Minimálna mzda bude v roku 2018 480 €

03. 01. 2018

Vyššia minimálna mzda má pomôcť najmenej zarábajúcim ľuďom dostať sa z pásma chudoby. Na Slovensku je oficiálne stotridsaťdeväťtisíc ľudí, ktorí pracujú za najnižší zárobok. V čistom po novom dostanú štyristoosemdesiat eur.

 logo Televíznej stanice STV 1(29. 12. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/29; Rita Fleischmanová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Firmy žiadajú, aby vznikli presné pravidlá pre rast minimálnej mzdy, lepšie by dokázali predvídať náklady. S budúcoročným rastom sa zamestnávatelia podľa svojich slov vysporiadajú, keďže sa ekonomike darí. Najnižší hrubý zárobok stúpne o štyridsaťpäť eur na štyristoosemdesiat eur."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Vyššia minimálna mzda má pomôcť najmenej zarábajúcim ľuďom dostať sa z pásma chudoby, na Slovensku je oficiálne stotridsaťdeväťtisíc ľudí, ktorí pracujú za najnižší zárobok. V čistom po novom dostanú štyristotri eur."

Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR: „Hranica chudoby je momentálne na úrovni zhruba tristopäťdesiatich eur, čiže asi dva roky dozadu sa nám podarilo už hranicu chudoby prekročiť, ale ešte stále to nezodpovedá na otázku, že či naozaj zamestnanec, ktorý zarába minimálnu mzdu, je vyňatý z tohto rizika chudoby, ktorým je ohrozený."

Rita Fleischmanová: „S nárastom minimálnej mzdy na štyristoosemdesiat eur v hrubom by firmy na západnom Slovensku nemali mať zásadné problémy, väčšie starosti budú mať v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou."

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR: „Ľudí, ktorí nedokážu pridanú hodnotu vytvoriť tak, aby sa dokázali zaplatiť mzdy a odvody a najmä teda v súvislosti so zrušením odvodovej odpočítateľnej položky, tak tieto miesta môžu zaniknúť."

Ľuboš Sirota, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov: „Zamestnávatelia, ktorí boli odkázaní so svoju produkciou na nízkopríjmové skupiny, budú zo Slovenska buď vytlačení, budú odchádzať, alebo jednoducho nebudú túto produkciu tu zabezpečovať."

Rita Fleischmanová: „Ekonóm pripomína, že rast minimálnej mzdy kopíruje vývoj ekonomiky, prejavuje sa aj to, že na pracovnom trhu je čoraz menej voľných pracovných síl."

Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV: „Tí zamestnávatelia jednoducho musia ponúknuť ľuďom viacej peňazí či chcú alebo nechcú. Čiže všetky také tie niekedy vášnivé debaty o tej minimálnej mzde sú de facto čisto akademické, pretože vy keď neponúknete slušnú plácu, jednoducho oni vám do roboty nenastúpia."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer‑SD): „Sú všetky predpoklady, ekonomický vývoj a prognózy, ktoré sú aj pre budúci rok také, že by sme mali od prvého januára 2019 prekročiť tú čiastku, ktorá je limitovaná číslom päť vpredu. Toľko, ako, čo ‑ to je samozrejme je otázka toho vyjednávania."

Rita Fleischmanová: „Firmy však trvajú na tom, že chcú vedieť, akým spôsobom sa bude v budúcnosti minimálna mzda zvyšovať."

Vladimír Baláž: „Mali by zhruba vedieť, že keď sa ekonomika vyvíja určitým smerom, o koľko na budúci rok rastie minimálna mzda. Pretože od tej minimálnej mzdy sa potom odvíjajú aj mnohé také tie iné ekonomické koeficienty."

Rastislav Machunka: „Pre nás je to veľmi dôležité z hľadiska plánovania biznis plánov na niekoľko rokov vopred."

Rita Fleischmanová: „Už v roku 2018 by sa preto zamestnávatelia chceli dohodnúť najmä s odborármi na tom, ako zvyšovať minimálnu mzdu predvídateľne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač