Ochrancovia prírody skúmajú flóru v Pieninách

02. 08. 2017

Špecialisti a odborníci z celého Slovenska v týchto dňoch mapujú flóru a faunu Pieninského národného parku. Po dlhých rokoch tam zorganizovali tábor ochrancov prírody. Slovenský zväz ochrancov prírody a Štátna ochrana prírody privítajú v tábore nad obcou Kamienka každého milovníka prírody do piatka tohto týždňa. 

Televízna stanica STV 1 - logo(01. 08. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 25/25; Alena Dudláková, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Špecialisti a odborníci z celého Slovenska v týchto dňoch mapujú flóru a faunu Pieninského národného parku, po tridsiatich troch rokoch tam zorganizovali tábor ochrancov prírody. S odborníkmi chodia do terénu aj deti. S prvými výsledkami sú spokojní. Objavili aj raka, ktorý je v Pieninách raritou."

Vladimír Kĺč, riaditeľ Správy Pieninského národného parku: „Vymizli z potôčikov raky. Samozrejme, chémia, hej, prišla. Tie indície tam boli, že tam je, ale bolo ho ťažko nájsť."

Dieťa: „Videla som raka, lenže troška inakšieho než tohto."

Dieťa: „Mňa to tak baví akože s tými zvieratami."

Alena Dudláková, redaktorka: „Chcela by si aj ty byť v budúcnosti ochranárka alebo ornitologička? Čomu by si sa chcela venovať?"

Dieťa: „Chcela by som predávať zmrzlinu."

Alena Dudláková: „Ochranárov potešil aj nález orlieho hniezda. Objavili tiež nový druh lúčneho koníka a zaznamenali výskyt nočného motýľa, ktorého nevideli štyridsať rokov."

Miroslav Fulín, koordinátor odbornej činnosti: „Druhá vec bola popis nových druhov bzdôch, ktoré, bzdochy ako skupina živočíšna, tu nikto ešte nebol spracovať. Podarilo sa nám zohnať špecialistu, takže je unesený tým, čo tu nachádza."

Alena Dudláková: „V tábore ochrancov prírody je okolo osemdesiat stanov a viac ako dvestotridsať ľudí. Rozdelení sú do štrnástich pracovných skupín, každá skupina má prideleného svojho odborníka. Haligovské skaly, Harabinský prielom, kameňolom, to je len časť toho, čo ochranári spolu s odborníkmi z výskumných ústavov, akadémie vied a vysokých škôl skúmajú."

Vladimír Kĺč: „Cieľom je práve, práve to, získať výsledky, ktoré jednak nám chýbajú, alebo ktoré máme a zase ich nejak zrevidovať, či naozaj ešte to, čo tu bolo v minulosti, tu žije, alebo či máme tu niečo nové."

Alena Dudláková: „Deti sa v tábore učia aj separovať odpad a správať sa k zvieratám a rastlinám s pokorou. Všetko, čo chytia, opäť pustia do prírody."

Paľko Pluta, účastník: „Drahokamy rastú aj na kameňoch, sme zistili, takže krásny zážitok."

Alena Dudláková: „To sa nejak dá spracovať toto?"

Miroslav Fulín: „Iba ako minerologický význam. Nevyskytuje sa vo veľkom množstve, takže je takýmto, takou raritou, že keď ju máte v zbierke, tak ste o to bohatšia, že ju má. Dochádza tu k takej aj istej výchove mladých. V tomto čase by boli doma, určite by sa hrali s mobilom alebo podobne. A dneska sme nevideli nikoho, aby čosi také držal v rukách. Nosia hady, nosia žaby, a ukazujú nám ich, my to zapisujeme a dokumentujeme."

Alena Dudláková: „Dobrovoľná organizácia Slovenský zväz ochrancov prírody a Štátna ochrana prírody privítajú v tábore nad obcou Kamienka každého milovníka prírody do piatka tretieho augusta."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
biologické vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač