Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva skončil

04. 01. 2018

Inštitút vzdelávacej politiky od prvého januára tohto roka skončil. Spolu s Útvarom hodnota za peniaze navrhoval rezortu zvýšiť platy začínajúcim učiteľom či zrušiť najmenšie školy a ušetriť tak milióny eur. Ministerka tvrdí, že inštitút nezanikol, len patrí pod nový odbor a zamestnávať bude viac ľudí.

logo Televíznej stanice STV 1(03. 01. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/26; Rita Fleischmanová/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva skončil, podľa opozície preto, lebo jeho odporúčania sa nestretli u politikov s pochopením. Spolu s Útvarom hodnota za peniaze navrhoval rezortu zvýšiť platy začínajúcim učiteľom či zrušiť najmenšie školy a ušetriť tak milióny eur. Ministerka tvrdí, že inštitút nezanikol, len patrí pod nový odbor a zamestnávať bude viac ľudí."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Analytici Inštitútu vzdelávacej politiky spolu s Útvarom ministerstva financií hodnota za peniaze konštatovali, že učitelia zarábajú málo, výsledky žiakov sú podpriemerné a chudobné deti zaostávajú, preto by peniaze rezortu mali smerovať najmä do prípravy učiteľov a na odmeňovanie začínajúcich a kvalitných pedagógov. Analytici zároveň odhadli, že v školstve by bolo možné ušetriť až osemdesiat miliónov eur. Inštitút vzdelávacej politiky od prvého januára tohto roka skončil."

Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „Inštitút vzdelávacej politiky nezanikol, ale naopak bol vytvorený nový odbor, v rámci ktorej zvyšujeme analytické kapacity z tých pôvodných šesť miest, ktoré boli v inštitúte, na trinásť miest. Tá značka IVP zostane zachovaná."

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR (OĽaNO-NOVA, telefonát): „Štát má k dispozícii množstvo dát a zároveň má obmedzené finančné prostriedky v rozpočte, a preto je mimoriadne dôležité, aby sa rozhodnutia nerobili od buka do buka, ale aby sme peniaze, ktoré máme na základe dát a analýz rozdeľovali tak, aby to malo čo najväčší úžitok pre ľudí."

Rita Fleischmanová: „Ministerstvo školstva dostalo za úlohu od nového roka znížiť počet miest na ministerstve o štrnásť. Martina Lubyová okresala počet zamestnancov vo svojej kancelárii o troch, ale o stoličku prišiel aj šéf Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič, vyjadriť sa však k tomu nechcel."

Martina Lubyová: „Zo zákona štátnej službe vyplýva, že keď sa dve oddelenia zlúčia a vznikne nejaká nová agenda, tak to miesto zo zákona zaniká, takému človeku sa ponúkajú ďalšie miesta alebo sa môže prihlásiť na výberové konanie na miesto riaditeľa už toho nového väčšieho útvaru."

Rita Fleischmanová: „Opoziční poslanci budú na najbližšom rokovaní školského parlamentného výboru žiadať, aby svoje kroky prišla vysvetliť ministerka školstva, navyše budú od nej požadovať, aby svoje rozhodnutie prehodnotila."

Martin Poliačik, poslanec NR SR (nezaradený): „Máme ten dojem, že už sa zabudlo na to, že sa tu má robiť najvýznamnejšia reforma za posledných dvadsaťpäť rokov a oveľa viac teraz ide o mocenské a politické ťahanice, v rámci ktorých zrejme najdôležitejšie bude čo najrýchlejšie prerozdeliť tie peniaze, ktoré ešte z eurofondov na rezorte ostali."

Rita Fleischmanová: „Minister financií potvrdil, že o zmenách dlho telefonoval s ministerkou školstva."

Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): „Je to plne v kompetencii rezortu, aby si riešila organizačne zadelenie skupiny analytikov. Samozrejme, kľúčová je kvalita ľudí a ľudského vybavenia a to je takisto v kompetencii každého ministra."

Rita Fleischmanová: „O niektoré kompetencie od nového roka prišli aj štátni tajomníci rezortu. Peter Krajňák z Mostu-Híd už nebude dohliadať na regionálne školy, ale bude mať na starosti novovzniknutý odbor pre výchovu a vzdelávanie národnostných menšín. Oľga Nachtmannová zo Smeru-SD už nebude zastrešovať vedu a výskum, ale medzinárodnú spoluprácu a európske záležitosti. O oklieštených kompetenciách štátnych tajomníkov budú pravdepodobne ešte hovoriť aj lídri koaličných strán."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač