V Košiciach sa začala medzinárodná vedecká konferencia zameraná na mechanochémiu

05. 09. 2017

Medzinárodná konferencia sa koná každé tri roky v rôznych krajinách sveta. Na konferenciu, ktorá sa tento rok koná v Košiciach, je pozvaných 28 prednášateľov z 31 krajín, ktorí sú lídrami v oblasti mechanochémie.

Rozhlasová stanica Košice(04. 09. 2017; Rozhlasová stanica Košice; Správy; 13.00; por. 5/5)

Moderátorka: „V Košiciach dnes začala medzinárodná významná vedecká konferencia zameraná na mechanochémiu. Tá sa koná každé tri roky v rôznych krajinách sveta. Zaujímavosťou tohto ročníka je aj to, že sa konferencia začala organizovať pred 24 rokmi, a to práve v Košiciach. Zo Slovenskej akadémie vied hovorí Vladimír Šepelák."

Vladimír Šepelák, Slovenská akadémia vied: „Táto oblasť chémie je novou oblasťou a v podstate umožňuje iniciovať, alebo urýchľovať chemické reakcie pôsobením mechanickej energie, to znamená tlakom možno spôsobiť nejakú reakciu. Je to nová oblasť mechanochémie, ktorá sa rozvíja. Máme tu 28 pozvaných prednášateľov z 31 krajín, ktorí sú lídri v tejto oblasti."

Moderátorka: „Konferencie, ktorá potrvá do 7. septembra sa zúčastní aj 170 odborníkov z danej oblasti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

Ďalšie informácie:

INCOME 2017 je významná medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa koná každé tri roky v rôznych krajinách sveta. Tento ročník je pozoruhodný aj preto, že sa opäť uskutoční v Košiciach, teda v meste, kde sa pred 24 rokmi konferencia konala prvýkrát. Tohtoročnú konferenciu organizuje Medzinárodná mechanochemická asociácia (International Mechanochemical Association) pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry) v spolupráci s Ústavom geotechniky SAV v Košiciach. Chairmanom konferencie je prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

Na konferencii sa zúčastní 170 odborníkov z 30 krajín a odprezentujú najnovšie výsledky z odboru. Medzi nimi je 28 významných vedeckých kapacít (pozvaní prednášatelia). V spolupráci s medzinárodným vedeckým výborom konferencie sa podarilo zostaviť zaujímavý program, otvorený aj nastupujúcej vedeckej generácii.

9. medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní INCOME 2017 (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) sa bude konať 3. – 7. septembra 2017 v Aule ústavov SAV na Watsonovej ul. 45 v Košiciach.

Program konferencie a podrobnejšie informácie o konferencii je možné nájsť na stránke konferencie: http://income2017.saske.sk/.

Zdroj: Ústav geotechniky SAV

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač