70. výročie Víťazného februára

26. 02. 2018

Pred sedemdesiatimi rokmi, 25. februára  sa k moci dostali komunisti. Súčasní historici pripomínajú obete komunistického režimu.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(25. 02. 2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 2/13; Zoltán Rácz/Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Dvadsiateho piateho februára 1948, teda presne pred sedemdesiatimi rokmi, prevzala moc v Československu Komunistická strana. Dnes si teda pripomíname deň, ktorý sa pred rokom osemdesiatdeväť oslavoval ako Víťazný február. Súčasní historici pripomínajú obete komunistického režimu."

Klement Gottwald: „Dnes ráno som pánovi prezidentovi republiky podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili dvadsiateho februára tohto roku."

Lucia Osvaldová, redaktorka: „Takto pred sedemdesiatimi rokmi vystúpil pred niekoľkotisícový dav Klement Gottwald po tom, ako sa Komunistickej strane podarilo odstaviť demokratov a prevziať moc. Československo sa tak na viac než štyridsať rokov stalo satelitom Sovietskeho zväzu. Nie všetci občania však boli s novou politickou situáciou stotožnení. Desaťtisíce ľudí sa pokúsili o útek. Len v prvom roku po komunistickom prevrate ich bolo osemdesiattisíc. Niektorí utekali po vlastných, iní unášali lietadlá. Známy je aj prípad takzvaného vlaku slobody, ktorý v roku 1951 uniesol strojvodca s priateľmi do západného Nemecka. Zo sto jedenástich pasažierov sa však väčšina do vlasti vrátila, za čo ich Komunistická strana vyšetrovala. Medzi odporcami režimu boli aj mnohí bojovníci proti fašizmu. Vysvetľuje Slavomír Michálek zo Slovenskej akadémie vied."

Slavomír Michálek, Slovenská akadémia vied: „Mnohí, ktorí skutočne bojovali aj v druhom odboji proti fašizmu, proti nacizmu a ako za demokratické Československo v tom krátkom období do roku 1948, viedli, že iná možnosť, ako odísť, neexistuje."

Lucia Osvaldová: „Historici považujú toto výročie za negatívny medzník dvadsiateho storočia. Podľa dostupných informácií bolo v politických procesoch na Slovensku odsúdených viac než sedemdesiat jedna tisíc ľudí. Popravených z politických dôvodov bolo dvestoštyridsaťosem občanov. Medzi nimi aj jedna žena, politička Milada Horáková."

Osudové osmičky – 1948

logo Televíznej stanice STV 1(25. 02. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 4/22; Elena Senková/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Pred sedemdesiatimi rokmi sa k moci dostali komunisti. Podarilo sa im to vďaka ľudovým milíciám, čo boli ich vlastné ozbrojené zložky. Komunisti sa na prevrat pripravovali dlhodobo a systematicky. Nakoniec dvadsiateho februára podalo dvanásť nekomunistických ministrov demisiu. Verili, že prezident vládu rozpustí a vypíše nové voľby. Deň na to začali komunisti vytvárať ľudové milície. Dvadsiateho štvrtého februára vstúpilo do generálneho štrajku dva a pol milióna obyvateľov. Komunistom tak vyjadrili jednoznačnú podporu. Dvadsiateho piateho februára rokoval prezident Beneš s predsedom vlády Klementom Gottwaldom a demisiu ministrov prijal. Gottwald na to vyhlásil novú vládu. V ten deň bolo v pohotovosti šesťtisíc ozbrojených členov ľudových milícií. Prezident Beneš abdikoval druhého júna. Ďalšie slobodné voľby sa už nekonali. Február štyridsaťosem nastolil totalitný režim. Počas neho boli masovo porušované základné ľudské práva a slobody. Po vykonštruovaných procesoch prišlo o život mnoho nevinných. Komunisti odsúdili vyše sedemdesiatjedentisíc ľudí, ďalších viac ako desaťtisíc umiestnili do táborov nútených prác. Počet obetí režimu je však oveľa vyšší."

Elena Senková, redaktorka: „Pre totalitný režim boli nepriatelia nielen politickí oponenti či inteligencia, ale aj živnostníci a roľníci. V prvých rokoch po štyridsiatom ôsmom sa zmenilo vedenie mnohých závodov a inštitúcií a začalo sa odstraňovanie nepohodlných. Inteligenciu umiestnili do fabrík. Ľudia však neboli vyhodený len z práce, ale počas Akcie B aj z vlastných bytov."

Marína Zavacká, historička, Historický ústav, Slovenská akadémia vied: „Ďalším takým veľkým krokom bolo uspôsobenie kritérií prijímania na stredné a vysoké školy tak, aby zohľadňovali zasa triedny pôvod. To znamená, čistka na vysokých školách."

František Neupauer, historik, Ústav pamäti národa: „Tá totalita jedným slovom, od slova totus, čo znamená všetko alebo celý, tak sa snažila podriadiť do svojich rúk všetko, čokoľvek si predstavíme. Či už to boli oblasti politického života a kultúrneho života, dokonca aj športu. V praxi to znamenalo koniec rôznych činností, slobodných činností. Môžeme si zobrať, v Česko‑Slovensku jeden z prvých procesov ani nebol voči členom politického spektra, ale napríklad voči skautom. Takže tá totalita jedným slovom, od slova totus, čo znamená všetko alebo celý, tak sa snažila podriadiť do svojich rúk všetko, čokoľvek si predstavíme. Či už to boli oblasti politického života a kultúrneho života, dokonca aj športu. V praxi to znamenalo koniec rôznych činností, slobodných činností. Môžeme si zobrať, v Česko‑Slovensku jeden z prvých procesov ani nebol voči členom politického spektra, ale napríklad voči skautom."

Elena Senková: „Povedať, koľko obetí má na svedomí komunistický režim, je podľa historika Ústavu pamäti národa takmer nemožné. Ilustruje to na príklade konkrétneho človeka, politického väzňa odsúdeného za to, že sa nepodrobil kolektivizácii v päťdesiatych rokoch. Po konfiškácii celého jeho majetku ostala bez strechy nad hlavou aj jeho matka, ktorá ešte v ten rok zahynula v dôsledku hladu a zimy."

František Neupauer: „Ten prípad náhodou človek môže objaviť a má charakteristiku, že ten politický väzeň bol vo väzení. Ale čo vlastne sa dialo s jeho deťmi, s jeho príbuznými, to vlastne ani nedokážeme obsiahnuť. Čiže tie čísla sú len, dá sa povedať, také nejaké štatistické. Obeťou, ak hovoríme totalitného režimu, bol každý občan tejto krajiny."

Elena Senková: „Podľa historičky Slovenskej akadémie vied častou témou debát o roku štyridsaťosem a komunizme celkovo sú jeho najhoršie zločiny, justičné vraždy, tábory nútených prác. Na dennodenné šikanovanie sa zabúda ako na niečo menej významné."

Marína Zavacká: „Takisto sa zabúda, že do každého z tých bytov bola zároveň nasťahovaná nejaká rodina, v ktorej doma sa traduje to, že oni niečo dostali. Na každé miesto, z ktorého niekoho vyhodili, sa zároveň niekto dostal, kto bol povýšený."

Elena Senková: „V protiklade s obeťami tak v pamäti rodín, ktoré nezohľadňujú to, za akých okolností sa dostali k majetku či postaveniu, stále žije nostalgia za bývalým režimom."

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač