Európska komisia dala preskúmať eurofondy

07. 08. 2017

Európska komisia nepreplatí sporné prerozdelenie eurofondov vo výskume, kým sa neskončí kontrola a neprijmú sa primerané opatrenia. Takéto varovanie poslala Komisia Slovensku. Predsedovia koaličných strán už oznámili, že by ministerstvo školstva malo zrušiť výzvu určenú vedcom a peniaze prerozdeliť odznova. Rektori vysokých škôl však majú obavy, že nestihnú milióny z eurofondov vyčerpať.

logo Televíznej stanice STV 1(04. 08. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 10/27; Daniela Hajčáková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Európska komisia nepreplatí sporné prerozdelenie eurofondov vo výskume, kým sa neskončí kontrola a neprijmú sa primerané opatrenia. Takéto varovanie poslala Komisia Slovensku. Predsedovia koaličných strán už oznámili, že by ministerstvo školstva malo zrušiť výzvu určenú vedcom a peniaze prerozdeliť odznova. Rektori vysokých škôl však majú obavy, že nestihnú milióny z eurofondov vyčerpať."

Daniela Hajčáková, redaktorka: „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika chcela vybaviť svoj vedecký medicínsky park prístrojmi a najmä zaplatiť ľudí. Tí by pracovali napríklad na výskume diagnostiky vírusových infekcií. Získať na to chcela peniaze z tristomiliónového balíka eurofondov. Projekt predkladala univerzita aj s ďalšími partnermi. Napokon sa však medzi schválené projekty nedostali. Univerzita sa odvolala."

Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (telefonát): „Znamená to veľké omeškanie, pretože ten balík finančných prostriedkov, ktoré sme mohli získať, bol pre nás veľmi dôležitý."

Daniela Hajčáková: „Ešte neukončenú výzvu teraz ministerstvo zrejme zruší a vyhlási nanovo. Na takomto riešení sa zhodli lídri koaličných strán po zverejnení podozrivého rozdeľovania eurofondov. Európska komisia sa už obrátila na Európsky úrad pre boj proti podvodom. Peniaze Komisia nevyplatí, tým sa všetky kontroly neskončia."

Stanovisko Európskej komisie (text v obraze): „Na základe analýzy celej záležitosti Komisia slovenské orgány informovala, že žiadosti o platbu v rámci predmetných výziev spracuje až po ukončení kontroly výberového procesu a prijatí primeraných nápravných opatrení."

Daniela Hajčáková: „Univerzity sa chcú o peniaze uchádzať zas. Projekty, ktoré predkladali oni či Slovenská akadémia vied, totiž neuspeli pri rozdeľovaní balíka na dlhodobý strategický výskum. Zrušenie a vyhlásenie výzvy odznova podľa nich môže spôsobiť aj ročné zdržanie. Peniaze pritom môžu čerpať do roku 2020 a varujú, že veľa času neostáva."

Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach: „Prvá fráza je samozrejme vypísanie výzvy. Teraz predkladatelia koncipujú tému tej výzvy. Nastáva proces hodnotenia. To všetko zaberá určité časové obdobia. Potom v podstate úspešné projekty sú zazmluvňované, to je zase určitá perióda, a potom nastáva samozrejme verejné obstarávanie."

Pavol Sovák: „Môže sa stať, že pokiaľ sa nenaplní celé to, tak áno, časť prostriedkov môže byť nevyčerpaná."

Daniela Hajčáková: „Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko včera vyhlásil, že je potrebné nastaviť nové kritériá na vyhodnocovanie projektov."

Andrej Danko, predseda strany (SNS): „A ja si nemyslím, že je správne, že s vysokými školami súťažia dravé súkromné spoločnosti."

Daniela Hajčáková: „Ministerstvo školstva zatiaľ nepovedalo, kedy novú výzvu vypíše, aké bude mať podmienky a kedy sa napokon žiadatelia dostanú k peniazom. Tlačový odbor rezortu odkázal, že minister Peter Plavčan všetko vysvetlí na tlačovej konferencii o niekoľko dní."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač