Vysoké školy, SAV a firmy už mali mať na účtoch peniaze na základný a aplikovaný výskum. Napriek sľubu ministra školstva sa tak nestalo

23. 08. 2017

Vysoké školy, Slovenská akadémia vied a firmy už mali mať na účtoch peniaze na základný a aplikovaný výskum. Tie dostávajú cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Napriek sľubu ministra školstva, že peniaze prídu včas, sa tak nestalo. Rezort zafinancoval projekty, ktoré sa riešia, teda výzvy z rokov 2014  – 2015, na nové nie sú peniaze. Šéf predsedníctva agentúry žiada o pomoc premiéra.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(22. 08. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 5/15; Katarína Ottová / Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Vysoké školy, Slovenská akadémia vied a firmy už mali mať na účtoch peniaze na základný a aplikovaný výskum. Tie dostávajú cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Napriek sľubu ministra školstva, že peniaze prídu včas, sa tak nestalo. Rezort zafinancoval projekty, ktoré sa riešia, teda výzvy z rokov 2014  – 2015, na nové nie sú peniaze. Šéf predsedníctva agentúry žiada o pomoc premiéra."

Katarína Ottová, redaktorka: „Nové výzvy zverejňuje agentúra vždy v septembri, čoskoro by teda mala vypísať výzvu roku 2017, pritom nie sú ani len podpísané zmluvy z výzvy minulého roku. Dôvod je jediný. Ani ministerstvo školstva, ani agentúra nemajú peniaze. Chýba približne 7 miliónov eur. Vedci už mali začať pracovať na projektoch, ibaže bez peňazí nemôžu. Hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová."

Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Rokovania o úprave rozpočtu APVV pokračujú, našim cieľom je splniť všetky zmluvné nároky, problémom sú ale obmedzené zdrojové možnosti kapitoly ministerstva školstva."

Katarína Ottová: „Situácia je vážna, hovorí predseda predsedníctva APVV Jozef Masarik, ktorý 4. augusta napísal premiérovi. Žiada ho o pomoc a verí, že ju slovenská a výskum dostanú. V opačnom prípade čakajú vysoké školy a akadémiu vážne problémy."

Jozef Masarik, predseda predsedníctva APVV: „Neboli by peniaze na prevádzku tej infraštruktúry, ktorú sme vybudovali. Neboli by peniaze na postdokov, ktorí v rámci projektov boli plánovaní. Neboli by peniaze na médiá, energie a všetko, čo na výskum je potrebné. To znamená, že vo väčšine prípadov by sa ten výskum zastavil."

Katarína Ottová: „Riaditeľ Ústavu elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity Viktor Smieško roky riadi riešiteľov a uchádzačov o projekty APVV. Pripomína, že vedci napísali projekty, rady ich vyhodnotili, vybrali úspešných."

Viktor Smieško, riaditeľ Ústavu elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity: „Nemôžeme využívať ani to, čo sme získali v rámci štrukturálnych fondov. Čiže ľudia sú demotivovaní a v podstate už nemajú ani chuť podávať ďalšie projekty a mladí ľudia zvažujú odchody z pracovísk výskumu na vysokých školách."

Katarína Ottová: „Agentúra na podporu výskumu a vývoja je založená na priamej súťaži. Projekty nehodnotia zamestnanci agentúry, ale experti na danú problematiku. Viac ako polovicu čerpajú vysoké školy. Takmer 30 percent Slovenská akadémia vied, zvyšok inovatívne podniky. A pokiaľ ide o štrukturálne fondy, teda známu kauzu eurofondov, pozastavenie 300 miliónovej výzvy znamená aj to, že Slovensko by nemalo v tomto roku platiť spoluúčasť.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlačová beseda ministra školstva o čerpaní eurofondov
Eurofondy na vedu a výskum
Dokedy môžu vedci čakať na európske peniaze
Tlačová beseda: list Európskej komisie o eurofondoch
Európska komisia pozastavila štyri eurofondové výzvy na vedu a výskum
Európska komisia dala preskúmať eurofondy
Eurofondy rozdelia znovu, ministra nevymenia

Tlač