Druhý ročník Vedeckého veľtrhu v Bratislave

18. 09. 2017

Účastníci Vedeckého veľtrhu v Bratislave sa mali možnosť oboznámiť s vedou a dozvedieť sa, prečo je potrebná v každodennom živote. Vedu, ktorá je všade okolo nás, na 2. ročníku veľtrhu prezentovalo viacero univerzit, vysokých a stredných odborných škôl, ako aj inštitúcií.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(14. 09. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 15/16; Martina Gapčová, Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Špeciálny elektromobil, slovenská družica, ale aj pokusy a experimenty aj takto priblížil vedu žiakom a verejnosti druhý ročník vedeckého veľtrhu v Bratislave. Vlani premiérové podujatie navštívilo viac ako šesťstotisíc ľudí. Záujem bol aj tento rok."

Martina Gapčová, redaktorka: „Zábavnou a interaktívnou formou sa dnes viacero inštitúcií snažilo najmä školákom od šesť do osemnásť rokov ukázať, že veda je súčasťou každodenného života."

Žiak: „Je tu veľa vecí, napríklad 3D tlačiarne, mikroskopy, plazmové gule a rôzni roboti, chemické pokusy, fyzické javy."

Žiak: „Tu si môžu pozrieť, ako sa to robí, prečo sa to robí."

Žiak: „Vyskúšal som si gravitáciu. Sme museli dať do stredu magnet malý. Bol som tu aj minulý rok."

Martina Gapčová: „Na veľtrhu sa prezentovali vysoké a stredné školy, vedecké ústavy Slovenskej akadémie vied, záujmové organizácie, ale aj subjekty komerčnej sféry. Termín zvolili organizátori zámerne. Hovorí Charles Peak z neziskovej organizácie Veda nás baví."

Hovorí Charles Peak, nezisková organizácia Veda nás baví: „Prečo to my robíme úplne na začiatku školského roku? Aby oni boli nadšení naučiť sa vedu."

Martina Gapčová: „Fyzikár Jozef Beňoška z Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha v Martine dopĺňa, že dôležité je motivovať žiakov, aby hodiny fyziky či chémie boli pre nich zábavné, ale aj poučné."

Jozef Beňoška, fyzikár Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha v Martine: „Máme na škole založené Centrum popularizácie fyziky. S kolegom Ivanom Šabom si ponúkame školám možnosť, aby k nám prišli na exkurziu. Im predvádzame experimenty a jedenásť rokov to funguje s návštevnosťou asi tritisíc detí ročne."

Martina Gapčová: „Na veľtrhu predstavili svoj úsporný elektromobil, s ktorým sa prezentovali na medzinárodných pretekoch v Le Mans študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Učiteľ odborných predmetov Milan Eliaš priznáva, že aj takto sa dá spopularizovať štúdium technických smerov."

Milan Eliaš, učiteľ odborných predmetov SPŠD Trnava: „Takáto výstava je dobrým príkladom na to, aby sme ukázali svoje odbory, aby sme ukázali, čo naši žiaci dokážu a aké úspechy dosahujú. Veľká časť našich súčasných študentov je ovplyvnená aj takouto prezentáciou."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, chemické vedy, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač