Ústavy SAV sa zmenia na verejné inštitúcie

08. 09. 2017

Slovenská akadémia vied sa po rokoch dočkala prelomovej zmeny. Poslanci v parlamente schválili, že ústavy akadémie sa zmenia na verejné inštitúcie. Získajú aj nový model financovania. Ako to ovplyvní samotnú vedu? Rozhovor s riaditeľkou nového Centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov, Evou Majkovou.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(07. 09. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/4; Filip Minich/Filip Minich)

Filip Minich, moderátor: „Slovenská akadémia vied sa po rokoch dočkala prelomovej zmeny. Poslanci dnes v parlamente schválili, že ústavy akadémie sa zmenia na verejné inštitúcie. Získajú aj nový model financovania. Ako to ovplyvní samotnú vedu? Rozoberiem s riaditeľkou nového Centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov Evou Majkovou. Príjemný večer."

Eva Majková, riaditeľka Centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov: „Dobrý večer prajem."

Filip Minich: „Na nové centrum ste získali tridsať miliónov z európskych peňazí. V akej fáze je momentálne príprava centra a čo sa tam bude skúmať?"

Eva Majková: „No, musím upresniť, že tie peniaze ešte trošku musia teda prekonať nejaké vývojové etapy. Ale centrum je primárne zamerané na výskumno‑vývojové aktivity, ktoré budú v podstate jednak prispievať ako teda k ďalšiemu rozvoju materiálového výskumu u nás, ale predovšetkým náš hlavný cieľ je zlepšiť a zintenzívniť interakciu s hospodárskou a priemyselnou sférou a zlepšiť transfer poznatkov do praxe, čo aj my vnímame, že tuto v podstate stále Slovensko má istý deficit v porovnaní s vyspelými aj okolitými krajinami."

Filip Minich: „Nový zákon, ktorý parlament schválil, má priniesť Slovenskej akadémii vied väčšiu slobodu pri rozhodovaní. Akým spôsobom sa konkrétne dotkne vášho novovznikajúceho centra excelentnosti?"

Eva Majková: „Tak určite transformácia je predovšetkým o ekonomickej slobode. To je by som povedala taký primárny prínos, ktorý každá organizácia aj tá, ktorú vediem, pocíti ako prvú. Pretože môžete sa viac a slobodnejšie rozhodovať o prostriedkoch, ako ich využijete, akým spôsobom ich využijete. To je jedna vec. A druhá nemenej dôležitá je, že môžeme si už plánovať a predstavovať lepšiu interakciu s tou hospodárskou sférou alebo napríklad podporu ... startupov, ktoré v súčasnosti sú pre nás vlastne nemožné. My nevieme ani prenajať poriadne priestor pre nejaký spinoff a za výhodných podmienok. Tak toto všetko vlastne ten nový zákon umožní a aj ja si predstavujem, že jedným z našich dôležitých cieľov bude práve toto uvádzať do praxe predovšetkým pri príprave doktorandov a pri príprave, ale pre našich postdoktorandov. Aby sme im dávali inšpirácie a možnosti, aby takéto podniky zakladali, aby vôbec začali rozmýšľať viac o takomto polo alebo celom podnikateľskom vývoji alebo aktivitách."

Filip Minich: „Vy ste absolvovali štúdijný pobyt v Japonsku. Pomôže nám táto zmena systému financovania Slovenskej akadémie vied priblížiť sa napríklad práve technologickej veľmoci ako je Japonsko?"

Eva Majková: „Tak k tomu, aby sme sa priblížili k technologickej veľmoci je treba urobiť na Slovensku ešte veľa vecí celkom určite. Ale toto je by som povedala nevyhnutný krok. Veď treba si predstaviť, že univerzity v tomto ekonomickom modeli už dávno žijú a darí sa im. My vlastne len sa zrovnoprávňujeme s univerzitami na Slovensku, nie vo svete. V tých okolitých štátoch verejno‑výskumné inštitúcie sú už dávno v tom modeli, do ktorého sa my vlastne teraz po takmer desaťročných peripetiách dostávame. Čiže ja to vnímam ako absolútne nevyhnutný krok pre ďalší rozvoj organizácií Slovenskej akadémie vied."

Filip Minich: „Mnohí vedci sa na Slovensku často sťažujú, alebo hovoria, že u nás sa riadne veda robiť ani nedá, že sú nízke platy, zlé podmienky. Takže očakávate, že sa toto zlepší?"

Eva Majková: „Tak ja nerada zovšeobecňujem. Samozrejme podpora vedy a výskumu nie je porovnateľná s podporou vo vyspelých štátoch. Vnímame to tu ako problém. Na druhej strane je treba zvážiť aj využívanie tých možností, ktoré máme, optimálnym spôsobom. A o tom práve tá verejnoprávna alebo verejno‑výskumná inštitúcia je, že s oveľa väčšou zodpovednosťou a možnosťami môže to vedenie inštitúcie tie prostriedky využívať. Čiže ja verím, že toto sa významným spôsobom napraví. Verím, že sa aj zdroje navýšia, ale verím, že aj sa tie zdroje budú oveľa efektívnejšie využívať. To bol nakoniec od začiatku náš cieľ."

Filip Minich: „Toľko Eva Majková, riaditeľka centra excelentnosti pre využitie pokročilých materiálov. Príjemný večer a vďaka za rozhovor."

Eva Majková: „Ďakujem pekne, dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Poslanci schválili zákon o VVI

Tlač