Ďalší jedinečný archeologický nález

11. 01. 2018

Slovensko má ďalší jedinečný archeologický nález, odborníci potvrdili, že spoločenská hra, ktorú archeológovia našli pred časom v kniežacej hrobke v Poprade, je v Európe jedinou zachovanou hrou svojho druhu.

logo Televíznej stanice STV 1(10. 01. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 25/25; Jana Obrancová/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovensko má ďalší jedinečný archeologický nález, odborníci potvrdili, že spoločenská hra, ktorú archeológovia našli pred časom v kniežacej hrobke v Poprade, je v Európe jedinou zachovanou hrou svojho druhu. Hoci podobné hry boli obľúbené v rôznych častiach najmä antického sveta, nikde sa nezachovali v úplnej zostave. Pravidlá hry však zostávajú zatiaľ tajomstvom aj pre špecialistov."

Jana Obrancová, redaktorka: „Desiatky políčok na drevenom hracom pláne a hracie kamene zo skla v dvoch farbách, hru starú šestnásť storočí archeológovia objavili v kniežacej hrobke pod Tatrami, a to ešte v roku 2006. Napohľad bežná vec sa teraz ukázala ako jedinečná v celej Európe."

Karol Pieta, Archeologický ústav SAV: „Tých figúrok, tých sa v podobný hrobkách zachovalo viacero súborov, ale ani jediná doska. Vlastne hra s tými políčkami v celom tom svojom rozsahu sa vlastne doteraz nezachovala."

Peter Bednár, Archeologický ústav SAV: „V minulých obdobiach sa nám spravidla zachovali nejaké hracie plány vyryté v rôznych kamenných podložkách, na parapetoch okien, na stupňoch schodov, ale unikátom tejto hry je, že sa zachoval aj hrací plán alebo hracia doska, ktorá bola prenosná, ktorú si mohol nosiť majiteľ so sebou."

Jana Obrancová: „Hra sa k nám dostala z antického sveta, kde bol knieža zrejme na výpravách. Do jeho hrobky ju uložili s ďalšími cennosťami, mnohé si však pár rokov po jeho smrti odniesli vykrádači hrobov."

Karol Pieta: „Tá doska skončila pri ohnisku, ktoré si tí vykrádači založili a možnože mala skončiť aj ako palivo pôvodne, ale teda asi vykradli hrobku skôr, než stihli dosku spáliť."

Peter Bednár: „Hra je unikátna aj tým, že z neskorších období zo stredoveku, keď už máme známe viaceré hry, tento typ hier nepoznáme. Na ten systém ťažko nám prísť, pretože aj dnes mnohé hry majú viaceré pravidlá, takže bude to trošku fantázia založená na nejakých reálnych základoch z tých známych hier z antických čias."

Jana Obrancová: „Pravidlá hry už v súčasnosti riešia aj švajčiarski odborníci, ak na ne prídu, hru si zrejme budú môcť zahrať aj návštevníci múzeí. Jedinečná spoločenská hra nateraz zostáva v chladiacich boxoch Archeologického ústavu v Nitre, do konca tohto roka by sa ale mala vrátiť na svoje pôvodné miesto do Popradu, kde bude v Podtatranskom múzeu vystavená spolu s ďalšími artefaktmi z kniežacej hrobky."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač