Ak sa nerozbehne duál, budeme vracať milióny

23. 01. 2018

Ak sa do dvoch rokov nebude v duálnom vzdelávaní pripravovať na budúce povolanie dvanásťtisíc žiakov, Slovensko bude musieť vrátiť Bruselu tridsaťtri miliónov eur. Hrozba je o to väčšia, že doteraz sa na takúto formu stredoškolského štúdia podarilo získať len dvetisíc žiakov.

logo Televíznej stanice STV 1(19. 01. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 2/12; Rita Fleischmanová /Jana Majeská)

Jana Majeská, moderátorka: „Ak sa do dvoch rokov nebude v duálnom vzdelávaní pripravovať na budúce povolanie dvanásťtisíc žiakov, Slovensko bude musieť vrátiť Bruselu tridsaťtri miliónov eur. Hrozba je o to väčšia, že doteraz sa na takúto formu stredoškolského štúdia podarilo získať len dvetisíc žiakov. Zväz automobilového priemyslu má nápady, ako zachrániť situáciu, zatiaľ odozvu z ministerstva školstva nemá. Ministerka Martina Lubyová tvrdí, že už pripravujú zmeny zákonov, aby odstránili najväčšie prekážky."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Do dvoch rokov musia školy, firmy, ale aj štát prilákať do duálneho vzdelávania ďalších desaťtisíc žiakov. Zväz automobilového priemyslu v tom vidí problém, projekt duálneho vzdelávania totiž podľa zväzu nefunguje tak ako má."

Július Hron, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu: ôČi je to propagácia remesiel, či je to teda celá stavba duálneho vzdelávania, lebo tam treba podporu rodičov, aby vedeli si vybrať, aké sú povolania v ponuke žiakom, ktoré firmy to ponúkajú a toto mám vlastne zlyháva. Tak, keď to nestihneme, Slovensko bude musieť vrátiť do rozpočtu Európskej únie tridsaťtri miliónov eur."

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „V súčasnosti pripravujeme legislatívnu úpravu, ktorá by mala odstrániť ďalšie bariéry pre duálne vzdelávanie. Myslím si, že teraz naozaj ten systém dostane naozaj už akoby veľký vztlak a že tých dvanásťtisíc dosiahneme."

Rita Fleischmanová: „O duálne vzdelávanie veľmi nestoja žiaci, ale ani školy, tie odrádzajú najmä financie, od štátu totiž dostávajú nižší normatív, teda menej peňazí ako ostatné."

Branislav Gröhling, poslanec NR SR, člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (SaS): „Na jednej strane chceme, aby školy vstupovali do duálneho vzdelávania a na druhej strane ich v podstate trestáme tým, že im neposielame peniaze a toto je jeden z tých hlavných dôvodov, ktoré potrebujeme odstrániť."

Martina Lubyová: „Ak teraz stredná škola otvárala triedu v duálnom vzdelávaní, tak časť normatívu financovania musela odovzdať akoby tomu zamestnávateľovi, u ktorého tí študenti pracovali. To demotivovalo školy, aby otvárali dolné triedy, preto my naspäť teda vraciame ten normatív, tie školy nie sú penalizované."

Rita Fleischmanová: „Budúci stredoškoláci a ich rodičia majú ešte čas do desiateho apríla premyslieť si, či sa chcú prihlásiť do duálneho vzdelávania, to je totiž konečný termín na podanie prihlášok na stredné školy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač