Čína a Slovensko: Od klonu makakov ku klonu človeka?

26. 01. 2018

logo Televíznej stanice JOJ

Klonovanie človeka je zakázané. Čínski vedci sa pochválili tým, že naklonovali makaky, prvé primáty. Naklonovanie človeka by určite prinieslo veľa pozitív, no na druhej strane obrovským rizikom je cena,  ktorú by ľudstvo prípadne muselo za to zaplatiť.

(25. 01. 2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 9/17; Anton Adamčík/Ľuboš Sarnovský; Lucia Barmošová)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Pred dvadsaťročím to bolo ovca Dolly, potom ľudské embryo a včera sa čínski vedci pochválili tým, že naklonovali makaky, prvé primáty."

Lucia Barmošová, moderátorka: „Čo však bude zajtra, že by človek? Túto otázku si kladú odborníci pre etiku výskumu. Klonovanie človeka je zakázané."

Ľuboš Sarnovský: „Doteraz tomu však bránila najmä technológia, ktorá nedokázala klonovať primáty. Dnes je ale táto bariéra prelomená."

Anton Adamčík, redaktor: „Aká tenká bariéra nás delí od naklonovania človeka? Takúto otázku si položilo množstvo ľudí v okamihu, keď sa dozvedelo o úspešnom naklonovaní makakov v čínskom laboratóriu. Na jednej strany ťažko je možné poprieť dôvod na oslavu výnimočného vedeckého pokroku tentoraz vedcov z Čínskej akadémie vied."

Bai Chunli, prezident Čínskej akadémie (preklad z čínštiny?): Tento výskum čínskych vedcov má priekopnícky význam."

Anton Adamčík: „Tým sa podarilo naklonovať dvoch identických makakov a ďalší je na ceste. Použili pri tom metódu takzvaného somatického bunkového jadrového prenosu."

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., Ústav medicínskej etiky a bioetiky: „To znamená, že môžem zobrať pomaly hociktorú bunku, ktorá má normálne jadro a môžem z toho urobiť dvojča toho organizmu, ktorý klonujem."

Anton Adamčík: „Rovnakou metódou bola britskými odborníkmi naklonovaná známa ovca Dolly pred dvadsiatimi rokmi."

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.: „A potom pri ovci Poly, ktorá je menej známa, ale ona ešte bola aj geneticky manipulovaná."

Anton Adamčík: „Odvtedy tou istou metódou prišli na svet už aj kravy, prasatá, alebo psy, ale primáty sa naklonovať dlho nedarilo, až teraz."

Bai Chunli (preklad z čínštiny): „Klonovanie takýchto mimoľudských primátorov prinesie vynikajúci model zvieraťa pre štúdium chorôb a zdravia ľudí."

Anton Adamčík: „Presnejšie malo by ísť najmä o choroby mozgu, lenže ľudia sú tiež primáty a technická bariéra pre klonovanie primátov bola tentoraz prelomená."

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.: „Niektoré bariéry sú životne dôležité."

Anton Adamčík: „Naklonovanie človeka by určite prinieslo veľa pozitív, na druhej strane obrovským rizikom je cena, za ktorú by ľudstvo prípadne muselo zaplatiť."

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.: „Páčilo by sa to nejakým vládcom, priemyselníkom by sa to mohlo páčiť, že by mali robotníkov tých najlepších a všetkých rovnakých a všetkých mimoriadne poslušných."

Anton Adamčík: „Klonovanie by mohlo ohroziť či zlikvidovať prirodzenú ľudskú genetickú diverzitu. V prípade nejakého nového vírusu by sa epidémia šírila ako oheň na celý klon."

prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc.: „Ten klon by kompletne vyhynul. Genetická variabilita sa ukázala ako mimoriadne dôležitá."

Anton Adamčík: „Genetická rozmanitosť chráni ľudstvo. Nie nadarmo je ešte aj dnes incest zakázaný. Klonovanie by mohlo mať rovnaké dôsledky. Pohlavné rozmnožovanie medzi geneticky rozdielnymi pármi je evolučným pokrokom a klonovanie by bolo krokom späť. Anton Adamčík, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

 

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač