Rozhovor s novou ministerkou školstva

14. 09. 2017

Rozhovor s Martinou Lubyovou, novou  ministerkou  školstva, vedy, výskumu a športu SR, (nom. SNS) pre Rozhlasovú stanicu Slovensko.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(13. 09. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 1/2; Jana Maťková/Jana Maťková)

Jana Maťková, moderátorka: „Zo Slovenskej akadémie vied do čela rezortu školstva. Nominantka SNS Martina Lubyová sa stala novou, v poradí devätnástou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu. Do rezortu nastupuje v čase, keď ešte stále vo verejnosti rezonuje kauza s eurofondami, pre ktorú prišiel o kreslo exminister Peter Plavčan. V exkluzívnom rozhovore som sa jej pýtala aj na to, či poctiví podnikatelia nakoniec dostanú peniaze, ktoré im boli z výzvy pozastavené práve pre špekulantov."

Martina Lubyová, ministerka školstva (nom. SNS): „Čo sa týka prvej výzvy, ja nemám vedomosť o tom, že by sa mala nejakým spôsobom rušiť. To znamená, pozastavenie je jedna vec, druhá vec je, aby sme to ďalej odkomunikovali, dovysvetľovali. A aby sme teda sa snažili čo najskôr tie peniaze spriechodniť. A pozastavená je alebo teda bude už teraz oficiálne tá druhá výzva, ktorá ešte ale zazmluvnená nebola."

Jana Maťková: „Ako do budúcna zabrániť, aby sa podobný škandál nezopakoval?"

Martina Lubyová: „V prvom rade neviem, či je namieste slovo škandál. Ja som sa ešte naozaj neoboznámila dostatočne s takými tými technickými vecami ohľadne hodnotenia, čo sa nám konkrétne vyčíta. Chystám sa to urobiť v najbližšej dobe, chystám sa budúci týždeň vycestovať do Bruselu a rozprávať sa priamo s ľuďmi z Komisie, aby sme vedeli, ako nás vidia, ako nás vnímajú a či naozaj potrebujeme dať vážne signály o tom, že robíme nejaké konkrétne opatrenia, aby sme odstránili tieto bariéry. Myslím si, že najlepšia vec je jednoducho vykomunikovať všetko s Európskou komisiou a snažiť sa nastaviť podmienky na prideľovanie čo najtransparentnejšie."

Jana Maťková: „Čo považujete za také urgentné problémy, ktoré sa potrebujú riešiť v čo najkratšom čase?"

Martina Lubyová: „Mám zatiaľ vytipované dva veľmi urgentné problémy, ktoré súvisia s financovaním. Jeden je financovanie testovania piatakov, piatacké monitory. A druhý problém je dofinancovanie Agentúry pre podporu výskumu a vývoja  APVV, kde sa nepodarilo zatiaľ zafinancovať nové projekty začínajúce v rámci všeobecnej výzvy 2016. Tie projekty boli podané, vyše šesťsto projektov bolo napísaných, vyhodnotených. Prostriedky boli vyhodnotené v štádiu prísľubu. Ale zatiaľ sa nepodarilo naliať do grantovej agentúry toľko peňazí, aby mohla byť pustená táto nová výzva. Spôsobuje to problémy v akademickom prostredí, to sú práve tie prostriedky, ktoré tí vedci môžu využiť aj na mzdové náklady, aj na tieto prevádzkové náklady, ako som hovorila, ktoré sa nedajú čerpať z európskych fondov. To je tá životne dôležitá miazga pre ten vedecký organizmus a budeme v najbližších dňoch veľmi intenzívne spolupracovať s ministerstvom financií, aby sme sa pokúsili tento tok spriechodniť."

Jana Maťková: „Ešte v marci predstavilo ministerstvo zásadnú reformu školstva Učiace sa Slovensko, ktorá určuje, kam sa má slovenské školstvo posunúť v najbližších desiatich rokoch. Pôvodne sa touto reformou mala vláda zaoberať na konci augusta, no pre vzniknutú situáciu v rezorte sa tak nestalo. Aké máte plány s týmto dokumentom?"

Martina Lubyová: „Ja sa chystám rešpektovať kontinuitu pôsobenia v rezorte. Určite sa nechystám zásadným spôsobom program Učiace sa Slovensko stopnúť alebo nejakým spôsobom spochybňovať, prerábať. Ja akceptujem to, že ten program bol vytvorený desiatkami inštitúcií, organizácií, expertami. Boli vyhodnotené tisíce verejných pripomienok. Dostal sa teraz do finále. To predloženie sa zbrzdilo kvôli týmto politickým udalostiam, ale ja sa chystám čo najskôr sa stretnúť s tým vrcholným tímom poradcov, ktorí teda program samotný napísali, prediskutovať ho s nimi a pristúpiť čo najskôr k vypracovaniu akčného plánu, pomocou ktorého by sa ten program mal nakoniec pretaviť do reality. Ten akčný plán by mal mať dvojročné cykly a bude zrejme založený na princípe prioritizácie."

Jana Maťková: „Učiace sa Slovensko navrhuje mnohé zmeny. Napríklad predĺženie školskej dochádzky na jedenásť rokov, garanciu škôlky už pre trojročné deti. Predstavuje zmenu výučby aj systém známkovania. Je niečo, čo vám v dokumente chýba?"

Martina Lubyová: „Ja sa priznám, že mne sa dokument zdá veľmi obsiahly a komplexný. Nič naozaj konkrétne ma po jeho dôkladnom štúdiu nenapadlo. Do toho roku 2020 by sme sa mali snažiť implementovať čo najviac tých opatrení. Už by som v tomto štádiu nezačala pridávať nové priority a nové aktivity."

Jana Maťková: „Pristavme sa aj pri financovaní školstva. Teraz je rozkúskované medzi jednotlivé ministerstvá. Napríklad bilingválne a špeciálne školy má pod sebou rezort vnútra, centrá voľného času či materské školy žijú z rozpočtu miest a obcí. Máte ambíciu dostať školstvo pod jednu strechu? Je to pre vás také logickejšie riešenie?"

Martina Lubyová: „Táto otázka, ktorú ste nastolili, sa rieši aj v programe Učiace sa Slovensko. Tam sa vyslovene hovorí o tom, že alfou a omegou zmeny v školstve je po a) aby sa navýšili verejné zdroje financovania do školstva a po b) aby sa tieto zdroje dostali do jednej rozpočtovej kapitoly, a to pod ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Aby sme to, čo my si tam sľúbime, alebo si naplánujeme, vedeli aj implementovať. Aby sme nezáviseli od financií z iných rezortov. Takže toto je úplne zásadná kardinálna otázka snažiť sa tie zdroje brať naspäť na kapitolu ministerstva školstva."

Jana Maťková: „Vy ste spomenuli rozpočet. V tomto roku dostal rezort o vyše dvesto miliónov eur viac ako vlani. Čiže celkovo je tak výška rozpočtu ministerstva takmer miliarda a pol eur. Do akej výšky by ste to chceli navýšiť? Čo by bola podľa vás tá ideálna výška?"

Martina Lubyová: „Úplne ideálna výška súvisí možno aj s tými odporúčaniami Európskej komisie, aby sa do vedy, výskumu a školstva investovali zhruba tie tri percentá hrubého domáceho produktu. Tu na Slovensku ešte stále zaostávame a myslím si, že keby som chcela odporučiť túto úroveň, tak by to boli naozaj „nebetyčné“ miliardy. Takže buďme skromnejší. Uvedomme si, že stále sme podfinancovaní, ale niekoľko desiatok až stoviek miliónov samozrejme je to, čo by ten rezort potreboval."

Jana Maťková: „Keď už sme pri tých financiách, zastavme sa aj pri platoch učiteľov. Od septembra sa im zvýšia platy o šesť percent a podľa pôvodného plánu sa im do roku 2020 mal zvýšiť plat až o vyše dvadsaťšesť percent. Školskí odborári však odmietli podpísať memorandum o sociálnom zmieri, a tak vláda od tohto plánu ustúpila. Budete presadzovať, aby sa mzdy učiteľov navýšili aj napríklad od januára?"

Martina Lubyová: „Ja si nemyslím, že vláda ustúpila od plánov navyšovať učiteľské mzdy. To zvýšenie, ktoré bolo teraz, bolo neplánované. To bolo mimo plánu, ktorý je obsiahnutý v programovom vyhlásení. A to, že nedošlo k podpisu toho memoranda, neznamená, že vláda berie naspäť svoj záväzok, ktorý je obsiahnutý v programovom vyhlásení. To znamená, ja to vnímam tak, že naozaj to plánované navyšovanie by malo byť garantované. Budem sa o to všemožne usilovať. Samozrejme otázka je potom, či sa bude žiadať niečo navyše. Tam samozrejme musím rokovať s ministerstvom financií. Takže situácia bude napätá, ale jednoznačne si nemyslím, že by sme mali deklarovať, že sa ustupuje od toho pôvodne plánovaného zvyšovania."

Jana Maťková: „Čiže chcete určite zaručiť učiteľom, že sa teda ich platy zvýšia podľa pôvodného plánu, že do roku 2020 vyše dvadsaťšesť percent?"

Martina Lubyová: „Áno, ja myslím, že to, čo sa sľúbilo v programovom vyhlásení vlády, by sa malo splniť. A zatiaľ som nedostala žiadne signály, že by sa od tohto malo ustupovať."

Jana Maťková: „A čo nepedagogickí zamestnanci?"

Martina Lubyová: „Samozrejme. Nepedagogickí zamestnanci by tiež mali byť honorovaní, malo by im byť zvýšené. Tarify veľa nepedagogických zamestnancov aj v rezorte vedy, tam vieme, že tie mzdové tarify sú veľmi už oddelené od taríf učiteľov, pretože učitelia tými svojimi aktivitami v rámci sociálneho dialógu si naozaj vylobovali oveľa väčší nárast a ostatní za nimi zaostávajú. Aj na týchto ľudí treba myslieť. Od kvality ich práce závisia aj výsledky výkonu učiteľov, aj výsledky vo vede. Takže jednoznačne netreba zanedbávať ani ostatných pracovníkov rezortu."

Jana Maťková: „Slovensko má veľký problém s takzvaným odlivom mozgov, teda vedeckých pracovníkov a expertov. Vláda ešte pred dvomi rokmi predstavila program, ktorým láka slovenských odborníkov, aby sa vrátili domov. A to formou odmeny, ktorá sa môže vyšplhať až do výšky päťdesiattisíc eur. Ako chcete zatraktívniť vedecké prostredie, aby ľudia z neho neodchádzali do zahraničia?"

Martina Lubyová: „Ja myslím, že najlepším prostriedkom ako oživiť to vedecké prostredie je naozaj prilákať mladých ľudí zo zahraničia. Strašne veľa ľudí od nás odchádza študovať vysokú školu do zahraničia, a keď už tam skončí, tak už tam zostane pracovať. Je to veľká strata naozaj ľudského kapitálu a ešte horšie, keď ten človek vyštuduje školu u nás v rámci našich verejných výdavkov, a potom hotový odíde. My by sme mali mať stratégiu zastabilizovať u nás tých mladých ľudí a ešte prilákať ľudí zo zahraničia, a tých najkvalitnejších si potom nechať naopak na našom pracovnom trhu ako špičkových odborníkov."

Jana Maťková: „Ale ako ich pritiahnuť späť? Pretože tento program napríklad nie je príliš úspešný. Ten vládny program, ktorý som spomínala."

Martina Lubyová: „Je to vec naozaj systémového nastavenia prostredia. Keď tí ľudia uvidia, že tomu rezortu sa darí, že majú možnosť dosiahnuť kvalitné výsledky, pracovať v kvalitnom kolektíve, že ten systém je nastavený progresívne, aby podporoval kvalitu, tak to sami vedia oceniť. Musia mať samozrejme stabilitu, musia mať riešiteľské kolektívy. Ja myslím, že na Slovensku už boli investované nemalé prostriedky aj v štrukturálnych fondoch do infraštruktúry vedy, vybudovali sa technické parky, nakúpili sa prístroje. Teraz by sme mali trochu prikročiť k tomu, aby sme skvalitnili aj prostredie a aby sme sa snažili dofinancovať aj tie náklady, ktoré sa z tých štrukturálnych fondov nedajú financovať. To znamená presne mzdové prostriedky, prevádzkové náklady, energie, materiály, ktoré naozaj determinujú kľúčovým spôsobom to, že či sa v tých technických parkoch môže robiť kvalitná veda. Keď zvládneme aj toto, tak si myslím, že už naozaj vznikne komplexné prostredie, do ktorého budú radi prichádzať aj vedci zo zahraničia. Keď zvládneme aj toto, tak si myslím, že už naozaj vznikne komplexné prostredie, do ktorého budú radi prichádzať aj vedci zo zahraničia."

Jana Maťková: „Vy ste nastúpili do funkcie, ktorá nemá pod sebou len školstvo a vedu a výskum, ale aj šport. Čo v tejto oblasti chcete zmeniť?"

Martina Lubyová: „Musím sa priznať, že v športe som doma, pretože som amatérska športovkyňa a veľmi rada by som sa čím skôr stretla s predstaviteľmi zväzov, so Slovenským olympijským výborom, diskutovala s nimi o tom, akým spôsobom ten špičkový kvalitný šport na Slovensku posunúť ďalej a vyššie. Ale zároveň si myslím, že je tu veľký priestor na sprístupnenie športu pre široké masy ľudí v rámci školského športu, v rámci kvalitného športu v krúžkoch. To znamená, že nemáme len tú elitu, na ktorú sme všetci veľmi pyšní, ale tá elita môže vzniknúť len z masovej členskej základne. To znamená sprístupniť ten šport, dostať ho do krúžkov naozaj na kvalitnej úrovni v školách. Dostať ho do regiónov."

Jana Maťková: „Na novú pozíciu vás dosadila strana SNS. Nie ste jej členkou, teda ste nominantkou tejto strany. Predseda SNS Andrej Danko sa v minulosti netajil, že v skutočnosti on riadi ministerstvo školstva. Bude v takomto režime fungovať aj naďalej?"

Martina Lubyová: „Ja som mala s pánom predsedom Dankom niekoľko rozhovorov. My sme spolu odborne spolupracovali už aj v minulosti a v žiadnom prípade nikdy na mňa tieto požiadavky nekládol. Práve naopak, snažil sa ma nabádať k tomu, aby som sa snažila pôsobiť odborne, aby som sa snažila poprepájať tretí sektor a všetky politické subjekty, pretože naozaj ten rezort školstva je príliš široký na to, aby bol nejakým spôsobom úzkoprso politizovaný. Ja myslím, že toto je gesto zo strany SNS, ktoré ako vidíte, dáva ministerské kreslá odborníkom. A ešte by som chcela naozaj oceniť, že máme tu prevahu žien v rámci ministrov SNS."

Jana Maťková: „A ešte pokračujeme k novej ministerke školstva. Čo na slová novej ministerky Martiny Lubyovej hovorí odborná verejnosť? Pýtali sme sa Stanislava Boledoviča, riaditeľa projektu Teach for Slovakia a aktivistu za lepšie vzdelávanie."

Stanislav Boledovič, riaditeľ projektu Teach for Slovakia: „Dobrý večer."

Jana Maťková: „Čo najrýchlejšie presadenie reformy Učiace sa Slovensko, dostať financovanie školstva pod jednu strechu, kontinuálne navyšovanie platov učiteľov a aj iných zamestnancov aj vyrokovanie väčšieho obnosu peňazí do rezortu. Ako vnímate prvé vyjadrenie novej ministerky školstva?"

Stanislav Boledovič: „Mňa prvé vyjadrenia pani ministerky veľmi potešili a obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť to, na čo čakala myslím si celá akademická obec, či pani ministerka potvrdí, že reforma Učiace sa Slovensko, na ktorej sa dlho pracovalo, a všetci už čakali, či táto reforma sa uvedie do praxe, tak, že jej vyjadrila plnú kontinuitu a myslím si, že to je veľmi dôležitá a veľmi dobrá správa pre budúcnosť našich detí. Čo sa týka platových vecí, pani ministerka zatiaľ teda referovala len na vládne vyhlásenie, ktoré musím povedať, že aj z môjho pohľadu, ale aj z pohľadov učiteľov nie je dostatočné, pretože tak, ako zverejnila analýzu nedávno tím Hodnoty za peniaze, tak z toho vychádza, že vlastne učitelia mali doteraz plat približne šesťdesiatdva percent toho, čo zarábajú iní vysokoškolsky vzdelaní ľudia. A po tomto navýšení po týchto štyroch rokoch sa nedostanú ani na sedemdesiat percent toho, čo zarábajú iní vysokoškolsky vzdelaní ľudia. To znamená, že z hľadiska atraktivity učiteľského povolania sa v horizonte tejto vlády nepohneme ďalej, ak pani ministerka nezabojuje za väčšie navýšenie."

Jana Maťková: „Čiže budete apelovať na novú ministerku, aby teda aktívne sa zapájala do boja za vyššie platy učiteľov a iných zamestnancov?"

Stanislav Boledovič: „Ja si myslím, že by to bolo veľmi dobre, keby našla naozaj spôsob ktorý by viedol k tomu, že sa zatraktívni povolanie učiteľa. A nie je to len o peniazoch, je tam oveľa viac faktorov, s ktorými bude musieť pani nová ministerka popasovať. Jeden z nich je napríklad to, aby sa na pedagogické školy mohli dostať len naozaj kvalitní mladí a šikovní ľudia, aby sa nemohol na pedagogické školy dostať každý, pretože zase, ak už dávame väčší peniaz na povolanie učiteľa, tak je naozaj potrebné, aby sme trošku aj viacej strážili potom kvalitu ľudí, ktorí do školstva na túto dôležitú rolu prichádzajú."

Jana Maťková: „Čo je podľa vás najdôležitejšia výzva, ktorá teraz stojí pred ministerkou? Lebo prichádza do rezortu, ktorý je poznačený kauzou s eurofondami. Mala by v prvom rade obnoviť dôveru v rezort školstva?"

Stanislav Boledovič: „Nielen obnoviť dôveru, ale najmä získať späť na svoju stranu učiteľov, ktorí mnohí už rezignovali na to, že sa vôbec školstvo pohne vpred. A teraz keď po roku čakania na najväčšiu reformu, ako ju avizoval pán Plavčan, zrazu dochádza k výmene ministra, tak ja myslím, že všetci boli veľmi zneistení, či znova sa školstvo a jeho zmeny neodročia na vedľajšiu koľaj. Takže ja si myslím, že najväčšia výzva je teraz uistiť všetkých, že na zmenách sa naozaj začne pracovať. A pani ministerka to dnes povedala. Takže ja z toho mám radosť, keď vytýčila ako jeden zo svojich ďalších krokov to, aby vznikol akčný plán reformy Učiace sa Slovensko. A to si myslím, že bude teraz tá najdôležitejšia úloha pred ňou na najbližších sto dní, aby sa ten akčný plán začal vyrábať."

Jana Maťková: „Toľko Stanislav Boledovič, zakladateľ projektu Teach for Slovakia. Ďakujem pekne za rozhovor."

Stanislav Boledovič: „Ďakujem, pekný večer."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač