Testujú novú technológiu ťažby

11. 01. 2018

Uhoľné regióny na Slovensku majú prejsť zásadnou premenou. K zmene vyzýva Európska únia, ktorá pripravila viaceré projekty. Testovacím miestom novej technológie, ktorá je šetrnejšia voči životnému prostrediu, sa majú stať Hornonitrianske bane.

logo Televíznej stanice TA 3(08. 01. 2018; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; por. 3/5; Andrej Horváth/Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „Uhoľné regióny na Slovensku majú prejsť zásadnou premenou. K zmene vyzýva Európska únia, ktorá pripravila viaceré projekty. Testovacím miestom novej technológie, ktorá je šetrnejšia voči životnému prostrediu, sa majú stať Hornonitrianske bane."

Andrej Horváth, redaktor: „Krajiny Európskej únie sa zaviazali k postupnému prechodu od fosílnych palív k čistej energii. Spolupracovať na tomto projekte by mala aj slovenská firma, ktorá vyvíja novú technológiu pre frézovanie a vŕtanie v oblasti geotermálnej energetiky, ťažby ropy a zemného plynu."

Maroš Šefčovič, podpredseda EK pre energetiku: „Testovanie tohto zariadenia priamo v baniach na Hornej Nitre, resp. vyvíjanie nových technologických postupov pre hĺbkové prieskumy, to sú všetko konkrétne projekty, ktoré bude potrebné dotiahnuť do konca, rozvinúť."

Andrej Horváth: „Nová technológia umožňuje prechod od klasického mechanického vŕtania k elektronickej plazme. Dosahuje to frézovaním cez produkčnú rúru s využitím prenosného káblového pripojenia bez ťažných zariadení. Okrem toho, že je technológia lacnejšia a efektívnejšia, umožňuje ťažobným spoločnostiam obmedziť závislosť od uhlovodíkov."

Igor Kočiš, riaditeľ GA DRilling: „Tých snáh je, aj bolo v minulosti viac, dokázať urobiť takú tú exponenciálnu technológovú zmenu vo vŕtaní, pretože dnes, keď sa pozriete na spôsob vŕtania, sú to vlastne len tie kontinuálne inovácie, ktoré postupne zdokonaľujú po kúskoch technológiu vŕtania, ale nikde nenastal vo vrtnom priemysle taký ten zásadný krok, že by sa urobilo niečo nové."

Andrej Horváth: „Uhlie sa ťaží v 41 regiónoch v 12‑tich členských štátoch Európskej únie. Cieľom Bruselu je ich postupná transformácia na ekologickejšie modely, zamerané na ťažbu čistej energie z obnoviteľných zdrojov. Andrej Horváth, TA 3.

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
technológie, energia, energetika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač