Architektonický skvost z Báča

20. 02. 2018

K organom, ktoré potrebujú na Slovensku rekonštrukciu, patrí aj barokový skvost v kostole v obci Báč pri Šamoríne.

logo Televíznej stanice STV 1(17. 02. 2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/22; Iveta Varényiová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „K organom, ktoré potrebujú na Slovensku rekonštrukciu, patrí aj barokový skvost v kostole v obci Báč pri Šamoríne. Mnohé organy majú mimoriadnu cenu z historického, technického a zvukového hľadiska. Ich opravy sú pritom veľmi drahé, keďže obsahujú mnoho rozličných súčiastok."

Iveta Varényiová, redaktorka: „Keď v roku 1809 Napoleonove vojská obliehali Komárno, miestni františkáni sa rozhodli mesto opustiť spolu so všetkými pokladmi zo svojho kláštora. Okrem vzácnej knižnice sa im podarilo zachrániť aj neskorobarokový organ."

Ladislav Šranko, farár vo farnosti Báč: „Bol postavený v roku 1779. Františkáni sa rozhodli, že ho premiestnia sem do Báču, vlastne celý kláštor akoby sa presťahoval sem. Určite je výnimočný, pretože organy z tohto obdobia vrcholného baroka sa nezachovali všetky a tie, ktoré sa zachovali, tiež sa nezachovali ako kompletné. Je to jeden z mála organov, ktoré sa zachovali, čo sa týka aj ich architektúry, aj nástrojovej časti."

Iveta Varényiová: „Podľa záverov reštaurátorov z ministerstva kultúry by architektonická pamiatka potrebovala rozsiahlu rekonštrukciu. Tá by zachránila vzácne maľby na plátnach, ktoré zdobia skriňu organa aj sústavu píšťal."

Andrej Štafura, organológ z Ústavu hudobnej vedy SAV: „Organ v Báči je dvojmanuálový nástroj, ktorých máme zase veľmi málo na Slovensku, tak už samotnou konštrukciou vlastne to, že je dvojmanuálový, patrí medzi vzácne nástroje. Má výrazne poškodený píšťalový fond a je nutné ho po technickej stránke obnoviť. A sa môže stať, že napríklad dôjde k nejakej kontaminácii mikroskopickými hubami, ktoré by degradovali vlastne lepené spoje a mohlo by prísť vlastne až k rozpadu toho nástroja."

Iveta Varényiová: „Na komárňanskej základnej škole sa môžu žiaci matematiky reálne dotknúť. Matematická gramotnosť školákov na Slovensku je podľa výsledkov testovaní PISA pod priemerom krajín OECD. Ako vyučovať matematiku bezbolestne a zatraktívniť ju? "V spolupráci s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied zaradila nadácia VÚB organ v Báči spolu s ďalšími ôsmimi do súťažného programu Poklady Slovenska. Nástroj, ktorý v online hlasovaní dostane od ľudí najviac hlasov, získa od nadácie tridsaťtisícový grant na reštaurovanie."

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač