Progres v elektromobilite

05. 01. 2018

Rozhovor s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie o elektromobilite a o plánoch a reálnych krokoch v tejto oblasti v rámci EÚ a konkrétne Slovenska.

logo Televíznej stanice TA 3(04. 01. 2018; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.35; por. 3/5; ‑ / Daniel Horňák)

Daniel Horňák, moderátor: „Európska komisia chce docieliť do roku 2030 podstatné zníženie emisií automobilov a zároveň podporiť nárast počtu elektromobilov na európskych cestách. Len na výstavbu nabíjacích staníc vyčlenila 800 miliónov eur. Viac sa o plánoch a reálnych krokoch v tejto oblasti budem rozprávať s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu."

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, (hosť v štúdiu): „Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie."

Daniel Horňák:„Pán Šefčovič, na úvod, je to široká téma, začnime trošku konkrétne. Vy ste sa dnes predpoludním zúčastnili na slávnostnom otvorení v jednom z bratislavských obchodných centier rýchlonabíjačky pre elektromobily, a ide údajne o revolučnú technológiu, prvú svojho druhu v strednej a východnej Európe. Priblížte teda, o čo ide, v čom je táto technológia taká dôležitá, podstatná."

Maroš Šefčovič: „Technológia je nová v tom, že v podstate z jedného nabíjacieho miesta môžeme nabiť naraz štyri autá, a je to možné dosiahnuť vďaka tomu, že sa nevyužíva len ten elektrický prúd zo siete, ale že táto nabíjacia stanica je vybavená vlastnými batériami, čiže umožňuje to napríklad to, aby sa tie batérie nabili počas noci, keď ten nočný prúd je lacnejší, resp. v budúcnosti bude možné tieto batérie pripnúť k obnoviteľným zdrojom, napríklad k solárnym panelom, a využívať tú energiu, ktorú napríklad či už to obchodné centrum, alebo domácnosť nespotrebuje, uskladní túto energiu v týchto batériách, a potom to využiť na rýchle nabíjanie týchto áut. No, a ak budeme mať každé tretie auto na európskych cestách, ktoré bude poháňané elektrinou, v priebehu tých dvanástich rokov, tak práve takéto technológie a takéto nabíjacie stanice budeme potrebovať na Slovensku a v celej Európe."

Daniel Horňák: „Ako to súvisí, alebo zapadá do tej celkovej skladačky? Európska komisia má veľké plány v tejto oblasti, robí konkrétne kroky, to znamená, kde sa momentálne nachádzame, a ako nasledujú tie kroky, aby sme splnili v rámci Európskej únie teda ciele, ktoré si Brusel, alebo Európska únia nastavila?"

Maroš Šefčovič: „Máme taký trošku, by som povedal, oneskorený štart, lebo Európa bola dlho, a verím tomu, že aj je naďalej lídrom v tom, že naozaj sa v Európe vyrábajú najkvalitnejšie a najbezpečnejšie autá, no a viacmenej sme sa tak trošku uspokojili tým technologickým pokrokom a tou inovatívnosťou automobilového priemyslu, ktorý v Európe máme, a myslím si, že mnohí v autopriemysle nečakali, že ten trend elektromobility príde tak rýchlo, že príde z Číny, kde máme momentálne najväčšieho producenta elektrických áut na svete, že príde z USA, kde naozaj výrobca z Kalifornie, dá sa povedať, diktuje také tie technologické diskusie a nové prvky, ktoré sa používajú, a že bude veľký tlak zo strany obyvateľov, zo strany primátorov, aby sa znižovali emisie v mestách. No, a myslím si, že zapadá to do toho celkového kontextu toho uvedomenia si na svetovej úrovni, že klimatické zmeny sa zrýchľujú, že predstavujú skutočne nebezpečenstvo pre ľudstvo, a ak chceme naplniť záväzky z Paríža, tak musíme výrazne postúpiť aj v znižovaní emisií z dopravy. Čiže toto všetko sa zhrnulo do takého tlaku na to, že aj tá doprava, aj osobné autá budú musieť oveľa viac prispievať k boju s klimatickými zmenami, byť čistejšie, a preto aj ten trend je teraz taký rýchly. Ja som veľmi rád, že Európa naskočila na tento vlak, no a my sme sa snažili vytvoriť taký čo najlepší rámec pre to, aby sme priemyslu pomohli jednoducho s naštartovať a naďalej zohrávať tú líderskú úlohu v tomto segmente aj v budúcnosti."

Daniel Horňák: „Sú rozdiely, alebo sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami, chcem sa spýtať samozrejme na Slovensko a možno tých premiantov, tie najpokrokovejšie krajiny v Európskej únii, ktoré už sú ďalej v tejto oblasti."

Maroš Šefčovič: „Ja si myslím, že všetci sme tak zhruba na jednej úrovni, čo je pozitívom pre Slovensko, to je fakt, že máme tu veľmi pokrokové firmy na Slovensku, ktoré začali veľmi tak skoro v primeranom čase investovať do rozvoja nabíjacích staníc na Slovensku, a sme jednou z krajín v rámci Európskej únie, kde sa naozaj elektromobilom dá precestovať celé Slovensko, nie v každej Európskej krajine je to možné, a darí sa týmto firmám prenikať aj k susedom do Poľska, často ich vidím na rôznych európskych výstavách, kde predstavitelia týchto firiem naozaj prezentujú aj svoj biznis model, ako sa im to podarilo dosiahnuť na Slovensku. Z druhej strany je veľmi dôležité o týchto veciach rozprávať, lebo Slovensko je veľmoc vo vyrábaní vysokokvalitných automobilov, a bude potrebné samozrejme prispôsobovať aj prípravu pracovnej sily, aj technologické postupy tomu, že to, ako autá vyzerajú dnes, ako sa vyrábajú, sa bude dramaticky meniť, a je to taký významný sektor slovenskej ekonomiky, že je dobre, že Slovensko sa orientuje aj v tejto oblasti, a pokiaľ mám správne informácie zo strany tých značiek, ktoré vyrábajú autá na Slovensku, tak každá z nich pripravuje automobil do roku 2020, ktorý bude mať veľmi silný elektrický prvok, čiže myslím si, že tá investícia do infraštruktúry spolu s investíciou do pracovnej sily a do nových modelov je to, čo európska, slovenská ekonomika v tomto prípade potrebujú."

Daniel Horňák: „Keď sa pozrieme ďalej do budúcnosti, čo môže byť podľa vás tým zlomovým momentom, alebo tou kľúčovou udalosťou, ktorá spôsobí, že elektromobilita, elektromobily, už nebudú len nejakou alternatívou, alebo bude to úplne porovnateľný spôsob dopravy popri spaľovacích motoroch, ak sa teda bavíme o automobilovej preprave, keďže teraz sú tam vskutku tie obmedzenia, o ktorých sme sa bavili, infraštruktúra, nabíjacie stanice, dojazd, atď., takže či vidíte ten najväčší potenciál skôr napríklad úžitkové autá a firemné flotily, osobná preprava, kde vy vidíte ten hlavný potenciál?"

Maroš Šefčovič: „Tých prvkov bude určite niekoľko, ale tie hlavné ste pomenovali. Ja si myslím, že dnes majú stále ľudia obavy z toho dojazdu, aj keď väčšinou málokto z nás urobí denne viac ako 20 kilometrov, ale chce mať človek tú autonómiu, tú možnosť ísť s tým autom na dlhšie vzdialenosti a nemať obavy z toho, či nájdem nabíjaciu stanicu, koľko to bude trvať, kým sa mi tá batéria nabije, čiže musíme odstrániť tento strach týchto ľudí z dojazdu, mať dobrú infraštruktúru, a zabezpečiť ten istý komfort pri jazde autom po krajine, cez hranice, ako majú dnes, pokiaľ používajú klasické autá. No a druhý taký ten, tú prekážku, ktorú musíme prekonať, určite bude cena týchto automobilov, lebo naďalej sú pomerne drahé, a myslím si, že si to uvedomujú aj výrobcovia áut, takže keď som navštívil tie viaceré svetové veľtrhy, tak pýtal som sa samozrejme aj na cenu, a všetci ma ubezpečovali, že aj ten záväzok mať 30 percent áut, ktoré budú poháňané hlavne teda elektrinou do roku 2030, ich bude nútiť k zmene cenovej politiky, a že vlastne tie nové elektromobily, ktoré prídu na trhu, by mali byť cenovo porovnateľné s tými klasickými autami, ktoré si kupujeme. No a chceme to samozrejme, tento prienik elektromobilov na trh podporiť aj legislatívnymi opatreniami, čiže ten balíček, ktorý som prezentoval v októbri, obsahuje aj perspektívne záväzky zo strany verejnej správy, štátnej správy ohľadom toho, aby sa kupovali autá, ktoré sú ekologicky čisté, ktoré sú nezávadné, a taký ten faktor, ktorý bude stále väčšiu úlohu zohrávať vo formovaní prístupov ľudí k elektromobilite, bude hlavne znečistenie ovzdušia, lebo každý rok nám v Európe zbytočne a predčasne umrie 400‑tisíc ľudí práve na choroby spôsobené znečistením ovzdušia, a to je veľký motivačný faktor ako pre občanov, takisto aj pre primátorov, ktorí už dnes prichádzajú s vyhláseniami rôznym bez-emisných zón, majú rôzne zákazy pre vstupy tých najznečisťujúcejších áut do centra miest, čiže tých faktorov bude určite viac, ale myslím si, že pre toho bežného spotrebiteľa to v prvom rade bude tá istota toho dojazdu a cena automobilu."

Daniel Horňák: „Presne ako hovoríte, jednou z hlavných výziev momentálne v rámci technologického aspektu sú batérie, pretože energie, dosť je problém ju vyrobiť, problém je ju uskladniť tak, aby bola k dispozícii vtedy, kedy ju človek aj v automobile potrebuje. Vy vyvíjate iniciatívu aj v rámci tejto oblasti, aby v Európe bol rýchlejší progres v rámci vyvíjania lepších batérií. Keby ste mohli teda priblížiť, čo sa darí, čo sa robí v tejto oblasti v rámci Európskej únie?"

Maroš Šefčovič: „Tak myslím si, že aj ten vývoj v oblasti batérií tak trošku kopíruje taký ten neskorší štart elektromobility v Európe, keďže tie európske automobilky sa spoliehali na to, že tých pár batérií, keď to zjednoduším, ktoré potrebujú pre tých pár áut, ktoré sa v Európe vyrobí, budú dovážať z Ázie, hlavne z Japonska, z Číny a z Južnej Kórey, avšak pri tom masívnom náraste elektromobility, ktorý sa v Európe očakáva, sa predpokladá, že už v roku 2025 bude ročný trh, taký ten ročný dopyt po batériách predstavovať sumu 250 miliárd eur. A som veľmi rád, že aj európsky priemysel si uvedomuje, že ide o tak strategickú technológiu a o tak závažnú sumu peňazí, že by sme sa mali vážne uchádzať o to, aby tie peniaze zostali v Európe. Preto som prišiel s tou iniciatívou, ktorú médiá nazvali Airbus pre batérie, oficiálne sa to nazýva Európska aliancia pre výrobu batérií, a jej cieľom je to, aby sme zvládli túto technológiu u nás, v Európe, aby sme zvládli všetky tie cykly, a aby sme do toho pridali aj niečo vlastné, európske, čo v prípade Európy by bola recyklácia, keďže tam sme najďalej zo všetkých vyspelých ekonomík, a naozaj, aby tá najdrahšia súčasť toho budúceho elektromobilu, ktorou je batéria, dnes je to pri klasických spaľovacích motoroch práve táto motorová jednotka, aby sme túto najdrahšiu súčasť tohto auta nedovážali z Ázie, ale boli ju schopní vyrobiť aj tu v Európe. Čiže chceli by sme predstaviť taký konkrétny návrh, takú cestovnú mapu, ako ďalej, už vo februári, pracujú viaceré pracovné skupiny, ktoré pozostávajú z predstaviteľov priemyslu, na tom, čo je potrebné urobiť legislatívne, finančne, investorsky, aby sme naozaj začali mať tie gigafaktory, ktoré budú vyrábať tieto batérie aj v Európe."

Daniel Horňák: „Tie výzvy Európskej komisie sú vskutku veľké, približne o tretinu znížiť celkový objem emisií, na tretinu zvýšiť podiel elektromobilov na európskych cestách, určite ste ale, a pravidelne sa stretávate s názormi, či už zástupcov priemyslu, ale aj politikov, ktorí hovoria, že tie ambície sú príliš veľké a môžu uškodiť európskej ekonomike, a konkrétne aj slovenskej, ktorá je priemyselne orientovaná. Aká je vaša odpoveď na to, že to tempo by malo byť podľa týchto názorov pomalšie?"

Maroš Šefčovič: „Áno, tieto diskusie boli veľmi intenzívne, musím povedať, že po tom, ako sme odprezentovali tento náš balíček ohľadom čistej mobility, tak do veľkej miery ustali, a to myslím aj z toho dôvodu, že sme sa tak zjednotili v názore, že smerovanie k čistej mobilite, k elektromobilite je nezvratné. Takže si nemôžme dovoliť v priemysle, ktorý zamestnáva 12 miliónov ľudí v Európe, riskovať nejakú situáciu, ako zažila napríklad firma Kodak, kde zo svetového lídra sa v podstate v priebehu pár dní stala firma, ktorá mala obrovský problém predať svoje produkty. Vidíme, aký je vývoj s dieslovými autami napríklad v Nemecku, vidíme, aké opatrenia navrhuje Francúzsko či Holandsko, ktoré od určitého obdobia chcú výrazne obmedziť, alebo úplne zakázať predaj autá so spaľovacími motormi, čiže je evidentné, že musíme naštartovať tieto nové modely áut, a zároveň vytvoriť aj takú prechodnú fázu, kde je evidentné, že budeme potrebovať určitú čas na zmenu technológií, na ich vývoj, na preškolenie pracovníkov, čiže verím tomu, že dosť taký výrazným segmentom tejto prechodnej fázy budú napríklad autá s hybridným pohonom, to znamená, že budú mať motory dva  – elektrický pre jazdu v meste a proste ten spaľovací na nejaké dlhšie trasy, ale to smerovanie je nevyhnutné, a myslím si, že aj tá mladá generácia, ktorá je environmentálne oveľa, by som povedal, náročnejšia, než bola naša generácia, si bude práve vyžadovať autá, ktoré sú čistejšie, ktoré sú kompatibilnejšie so všetkými tými softvérmi, ktoré dnes každé dieťa ovláda prostredníctvom iPhonu, a to bude práve tá nová generácia tých áut, ktoré, verím tomu, že do konca tejto dekády uvidíme na trhu."

Daniel Horňák: „Pán Šefčovič, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za to, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, a prajem vám príjemný zvyšok dňa."

Maroš Šefčovič: „Ďakujem pekne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
(MI)

Kľúčové slová:
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač