Slovensko oslávilo 25 rokov samostatnosti

16. 01. 2018

Slovensko má 25 rokov. Úderom polnoci prvého januára 1993 zanikla Česká a Slovenská federatívna republika a na mape sveta vznikli dva nové štáty.

logo Televíznej stanice Markíza(02. 01. 2018; Televízna stanica Markíza; Reflex; 17:25; por. 1/3; Lenka Stanková /Patrik Herman)

Patrik Herman, moderátor: „Slovensko má 25 rokov. Úderom polnoci prvého januára 1993 zanikla Česká a Slovenská federatívna republika a na mape sveta vznikli dva nové štáty. Niektorí oslavovali, iní plakali. O rozdelení Československa totiž nerozhodli ľudia, ale politici."

Lenka Stanková, redaktorka: „V 1989 si Slováci a Česi počas nežnej revolúcie vyštrngali slobodu. Tri roky po páde totality sa ukázalo, že ďalšia spoločná cesta už nebude možná. Rozvod to bol takpovediac bleskový."

PhDr. Marián Leško, publicista a politický komentátor: „Na rozdiel od tých zavedených demokracií my sme to vybavili za pol roka a všetci ostali v nemom úžase. Stalo sa to, že to, čo bolo štyridsať rokov zmrazené počas komunizmu, čo bolo odložené do tej komunistickej mrazničky, sa rozmrazilo náhle."

Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Ústav politických vied SAV: „To bolo to známe, kto na koho dopláca, čo je v spoločnom štáte, taká čudná argumentácia. Väčšinou sa deklarovalo, že máme málo právomocí."

Lenka Stanková: „Rozdelenie spoločného štátu bolo v rukách dvoch mužov. Hlavnými hrdinami príbehu sa stali víťazi volieb. V Česku to bol Václav Klaus a na Slovensku Vladimír Mečiar."

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.: „Vladimír Mečiar, to treba povedať, na to sa tak trošku zabúda, nepripomína, že on bol dosť dlho za spoločný štát. Len potom prišli na to, že ich pozície sú odlišné a nie je možné nájsť konsenzus."

PhDr. Marián Leško: „Václav Klaus sledoval to, aby mu nikto nezavadzal pri ekonomickej reforme. Vladimír Mečiar zas bol politik, ktorý potreboval svojim priaznivcom predviesť, že som úspešný politik, vyjednal som s Čechmi to, čo nikto predo mnou."

Lenka Stanková: „A kým politickí lídri rokovali o budúcnosti dvoch národov, ľudí sa na názor nikto neopýtal."

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.: „Verejnosť bola väčšinou za zachovanie spoločného štátu."

PhDr. Marián Leško: „Verejnosť prehovorila silným hlasom v júnových voľbách v 1992, ale už potom hlas verejnosti nejako nikto nebral na vedomie."

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.: „Dve politické osobnosti si povedali, že nevieme sa dohodnúť, tak ten štát jednoducho zrušíme."

PhDr. Marián Leško: „Tak sa nedá povedať, že ten Slovenský štát vznikol z vôle verejnosti, a že došlo proti vôli verejnosti. Ono to došlo k nemu mimo vôle verejnosti. Verejnosť bola tam niekde na boku, kde sa dozvedela konečne výsledok a už mala jediný problém a jedinú úlohu – nejako sa s tým vyrovnať."

(začiatok archívneho záznamu, so súhlasom SFÚ)

Ivan Gašparovič: „Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho slovenského štátu, slovenského národa."

(koniec archívneho záznamu)

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.: „Keď sa prijala zvrchovanosť Slovenska v júli 1992, tak následne Václav Havel odstúpil z funkcie a Československo bolo bez prezidenta."

Lenka Stanková: „O pol druha mesiaca slovenskí poslanci schválili ústavu samostatného štátu, tak, ako ju poznáme dodnes."

(začiatok archívneho záznamu, so súhlasom SFÚ)

Neuvedený: „V týchto chvíľach je Ústava Slovenskej republiky platná."

(koniec archívneho záznamu)

Lenka Stanková: „Nový rok sme už vítali v novom štáte, ktorý pribudol na mape sveta."

(začiatok archívneho záznamu, so súhlasom SFÚ)

Vladimír Mečiar: „Blahoželám občanom Slovenskej republiky k získaniu vlastného štátu Slovenskej republiky."

(koniec archívneho záznamu)

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač