Priemysel v roku 2018

24. 01. 2018

Podpora vedy a výskumu, menej byrokracie, či príprava stratégie pre novú priemyselnú revolúciu, aj takto chce vláda pomôcť podnikateľskému prostrediu a priemyslu u nás v roku 2018. Rozhovor s ministrom hospodárstva Petrom Žigom a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Petrom Pellegrinim.

logo Televíznej stanice TA 3(23. 01. 2018; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 13.40; por. 4/4; Michaela Lovásová/Rasťo Iljev)

Rasťo Iljev, moderátor: „Podpora vedy a výskumu, menej byrokracie, či príprava stratégie pre novú priemyselnú revolúciu, aj takto chce vláda pomôcť podnikateľskému prostrediu a priemyslu u nás v roku 2018. S ministrom hospodárstva Petrom Žigom a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Petrom Pellegrinim sa zhovárala kolegyňa z domácej redakcie Michaela Lovásová."

Peter Pellegrini, (Smer‑SD), podpredseda vlády pre investície a informatizáciu: „Slovenská republika stanovila jasnejšie priority, ktoré chce v oblasti vedy a výskumu podporovať. Máme päť základných platforiem. Tieto boli vytvorené v spolupráci tak s vedeckou komunitou, ako aj s priemyslom, pretože Slovensko si nemôže dovoliť financovať výskum a vývoj vo všetkých oblastiach. Šanca Slovenska na úspech je podporovať výskum a vývoj len v oblastiach, kde sme naozaj dobrí, a kde dosahujeme dobré výsledky. Musím zdôrazniť, že nemôže byť diskusia o podpore vedy a výskumu na Slovensku zúžená len na to, že potrebujeme na výskum a vývoj viac peňazí. Musí ísť táto diskusia ruka v ruke aj s diskusiou o tom, aká kvalita je na Slovensku v jednotlivých vedeckovýskumných inštitúciách, a ja by som bol rád, keby po vzore Slovenskej akadémie vied aj ostatné univerzity a vedeckovýskumné pracoviská prešli nezávislým auditom, ktorý nám veľmi jasne povie, ktoré inštitúcie sú špičkové v oblasti kvality a výskumu, tie by mali dostať viac, a tie, ktoré zaostávajú už len aj za priemerom sveta a Európy, a tam si myslím, že Slovensko by už investovať nemalo."

Michaela Lovásová, redaktorka: „Ako chcete bojovať proti vysokej byrokracii v podnikateľskom prostredí?"

Peter Žiga, (Smer‑SD), minister hospodárstva: „My sme aj spolu s pánom podpredsedom vlády už v minulom roku predstavili niekoľko opatrení, myslím, že pán podpredseda povie za svoju oblasť. My v rámci ministerstva hospodárstva sme v roku 2017 pripravili prvý antibyrokratický balíček. Teraz možno v priebehu mesiaca, dvoch predstavíme druhý antibyrokratický balíček. Aj tu sa inšpirujeme práve podnikateľským sektorom. Zástupcovia podnikateľov sedia v pracovnej skupine a oni prinášajú tie nápady, čo by bolo potrebné urobiť, ako zmeniť legislatívu, ako znížiť potrebu lajstrov a papierov pri vybavovaní tých‑ktorých dokumentov, takže my sa inšpirujeme podnikateľským prostredím a to, čo chce podnikateľské prostredie, to sa snažíme do tých zákonov zapracovať."

Michaela Lovásová: „A čo konkrétne bude v tom byrokratickom balíčku, čo môžeme už očakávať teraz?"

Peter Žiga: „Nechajte sa prekvapiť o dva mesiace, budete informovaní a zároveň sa budeme snažiť aj vyhodnotiť ten prvý, ktorý sme predstavili v júni 2017, už sa nám niektoré opatrenia podarilo presadiť, aj do zákonov, ostatné ešte majú svoj čas, pretože boli stanovené úlohy aj pre iných ministrov, to nie je len záležitosť ministerstva hospodárstva, alebo Úradu podpredsedu vlády, ale aj iných rezortov, a oni si zobrali nejaký čas, aby zmenili tie svoje zákony, ktoré sa podnikateľov týkajú."

Michaela Lovásová: „Sme príliš zameraní na jeden sektor priemyslu. Čo s tým?"

Peter Žiga: „Podnikatelia patria a Slovenská obchodná a priemyselná komora patrí medzi tradičných partnerov vlády Slovenskej republiky, aj ministerstva hospodárstva, a zúčastňuje sa na kreovaní všetkých dôležitých dokumentov, ktoré či už z ministerstva, alebo z vlády prichádzajú, takže myslím si, že ten dialóg je otvorený, a pokiaľ sú nejaké, by som povedal, otvorené otázky, my sme pripravený o tom diskutovať. Ja to vnímam, čo hovoríte či veda či výskum či orientácia na jeden druh priemyslu. Slovensko je otvorená ekonomika a je priemyselne založená, možno viac ako okolité krajiny, a automobilový priemysel sa podieľa možno 12 percentami na HDP, ktoré sa vytvorí na Slovensku, ale to je už historicky nejakým spôsobom dané, a sa teším, že ten záujem investorov, či už z automobilového priemyslu, alebo aj z iných oblastí priemyslu, aj elektrotechnického, strojárskeho, je naďalej veľký, a že Slovensko je atraktívna krajina pre investorov, a to nám vytvára aj dobré makroekonomické čísla, znižuje sa dlh, zvyšuje sa rast HDP, čo aj v predikcii pre ďalšie roky budeme zaznamenávať naďalej, to znamená, že momentálne tá ekonomika funguje na dobrých základoch. My chceme načrtnúť tie rámce, akým spôsobom by sa mala hospodárska politika vyvíjať do roku 2030, aby bola udržateľná, aby bola prejudikovateľná, a aby sme vedeli, kam sa chceme dostať do roku 2030, takýto dokument v tejto chvíli na Slovensku nie je, a my v roku 2018 takýto dokument v rámci ministerstva hospodárstva predstavíme."

Michaela Lovásová: „Ten strategický dokument, ktorý pripravujete, kto všetko na ňom bude spolupracovať a máte už predstavu, čo by v ňom reálne mohlo aj byť, aby sme teda nebolo tou montážnou halou, ktorú ste spomínali?"

Peter Žiga: „Ten materiál sa pripravuje od roku 2016. Od roku 2016 v septembri bola zriadená taká pracovná skupina, kde sme si zavolali predstaviteľov akademickej obce, vysokých škôl, univerzít, Akadémie vied, podnikateľského sektora, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zároveň sme zavolali aj zamestnávateľov veľkých, to znamená, je to taká široká plejáda ľudí, ktorá pripravuje tú hospodársku stratégiu do roku 2030. Bude sa čisto týkať hospodárskej politiky, to znamená, kam sa má, to bola aj vaša predchádzajúca otázka, kam sa má to hospodárstvo do roku 2030 vyvíjať, či nie je založené len na jednom type priemyslu, aké sú aspekty z hľadiska dodávok energií pre slovenské hospodárstvo ako také, je dostatok energetických zdrojov, keď nie, akými zdrojmi doplniť tieto zdroje na Slovensku. To znamená, ako sa bude vyvíjať ďalej jadrová energetika, aký to bude mať vplyv na životné prostredie, aký máme potenciál v rámci pracovných síl, a keď hovoríme o priemysle 4.0, to znamená o digitalizácii a robotizácii hospodárskej výroby na Slovensku, aké budeme potrebovať pracovné sily o dvadsať rokov. To znamená, tieto všetky aspekty bude hospodárska politika združovať a bude o nich hovoriť. Nie je to, by som povedal, nejaký úplne koncepčný širokospektrálny materiál, týka sa len čisto ministerstva hospodárstva a hospodárskej politiky, ktoré pripravuje ministerstvo hospodárstva, spolupracujeme aj s Úradom podpredsedu vlády, a s niektorými rezortami, napríklad s ministerstvom školstva, alebo s ministerstvom práce, ale za iné oblasti, napríklad za oblasť životného prostredia bude pripravovať samozrejme túto koncepciu pán minister životného prostredia, za iné oblasti tiež. My sa špecializujeme na hospodársku politiku ako takú, berieme niektoré aspekty, ktoré sa týkajú hospodárskej politiky aj z iných rezortov, ale nechceme vstupovať kolegom do ich dvorov, my si budeme strážiť náš."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač