Bratislava: Slovenské vedkyne získali ocenenie

18. 09. 2017

Ocenenými vedkyňami prvého ročníka „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede“ na Slovensku sa stali: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. a  Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

logo Televíznej stanice JOJ(14. 09. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 21/24; Alena Malchová/Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Vo vedeckých kruhoch podľa celosvetovej štatistiky dominujú v 75 %‑ách muži. Napriek tomu ale, že žien je podstatne menej, pýšiť sa môžu viacerými úspechmi a rozhodne za silnejším pohlavím nezaostávajú. Dokázali to aj naše slovenské vedkyne. Odborná porota ich ocenila na prvom slovenskom ročníku Ženy vo vede."

Alena Malchová, redaktorka: „Toto je Zuzana Barbieriková a toto Lucia Kučerová. Ak by ste tieto dámy stretli na ulici, pravdepodobne by vám ako prvé nenapadlo, že jedna sa pokúša zlepšiť životné prostredie a druhá zachrániť ľudské životy. Ich záslužnú činnosť si všimla aj odborná porota medzinárodnej vedeckej súťaže."

Edita Filadelfiová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO: „Myslím si, že aj vo vede majú ženy svoje nezastupiteľné miesto. Ženy svojím pohľadom, svojím názorom dávajú všetkým veciam, čiže aj rozvoju vedy a výskumu, úplne iný rozmer."

Alena Malchová: „Aj keď to znie veľmi pekne, vedecká činnosť nebola pre malú Luciu Kučerovú vysnením povolaním."

Lucia Kučerová, víťazka súťaže "Pre ženy vo vede 2017", kategória od 36 do 45 rokov: „Určite nie vedkyňa, určite niečo také uletené, strelené, speváčka, herečka, alebo niečo podobné."

Alena Malchová: „Napokon si však cestu k vede našla a nádorové bunky skúma už 17 rokov."

Lucia Kučerová: „V mojom projekte išlo skôr o zameranie na metastatické bunky, nejakým spôsobom ich spoznať a zabojovať proti nim."

Alena Malchová: „Laicky povedané, pokúša sa zabrániť šíreniu rakovinových buniek. Sama však priznáva, že je to beh na dlhé trate."

Lucia Kučerová: „Každý deň si kladieme nejaké otázky a snažíme sa hľadať spôsob ako na ne odpovedať, no a čím máme viacej odpovedí, tým viac vzniká otázok, takže to nás potom tak ženie ďalej."

Alena Malchová: „Keďže je mamou, skĺbiť prácu a rodinu je náročné, no napriek tomu by nemenila a takýto je jej odkaz pre budúce nádejné vedkyne."

Lucia Kučerová: „Je tam naozaj tá sloboda a je to veľká pestrosť, ktorá toho človeka naozaj  každý deň do tej práce môže prilákať. Myslím si, že to je tá výhoda oproti iným povolaniam."

Tomáš Hruška, generálny riaditeľ L´Oreal Slovensko: „Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy, protože věříme, že ženy ve vědě mohou změnit svět."

Alena Malchová: „Alena Malchová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 Viac v článku na portáli: Veda na dosah

Kľúčové slová:
ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač