Bratislava: 901 nespokojných

26. 01. 2018

Vedci  zaslali otvorený list ministerke školstva Lubyovej a Robertovi Ficovi. Stovky našich vedcov žiadajú zmeny vo fungovaní vedy a výskumu, aby sa situácia, ako tvrdia, stále nezhoršovala. Zmeniť sa podľa nich nevyhnutne musí aj naše školstvo.

 logo Televíznej stanice JOJ(25. 01. 2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 6/17; Jana Krescanko Dibáková /Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Začnite okamžite konať, to je posledná veta otvoreného listu, ktorý adresujú stovky našich vedcov a pedagógov ministerke školstva a premiérovi. Žiadajú zmeny vo fungovaní vedy a výskumu, aby sa situácia, ako tvrdia, stále nezhoršovala. Zmeniť sa podľa nich nevyhnutne musí aj naše školstvo."

Jana Krescanko Dibáková, redaktorka: „So slovenskou vedou to ide od deviatich k piatim, a tak Slovensko nevyhnutne potrebuje zmeny. Kto to tvrdí, nuž samotní vedci a tak ministerke školstva Lubyovej a Robertovi Ficovi ako premiérovi poslali otvorený list. Zmeny sú nevyhnutné, ponúkame pomoc. Školstvo sa musí stať skutočnou neodkladnou prioritou vlády. Je dôležité, aby sa začalo konať okamžite. Aktuálne podpísaných 901 vedeckých pracovníkov, pedagógov, či študentov zahraničných univerzít. Mozgy máme v Kanade, Nemecku, Švédsku, Rakúsku, Českej republike a kdekoľvek sa na glóbuse pozriete."

Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (Spolu): „Tri najväčšie problémy vedy na Slovensku sú v prvom rade nízky objem financií, v druhom rade je to to, že málo peňazí sa rozdeľuje súťažou a väčšina peňazí na vedu ide mimo súťažne a tretí problém je, že aj tam, kde to ide súťažou, alebo tam kde sa vyberajú vedci, tak nie sú medzinárodné súťaže a konkurzy, napríklad na post doktorandské, docentské, profesorské, alebo akademické miesta, ale sa to upečie tak u nás doma."

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR (OĽaNO‑NOVA): „Štát výskum a vývoj v podstate nepodporuje a vidíme to aj na tom, ako rozdeľuje investičnú pomoc."

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka min. školstva (Smer‑SD): „Musí tu byť neustála súhra a diskusia obidvoch zainteresovaných strán, akademickej obce, podnikateľských subjektov na jednej strane a ministerstva školstva a vôbec celej vlády na strane druhej."

Jana Krescanko Dibáková: „Vedci žiadajú nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov, poriadne preverenie kvality našich univerzít a vedeckých inštitúcií, platy porovnateľné so zahraničím, zvýšenie investícií do školstva a komplexnú reformu školstva, teda okrem iného, aby sa naše deti naučili kriticky myslieť."

Oľga Nachtmannová: „Áno, stotožňujeme sa s tými argumentmi a viac‑menej sme k nim vypracovali aj stanovisko, kde tieto argumenty podporujeme."

Veronika Remišová: „Dohadujeme sa o tom, či zaviesť brannú výchovu, alebo nezaviesť, teraz sa dohadujeme o kvótach 5 %, 10 %, osemročné gymnáziá, ale tie zásadné zmeny, ktoré sa týkajú obsahu vzdelávania a spôsobu, akým naše deti nadobúdajú poznatky, tomu sa vôbec nevenujeme. Reforma Učiace Slovensko išla do koša."

Jana Krescanko Dibáková: „Otvorený list vedcov prichádza len niekoľko mesiacov po obrovskom eurofondovom škandále, kde peniaze nedostali napríklad naše vedecké špičky, ako Robert Mistrík."

(začiatok archívneho záznamu) Vysielané 15.8.2017

Robert Mistrík, vedec, HighChem, s. r. o.: „Náš projekt na hľadanie malých molekúl v ľudskom organizme, ktorý potenciálne môže jedného dňa zachraňovať životy, bol odmietnutý pre nedostatok odborného personálu. Nájdete 20 strán referencií v karentovaných časopisoch. Ukážte mi firmu, ktorá to má. Keď vám jedného dňa budú zomierať vaši blízki alebo nebodaj vaše deti, potom si spomeňte, aké firmy dostali na vedu a výskum milióny."

(koniec archívneho záznamu)

Jana Krescanko Dibáková: „Je toto normálne, ako to v tejto sfére funguje? Bude to transparentnejšie v budúcnosti?"

Oľga Nachtmannová: „Musí to byť transparentnejšie."

Jana Krescanko Dibáková: „Aj samotný Robert Mistrík aktivitu vedcov podporuje. Nuž, a ako na list vedeckých kapacít reaguje druhý adresát Robert Fico? Nijako. Úrad vlády nám odpísal ‑ obráťte sa na ministerstvo školstva. Jana Krescanko Dibáková, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač