Ako vzkriesiť prírodné vedy v školách

20. 02. 2018

Na komárňanskej základnej škole sa môžu žiaci matematiky reálne dotknúť. Matematická gramotnosť školákov na Slovensku je podľa výsledkov testovaní PISA pod priemerom krajín OECD. Ako vyučovať matematiku bezbolestne a zatraktívniť ju?

logo Televíznej stanice STV 1(17. 02. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/22; Iveta Varényiová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Ako vyučovať matematiku bezbolestne a zatraktívniť ju. Na komárňanskej základnej škole sa môžu žiaci matematiky reálne dotknúť. Matematická gramotnosť školákov na Slovensku je podľa výsledkov testovaní PISA pod priemerom krajín OECD."

Iveta Varényiová, redaktorka: „V základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne učia matematiku podľa Heineho metódy. Pri vyučovaní prírodných viet používajú inovatívnu konštruktivistickú metódu."

Silvia Balaďová, učiteľka ZŠ Rozmarínova, Komárno: „Nič tu nemáme mechanické, na všetko prídu v podstate sami. Ja jednoznačne vidím tie výsledky na hodinách, ako inak pristupujú k týmto jednotlivým veciam, čo sa prenáša v podstate aj na iné predmety a máme celkom iné deti, ktoré sa naučili rozmýšľať."

Helena Weszelovszká, riaditeľka ZŠ Rozmarínova, Komárno: „Tri roky je to čo sme začali s Heineho matematikou vyučovaním na prvom stupni a postupne sme prešli na konštruktivistický princíp vyučovania, vedecky ladenú koncepciu na vyučovaní, čo je tým najnovším trendom. Pridali sme k tomu aj rovesnícke vzdelávanie. Deti učia deti."

Iveta Varényiová: „Podľa posledných výsledkov medzinárodného výskumu vedomostí a zručností žiakov TIMS dosahuje až tretina všetkých slovenských žiakov štvrtých ročníkov nízku, alebo takmer žiadnu vedomostnú úroveň v matematike. V prírodných vedách je v rizikovej skupine štvrtina detí."

Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu už v roku 2015 upravilo prostredníctvom štátnych vzdelávacích programov dotáciu na prírodovedné predmety o dvanásť vyučovacích hodín navyše. Ministerstvo školstva sa aj prostredníctvom národných programov a prostriedkov z európskych fondov snaží rozvíjať tento bádateľský princíp, na čo napríklad slúži národný projekt IT akadémia."

Iveta Varényiová: „Na základnej škole na Rozmarínovej ulici každoročne popularizujú prírodné predmety aj týždňom vedy a techniky. Podujatie aj tento rok vyvrcholilo vedeckým jarmokom spojeným s ukážkami vzdelávacích aktivít."

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
matematické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač