Vyššia podpora vývoja

18. 09. 2017

Situácia v oblasti výskumu a vývoja nie je na Slovensku ideálna. Rezort financií chce preto zlepšiť finančnú podporu inovácií. V parlamente je návrh na výraznejšie zníženie daní pre tie spoločnosti, ktoré financujú vlastný výskum či vývoj.

logo Televíznej stanice TA 3(17. 09. 2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/18; Daniel Horňák/Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Situácia v oblasti výskumu a vývoja nie je na Slovensku ideálna. Rezort financií chce preto zlepšiť finančnú podporu inovácií. V parlamente je návrh na výraznejšie zníženie daní pre tie spoločnosti, ktoré financujú vlastný výskum či vývoj."

Daniel Horňák, redaktor: „Aby vláda motivovala firmy k inováciám, od roku 2015 zaviedla možnosť zníženia základu dane o 25 percent z ročných nákladov na výskum a vývoj. Výsledný efekt je zatiaľ malý a v porovnaní so susednou Českou republikou. V parlamente je preto návrh na zvýšenie odpočtu na 100 percent z celkových nákladov."

Peter Horniaček, oddelenie daní z príjmov MF SR: „Benefit v prvom rade spočíva v tom, že vo výsledky daňovník odvedie nižšiu daň."

Daniel Horňák: „V praxi by to znamenalo, že firma zaplatí z každých sto eur vynaložených na inovácie svojich produktov o 21 eur nižšiu daň. Novela zákona má zaviesť aj celkom nový inštitút – takzvaný patent box. Využiť ho budú môcť tie firmy, ktoré predávajú licencie k softvérom či iným nehmotným aktívam, ktoré sú výsledkom ich vlastného vývoja."

Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte: „Príjmy z tohto softvéru, z poskytnutia licencie na jeho využívanie môžu byť zdaňované efektívne nižšou sadzbou."

Daniel Horňák: „Podľa odborníkov tieto zmeny môžu mať pozitívny vplyv na vývoj inovácii u nás. Nedá sa čakať skokový nárast, ale aspoň postupné približovanie sa k západným susedom."

Róbert Šimončič, riaditeľ agentúry Sario: „Každá samozrejme extra podpora pre IND (?) pre Slovensko z nášho pohľadu je veľmi pozitívna, pretože môže akcelerovať tento trend."

Daniel Horňák: „Pre firmy bude dôležité, aby sa okrem zvyšovania finančnej podpory časom spresnil aj výklad zákona. Ak totiž nemajú istotu, čo si do výdavkov na výskum a vývoj môžu započítať a čo nie, túto formu podpory nebudú naplno využívať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
inovácie, výskum, ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač