Slovenské univerzity dostanú na výskum takmer 67 miliónov eur

01. 08. 2017

Slovenské univerzity dostanú peniaze na výskum prostredníctvom eurofondovej výzvy. V rámci nej budú na projektoch pracovať spoločne s vedcami a firmami. Medzi najúspešnejšie patrí Žilinská univerzita, ktorá sa bude podieľať na deviatich projektoch za takmer 15 miliónov eur.

Televízna stanica TA 3 - logo(28. 07. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/22; Miroslav Kohút)

Moderátor: „Slovenské univerzity dostanú na výskum takmer 67 miliónov eur. Peniaze získajú v rámci eurofondovej výzvy, ktorá je zameraná na prepojenie podnikateľského a vedeckovýskumného sektora. Inými slovami, firmy budú s vedcami a univerzitami na projektoch pracovať spoločne."

Miroslav Kohút, redaktor: „Univerzity budú spolupracovať s firmami v rôznych oblastiach. Nechýbajú informačno-komunikačné technológie, materiálový výskum, biomedicína, pôdohospodárstvo, životné prostredie či udržateľná energetika. A toto sú niektoré z univerzít, ktoré sa do projektov zapojili. Medzi najúspešnejšie patrí Žilinská univerzita. Podieľať sa bude na deviatich projektoch za takmer 15 miliónov eur. Jeden výskum bude robiť firma a ďalší nezávislý zase univerzita, pričom ich aktivity budú previazané."

(Text v obraze) Prehľad univerzít zapojených do výzvy

Jozef Ristvej, prorektor Žilinskej univerzity: „Za našu stranu bude to hlavne teda ten nezávislý výskum, ktorý sa má pretaviť do úžitkových vzorov, nových produktov, prípadne procesov atď., aby to inovovalo v rámci týchto firiem, s ktorými spolupracujeme procesy."

Miroslav Kohút: „Hlavným cieľom týchto projektov a výskumov je ich využiteľnosť v praxi. Finančné prostriedky dostane celkovo 10 univerzít a tri odborné pracoviská Slovenskej akadémie vied."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „Sú to prostriedky, ktoré budú slúžiť na možnosti prevádzkovania prístrojov, ktoré sme nadobudli cez štrukturálne fondy a môžeme udržať ďalej prevádzkovanie týchto prístrojov. Proste ekonomické zabezpečenie udržateľnosti projektov, ktoré sme mali v minulosti."

Andrea Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu STU v Bratislave: „V prípade projektov vo výzve priemyselných vedecko-výskumných centier, ponechala univerzita kompetenciu rozhodnúť sa, do ktorých sa zapoja, ponechala ju na úrovni fakúlt. Pretože často ide o veľmi úzko zamerané vedecko-odborné témy, čiže práve fakulty a konkrétne pracoviská vedia posúdiť svoje schopnosti a možnosti."

Miroslav Kohút: „Univerzity sa v rámci výzvy zapojili celkovo do takmer 60-tich projektov. S realizáciou prvých by sa mohlo začať už v najbližších týždňoch."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač