Kniha nad zlato

21. 09. 2017

Vydavateľstvo TATRAN oslávilo jubilejných sedemdesiat rokov nepretržitého vydávania. Na zozname má viac ako päťtisíc knižných titulov. Je kľúčovým pri vydávaní slovenskej a svetovej literárnej klasiky. Riaditeľkou dnes už rodinného vydavateľstva je Eva Mládeková.

Televízna stanica STV 1 - logo(20. 09. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/29; Silvia Majerová, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Sedemdesiat rokov na knižnom trhu a viac ako päťtisíc vydaných titulov. Vydavateľstvo TATRAN pri príležitosti svojho jubilea prináša kompletnú limitovanú reedíciu Dobšinského Prostonárodných slovenských rozprávok."

Silvia Majerová, redaktorka: „Rozprávky nie sú len privilégiom detstva, práve tvorba Pavla Dobšinského je toho dôkazom. Jeho rozprávky sprevádzajú čitateľov už dve storočia. Trojzväzkové vydanie v luxusnej edícii vychádza v pôvodnej klasickej úprave s ilustráciami Martina Benku v limitovanom náklade päťsto kusov. Editorka text jazykovo aktualizovala."

Jana Pácalová, editorka Dobšinského kníh, Ústav slovenskej literatúry SAV: „Priblížila som ho skôr súčasnému čitateľovi, čo sa týka stavby vety, pozície slovesa, niektorých výrazov. Pravidlo znelo, všetky archaické slová som nahrádzala súčasnými ekvivalentmi, ktoré sú zrozumiteľné a historizmy, tie som vysvetľovala v poznámke pod čiarou."

Silvia Majerová: „Vydavateľstvo TATRAN oslávilo touto publikáciou jubilejných sedemdesiat rokov nepretržitého vydávania a na zozname má viac ako päťtisíc knižných titulov. Riaditeľkou dnes už rodinného vydavateľstva je štyridsaťpäť rokov Eva Mládeková, za najväčší úspech považuje práve jeho zachovanie."

Eva Mládeková, riaditeľka vydavateľstva TATRAN: „Pretože z tých štátnych vydavateľstiev ostatné viac menej zanikli, niektoré boli odkúpené inými vydavateľstvami a pre nás je veľmi dôležité, že snažíme sa pokračovať v tej pôvodnej tradícii. Samozrejme, že musíte sa prispôsobiť dobe dvadsiatemu prvému storočiu, do istej miery aj vkusu čitateľa."

Silvia Majerová: „Reedíciu Prostonárodných slovenských rozprávok uviedol do života minister kultúry Marek Maďarič soľou. Sám má k autorovi osobitý vzťah."

Marek Maďarič, minister kultúry SR (Smer SD): „Dovolím si povedať, ako prakticky každý Slovák nejakým spôsobom na Dobšinského rozprávkach vyrastal. Či ich dostával ústnou formou od rodičov, starých rodičov alebo možno cez Slovenský rozhlas, kde aj v minulosti v nedeľu najmä bývali rozprávky, ktoré som ja počúval a samozrejme ako čitateľ."

Silvia Majerová: „Vydavateľstvo TATRAN Neobchádza však ani nových slovenských autorov, o čom svedčí aj fakt, že tohtoročným víťazom knižnej ceny Anasoft litera sa stal práve titul z tohto vydavateľstva."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
vedy o kultúre a umení, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač