Výstava patrónov vedy, techniky a remesiel

25. 08. 2017

Dvanásť patrónov, ochrancov vedy, techniky a remesiel budú v Banskej Štiavnici vystavovať do 19. novembra tohto roka.

logo Rozhlasovej stanice Lumen (24. 08. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 14/22; Ivo Novák/Ján Siman)

Ján Siman, moderátor: „V Banskej Štiavnici ľudia spoznávajú patrónov vedy a techniky. Veriaci sa už oddávna utiekali k svätcom, k svojim patrónom nielen v osobnej rovine, ale aj v pracovnej. V Banskej Štiavnici včera otvorili výstavu, kde predstavujú dvanástich svätcov, starobylých a novodobých patrónov vedy, techniky a remesiel. Na vernisáži nahrával redaktor Ivo Novák."

Ivo Novák, redaktor: „Vo výstavných priestoroch v objekte Berggericht nájdu návštevníci graficky spracované údaje o svätcoch, ich vyobrazenia a spolu s ich patrónstvom aj niekoľko predmetov súvisiacich s daným remeslom či vedou. Do Banskej Štiavnice sa dostali vďaka spolupráci tamojšieho Banského múzea a Slovenského technického múzea v Košiciach. Hovorí Monika Jahodová, kurátorka kováčstva Slovenského technického múzea."

Monika Jahodová, kurátorka kováčstva Slovenského technického múzea: „Zámerom je netradičným spôsobom prezentovať jednotlivé vedné a technické odbory zastúpené v Slovenskom technickom múzeu."

Ivo Novák: „Ľudia sa obracali s prosbou o pomoc k svätcom hlavne od stredoveku. Viac Viera Týlová, kurátorka zbierkového fondu kancelárie techniky a polygrafickej techniky z Technického múzea."

Viera Týlová, kurátorka zbierkového fondu kancelárie techniky a polygrafickej techniky z Technického múzea: „Ľudia totiž akosi prirodzene cítili potrebu dať pod ochranu nebeského patróna rôzne oblasti života."

Ivo Novák: „Príbehy svätcov a ich patronáty nad rôznymi odvetviami vedy, techniky a remesiel zaujali aj Magdalénu Sombatiovú, vedúcu odboru múzejných činností Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici."

Magdaléna Sombatiová, vedúca odboru múzejných činností Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici: „Mňa osobne prekvapilo, že patróna pre vhodný odbor vyberá pápež. To bola pre mňa novinka a že vlastne potom prebiehajú rôzne schvaľovacie konania, kým teda tento patrón sa oficiálne tým patrónom stane."

Ivo Novák: „Fotografie k putovnej výstave Slovenského technického múzea vytvoril Miloš Greisel."

Miloš Greisel, fotograf: „Tie fotografie sú z kostolov a z takých miest, ktoré reprezentujú jednotlivých tých svätých."

Ivo Novák: „Dvanásť patrónov, ochrancov vedy, techniky a remesiel budú v Banskej Štiavnici vystavovať do 19. novembra."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
výstavy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač