Zmeny v školstve

12. 01. 2018

Január priniesol so sebou viacero zmien, ktoré sa týkajú regionálneho aj vysokého školstva a tiež oblasti športu. Mení sa napríklad spôsob prerozdeľovania peňazí obciam na školské kluby detí a podnikať už bude môcť aj Slovenská akadémia vied.

 logo Televíznej stanice TA 3(11. 01. 2018; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 9/12; Lucia Lukušová /Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor: „Január priniesol so sebou viacero zmien, ktoré sa týkajú regionálneho aj vysokého školstva a tiež oblasti športu. Mení sa napríklad spôsob prerozdeľovania peňazí obciam na školské kluby detí a podnikať už bude môcť aj Slovenská akadémia vied."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Novela zákona o financovaní škôl priniesla od januára niekoľko noviniek. Jednou z nich je škôlka zadarmo pre deti staršie ako tri roky, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi. Štát bude materským školám posielať na každé dieťa približne štrnásť eur."

Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva, (telefonát): „Je to príspevok mesačný, ktorý má pomôcť naozaj jednak motivovať učiteľov materských škôl, keďže im je možné, aby dostali osobný príplatok, respektíve odmenu zamestnanca. Ale rovnako za tieto finančné prostriedky môžu materské školy nakúpiť didaktickú techniku."

Lucia Lukušová: „Rozšíril sa aj okruh poberateľov príspevku od štátu na lyžiarske kurzy. O 150 eur boli doteraz ukrátení žiaci, ktorí sa v piatom ročníku rozhodli odísť na osemročné gymnázium. Tieto školy tak dostanú peniaze od svojich zriaďovateľov dvakrát na jedného žiaka. Počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát v piatom až ôsmom ročníku."

Ján Dančík, riaditeľ Gymnázia Bílikova v Bratislave, (telefonát): „Jednak sa študenti dostanú do prostredia mimo svojich rodičov, niektorí možno prvýkrát, takže sa naučia trošku samostatnosti."

Lucia Lukušová: „Zmenil sa aj spôsob prerozdeľovania peňazí obciam na stravovanie žiakov. Asi tridsať z nich už nedostane ani cent, keďže ich školy nemajú školskú jedáleň. Zvýšil sa tiež koeficient na výpočet príspevku pre školské kluby detí."

Ministerstvo školstva, (písomné vyjadrenie): „Zvýšila sa hodnota prerozdeľovacieho koeficientu z 1,6 na 6, čo v konečnom dôsledku znamená viac peňazí na tento účel."

Lucia Lukušová: „Od januára si môžu finančne prilepšiť verejné výskumné inštitúcie, môžu podnikať napríklad prenájmom priestorov a zariadení, tak ako to robia aj vysoké školy."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač