Slovensko po rozdelení postupne dobieha Česko

03. 09. 2017

Aj keď po rozdelení Československa pred dvadsiatimi piatimi rokmi bolo Slovensko chudobnejšou krajinou, ekonomické rozdiely postupne dobieha.

logo Televíznej stanice STV 1 (26. 08. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 7/24; Elena Senková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Aj keď po rozdelení pred dvadsiatimi piatimi rokmi bolo Slovensko chudobnejšou krajinou, ekonomické rozdiely postupne dobieha. Kým v roku 1992 dosahovala výkonnosť slovenskej ekonomiky približne 60 % českej úrovne, v roku 2011 už prekračovala 90 %."

Elena Senková, redaktorka: „Podľa politologičky Sone Szomolányi sa Slováci, čo boli proti rozdeleniu republiky obávali najmä o budúcnosť demokracie na Slovensku. 90. roky priniesli mečiarizmus a na zápas o liberálnu demokraciu. Zmena prišla 5 rokov po rozdelení republiky, po voľbách v roku 1998 a s reformami prvej vlády Mikuláša Dzurindu."

Soňa Szomolányi, sociologička a politologička, Katedra politológie FiF UK: „My skutočne sme vyšli zo situácie, keď skutočne akoby nedal nikto z analytikov a zahraničných expertov ani deravý groš za to, že sa Slovensko raz dostane do Európskej únie, ako prvé do eurozóny. A dnes vlastne ašpirujeme na to, aby sme ako jedna krajina a dúfam že aj s Českom patrili k tomu silnejšiemu jadru Európskej únie."

Elena Senková: „Vtedajšie analýzy ekonómov zo Slovenskej akadémie vied správne predpokladali, že po rozdelení Československa klesne hospodárska úroveň Slovenska zhruba o 10 %. Pre Slovensko negatívny predpoklad federálneho štatistického úradu, že jedna česká koruna bude mať hodnotu troch slovenských, sa však nenaplnil. Rozdelenie podľa ekonóma Viliama Páleníka doteraz cítiť v zahraničnom obchode."

Viliam Páleník, ekonóm, Ekonomický ústav SAV: „Zahraničný obchod bol federálny a Slovensko ešte nedosiahlo svoju takú úplnú samostatnosť v dovoze rôznych značkových výrobkov priamo na Slovensko. Mnohé značky, ktoré kupujeme na Slovensku, dodávateľ dováža do Čiech a z Čiech na Slovensko."

Elena Senková: „25 rokov po rozdelení má Česká republika nižšiu nezamestnanosť. Kým na Slovensku je to vyše 7 %, v Česku vyše 4 %. Lepšiu má aj životnú úroveň."

Viliam Páleník: „Síce naše priemerné životné úrovne sa veľmi približujú, ale tá životná úroveň našich chudobnejších ľudí je výrazne nižšia ako českých chudobnejších ľudí."

Elena Senková: „Slovensko začalo platiť eurom v roku 2009 a pre medzinárodných investorov sa stalo atraktívnejším. Ekonóm ale upozorňuje, že vlastná mena a slobodnejšia menová politika pomohla Českej republike lepšie sa vysporiadať s krízou."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

25. rokov od dohody o rozdelení Československa

Tlač