Slovenské vysoké školy opäť neuspeli v prestížnom Šanghajskom rebríčku univerzít

22. 08. 2017

V prvej osemstovke Šanghajského rebríčka univerzít má Slovensko iba jednu, a to Univerzitu Komenského. Všetci naši susedia, okrem Ukrajiny, sú na tom oveľa lepšie. Predbiehajú nás aj mnohé rýchlo rozvíjajúce sa ázijské školy. Za slabšími výsledkami našich univerzít sú najmä peniaze. Profesor vo Viedni zarobí 5-násobok oproti kolegovi v Bratislave. 

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(21. 08. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 12/17; Peter Hanák, Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Slovenské vysoké školy opäť neuspeli v prestížnom Šanghajskom rebríčku univerzít. V prvej osemstovke máme len jednu - Univerzitu Komenského, a aj tá je až v ôsmej stovke. Všetci naši susedia, okrem Ukrajiny, sú na tom výrazne lepšie. Predbiehajú nás aj mnohé rýchlo rozvíjajúce sa ázijské školy. Za slabšími výsledkami našich univerzít sú najmä peniaze. Profesor vo Viedni zarobí 5-násobok oproti kolegovi v Bratislave."

Peter Hanák, redaktor: „Oľga Škvareninová učila komunikáciu na slovenských vysokých školách aj na univerzite vo Viedni, ktorá je v prvej dvestovke najlepších na svete. Hovorí, že rozdiel je aj v nárokoch na učiteľov. Predtým ako začnú učiť, musia absolvovať kurz pedagogiky, a potom musia publikovať, prednášať na konferenciách a spolupracovať so zahraničnými univerzitami."

Oľga Škvareninová, vysokoškolská pedagogička: „Tam musel publikovať aj profesor, aj docent a nielen človek, ktorý si chcel robiť ďalší titul."

Peter Hanák: „Šanghajskému rebríčku dominujú americké a britské školy. Samuel Trizuljak absolvoval bakalára na Univerzite v Cambridge, ktorá je podľa tohto rebríčka tretia najlepšia na svete a prvá v Európe. Podľa neho je veľký rozdiel, ak univerzita vyberá školné."

Samuel Trizuljak, absolvent Univerzity v Cambridge: „Tým, že si tí študenti za to platia, tak tým ako keby si to väčšmi vážia, a tým potom aj podávajú lepšie výkony na tej univerzite. A tá univerzita ako má aj dosť peňazí na to, aby sa zdokonaľovala a robila dobré veci."

Peter Hanák: „Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta zdôrazňuje, že slovenské vysoké školy majú problém udržať si najkvalitnejších vedcov, lebo zahraničné univerzity majú niekoľkonásobne väčšie rozpočty a môžu si dovoliť ich lepšie zaplatiť."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „Nájdu si možný príjem profesora u nás tabuľkový je 1366 eur tuším bude, plus, mínus vo Viedni je to okolo 6,5."

Peter Hanák: „Karol Mičieta upozorňuje, že rebríček zohľadňuje napríklad počet nositeľov Nobelovej ceny alebo reputáciu univerzít vo vedeckej obci a preto zvýhodňuje staršie a slávnejšie školy. Peter Hanák, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, ekonomika , Univerzita Komenského v Bratislave

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač