhé stretnutie. Ten prvý list vlastne žiadal o stretnutie, na ktorom sme si to vyjasnili, a následne potom my sme zverejnili naše stanovisko a postoje. Dneska bolo stretnutie do poludnia k tomu, ako hľadať ďalšie kroky, aby sa čerpanie eurofondov posunulo. Lebo od toho momentu ako keby všetko zamrzlo a nič sa nedialo. Takže my sme potrebovali sa posunúť ďalej a všetci potrebujeme sa posunúť ďalej a dneska sme sa bavili o konkrétnych krokoch, ktorú budú nasledovať a môžu nasledovať. My sme sformulovali naše požiadavky, ktoré sú veľmi jasné a sú momentálne už na webstránkach univerzít."

Peter Hanák: „A aké sú to požiadavky?"

Robert Redhammer: „A tie budeme požadovať. Tak v prvom rade ide o požiadavku na prijatie urýchlených a účinných opatrení, aby proces podávania, hodnotenia a zazmluvňovania týchto projektov bol transparentný, včasný a aby to vyhodnocovanie robili odborníci, ktorí sú naozaj v danom, v danej oblasti odborníkmi alebo primeraní odborníci a nezainteresovaní, respektíve nestranní. Potom samozrejme my sme požadovali, aby boli pravidelné stretnutia, lebo keď sa nerozprávame, nestretávame, tak potom vlastne nemáme ani záruku, že sa to bude posúvať."

Peter Hanák: „Stretnutia s ministerskými úradníkmi, ktorí to pripravujú?"

Robert Redhammer: „Stretnutia za účasti ministra, čiže rektori a účasť ministra. Samozrejme s ľuďmi, ktorí to pripravujú a ktorí eurofondy riadia. Ale samozrejme aj na tej pracovnej úrovni proste potrebujeme, aby sa to hýbalo a aby to opäť neskĺzlo do nejakých iných liniek než verejnosť potrebuje."

Peter Hanák: „Rozumiem. To už sa teda rozprávame vlastne o tej novej výzve. Lebo minister povedal, že tú výzvu zruší, a teda bude sa súťažiť odznova. Vy ste ale pôvodne nechceli zrušenie tej výzvy, dokonca ste povedali, že ak sa výzva zruší, Slovensko môže prísť o veľa peňazí, ak sa fondy nezačnú čerpať už teraz. Hrozí nám teda, že naša veda príde o peniaze?"

Robert Redhammer: „Bavíme sa o výzve na dlhodobý strategický výskum v oblastiach, v ktorých má Slovensko v tých špecializáciách, v ktorých má Slovensko vedecko-výskumné kapacity. My sme naozaj my sme si mysleli a myslíme si, že lepšie je vyhodnotiť tie podané projekty znovu poriadne proste nanovo. Tvrdia ľudia z ministerstva, že to technicky nie je možné. Ale my rešpektujeme, že je to politické rozhodnutie, že táto výzva sa zruší, pretože sa vynárajú stále nové a nové pochybnosti a tá medializácia je dosť silná. Čiže chápeme to ako snahu očistiť dlhodobý strategický výskum od nejakých pochybností, ktoré by mohli v prípade, že sa budú zazmluvňovať nejaké projekty, stále byť na stole."

Peter Hanák: „A je v tom, čo povedal dnes minister záruka, že projekty budú tentoraz už vyberať odborníci, teda nie lekár technické projekty a naopak, ako to bolo pri prvom pokuse?"

Robert Redhammer: „Tak vždy, keď sa robí reparát, tak je šanca urobiť ho lepšie, tie skúšky urobiť lepšie. My sme dneska s pánom ministrom dohodli, že bude nový výber hodnotiteľov a že budú aj nové pravidlá pre hodnotenie a ja dúfam, že budú lepšie a že tie výsledky budú naozaj lepšie reflektovať to, čo Slovensko potrebuje."

Peter Hanák: „V tej prvej výzve tam sú zmluvy už podpísané, tá sa neruší. Ale bude verejné vypočutie žiadateľov, ktorí dostanú peniaze. Pomôže to podľa vás niečomu? Zmení to niečo?"

Robert Redhammer: „To je výzva na podnikové výskumno-vývojové centrá. Tá je zazmluvnená, to znamená, že záväzok štátu tam existuje vo výške približne tristo miliónov euro. Takže tá sa v podstate nedá zrušiť. Ja osobne si myslím, že tie híringy môžu priniesť svetlo pre verejnosť, že o čom tie projekty sú. Nemyslím si, že to bude mať nejaký iný efekt, ale môže to proste, tie otázky sa môžu dávať tým, ktorí ten projekt napísali a ktorí ho chcú realizovať. A to si myslím, že je pozitívny krok ako k transparentnosti."

Peter Hanák: „Do akej miery máte naozaj nádej alebo záruku, že v tej novej súťaži sa peniaze z eurofondov dostanú reálne na tie najlepšie výskumné projekty?"

Robert Redhammer: „No, záruky nie sú nikdy. Ale dôležité je, že sa začína komunikovať. To si myslím, že možno to bola jedna z dôvodov, prečo to takto dopadlo. Keby sa bolo ináč komunikovalo, intenzívnejšie, keby vedci a výskumné inštitúcie mali väčší priestor práve pri tých strategických rozhodovaniach a tvorbe strategických dokumentov, tak možnože by k takýmto veciam nedošlo. Väčšinou je tam vždy jeden zástupca za univerzity, alebo dvaja zástupcovia za univerzity, ale tie grémiá väčšinou majú relatívne niekoľko aj desiatok proste členov, a potom je veľmi ťažké presadzovať záujmy verejných vysokých škôl alebo akadémie vied. Respektíve akademickej obce na Slovensku vôbec."

Peter Hanák: „Za rozhovor ďakujem Robertovi Redhammerovi, rektorovi Slovenskej technickej univerzity."

Robert Redhammer: „Ďakujem veľmi pekne."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač