Návrh národného memoranda o lese

26. 09. 2017

Minister životného prostredia predstavil ministerke pôdohospodárstva návrh národného memoranda o lese. Memorandum má poskytnúť rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov. Novelu zákona chce minister predložiť do legislatívneho procesu v prvej polovici budúceho roka.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(25. 09. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 5/18; Vlado Maťo, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Minister životného prostredia László Sólymos predstavil ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej nominantke SNS návrh národného memoranda o lese. To má poskytnúť rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov. Po novom by ochranári mali zásadnejšie vstupovať do rozhodovacích procesov. Odborníci a vlastníci lesov snahu vítajú, upozorňujú však, že to nebude zadarmo."

Vlado Maťo: „Envirorezort už pripravuje novelu zákona o ochrane prírody. Tá má posilniť jeho kompetencie aj na územiach s nižším stupňom ochrany. Minister László Sólymos."

László Sólymos, minister životného prostredia (Most Híd): „By sme chceli nadradiť princíp, záujmy ochrany prírody v chránených územiach predovšetkým posilnením a rozšírením bezzásahového režimu v lesoch. Sme pripravení rokovať o zmenách v rozlohe chránených území, aby sme naozaj chránili to, čo chrániť máme."

Vlado Maťo: „Okrem rozšírenia bezzásahových území sa majú sprísniť pravidlá aj pri náhodnej ťažbe a pri plánovanej ťažbe prostredníctvom programov starostlivosti o lesy s tým, že posilnenie kompetencií Štátnej ochrany prírody a zosúladenie legislatívy je potrebné, súhlasí aj ekológ SAV Mikuláš Huba. Nastaviť však podľa neho treba aj financovanie."

Mikuláš Huba, ekológ SAV: „Celé desaťročia počúvame o tom, že treba väčší dôraz klásť na celospoločenské funkcie lesov, ale v skutočnosti celý tok financií sa odohráva viac menej okolo tej produkčnej funkcie. Čiže bude treba aj pri tej tvorbe rozpočtu zohľadniť tú skutočnosť."

Vlado Maťo: „Snahu lesy chrániť vítajú aj neštátni vlastníci, pod ktorých spadá približne polovica slovenských lesov. Od ministra však očakávajú viac komunikácie pri tvorbe strategických dokumentov. Predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Juraj Vanko."

Juraj Vanko, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov: „Musí byť pri tom rešpektované všetko, čo súvisí s ústavnými právami vyplývajúcimi z ochrany súkromného vlastníctva. Ministerstvo musí mať balík peňazí, z ktorého bude schopné hradiť nielen náklady na starostlivosť o tieto územia, ale aj prípadné majetkové ujmy a ďalšie veci, ktoré s týmito chránenými územiami súvisia."

Vlado Maťo: „Novelu zákona o ochrane prírody by chcel László Sólymos predložiť do legislatívneho procesu v prvej polovici budúceho roka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB) 

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač