Stále zaostávame za Čechmi

25. 01. 2018

Napriek tomu, že miera nezamestnanosti na Slovensku dosahuje rekordné minimá, v porovnaní s Českou republikou v tomto výrazne zaostávame.

logo Televíznej stanice TA 3(23. 01. 2018; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 2/18; Daniel Horňák/Igor Haraj)

Igor Haraj, moderátor: „Miera nezamestnanosti na Slovensku dosahuje rekordné minimá, napriek tomu však v tomto porovnaní výrazne zaostávame za Českou republikou. Podľa odborníkov sa potrebné opatrenia prijímajú len pomaly, na vyrovnávanie regionálnych rozdielov ide stále málo peňazí."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Rozdiely medzi Slovenskom a Českou republikou sa vôbec nezmenšujú, práve naopak, podiel nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve je na Slovensku čoraz vyšší v porovnaní s Českom. V spoločnom rebríčku najslabších regiónov tvoria slovenské okresy až 85 percent celkového počtu. Najhorší český okres pritom nájdete až s odstupom na osemnástom mieste. Podľa odborníkov je dôvodom priepastných rozdielov najmä skokový útlm aktivity vo viacerých sektoroch po zmene režimu."

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti: „V dôsledku poľnohospodárstva, toho, že bolo znížené a v dôsledku zníženia toho priemyslu ľahkého najmä na juhu stredného Slovenska, tak tá nezamestnanosť tam vyskočila a teraz sa veľmi, veľmi ťažko znižuje."

Daniel Horňák: „Viaceré oblasti v Pobaltí, Poľsku či východnom Nemecku sú však dôkazom, že pri správnom riadení je možné takéto problémy prekonať. Odborníci vidia práve v tejto oblasti u nás rezervy."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Musí sa tomu venovať intenzívnejšie a hlavne zamerať na to väčšie, väčšie objemy peňazí."

Daniel Horňák: „Podstatnou časťou problému najmenej rozvinutých regiónov je veľký podiel dlhodobo nezamestnaných ľudí, predovšetkým z marginalizovaných skupín. Nedávna iniciatíva na opätovné naštartovanie sociálnych podnikov môže podľa odborníkov prispieť k riešeniu. To totiž vo veľkej miere spočíva aj v aktivite smerom zdola, priamo z regiónov."

Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec pre rómske komunity: „Ten celý problém je proste komplexný, nedá sa to tak nejako direktívne alebo iba lineárne v jednej oblasti riešiť a dosahovať super výsledky."

Daniel Horňák: „Výrazné rozdiely je vidieť aj medzi najvyspelejšími regiónmi v oboch krajinách, v najlepšej pätine spoločného rebríčka prevažujú okresy z Českej republiky a ich podiel stále rastie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač