Národné parky na Slovensku chce vláda viac ochrániť

26. 09. 2017

Ochranári a mimovládne organizácie upozorňujú na katastrofálny stav našich lesov po masívnej ťažbe. Ministerstvo životného prostredia chce sprísniť podmienky pre vykonávanie náhodnej ťažby. Posilnením a rozšírením bezzásahového režimu v lesoch chce nadradiť záujmy ochrany prírody v chránených územiach.

Rozhlasová stanica Expres(25. 09. 2017; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 2/5; Branislav Závodský, Mariana Tökölyová)

Mariana Tökölyová, moderátorka: „Národné parky na Slovensku chce vláda viac ochrániť. Reaguje aj na výzvy mimovládok a ochranárov, ktorí upozorňujú na katastrofálny stav našich lesov po masívnej ťažbe. Minister sa bráni, že súčasný zákon je deravý. Pripravuje preto nový. Viac Braňo Závodský."

Branislav Závodský, redaktor: „Ochrana lesov je podľa ministra životného prostredia za Most Híd Lászlóa Sólymosa spoločným záujmom nás všetkých. Nový zákon má byť preto podľa neho prísnejší."

László Sólymos, (Most Híd), minister životného prostredia: „Nadradiť záujmy ochrany prírody v chránených územiach predovšetkým posilnením a rozšírením bezzásahového režimu v lesoch. Chceme sprísniť podmienky pre vykonávanie náhodnej ťažby, teda hlavne pri kalamitných stavoch."

Branislav Závodský: „Mikuláš Huba zo Slovenskej akadémie vied navrhuje, aby sa do novely zákona zapojilo aj ministerstvo financií. Zákon by mal posilniť aj kompetencie ochranárov, ale zohľadniť aj klimatické zmeny, ktoré sú podľa neho z roka na rok horšie."

Mikuláš Huba, SAV: „Celospoločenské funkcie lesa sú podstatne dôležitejšie ako samotná ťažba dreva. Logicky by sme mali presmerovať aj finančné zdroje a Správa národných parkov by reálne mala prejsť do rúk rezortu životného prostredia."

Branislav Závodský: „Desiatky odborníkov a mimovládok tento mesiac opakovane vyzvali vládu, aby urýchlene podnikla okamžité a rázne kroky na zastavenie ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov na Slovensku. Problém vidia v masívnej ťažbe a výstavbe lesných ciest. Žiadajú, aby sa zvýšila rozloha prísne chránených území."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač