Čas na prihlášky

12. 02. 2018

Vysoké školy poľujú na budúcich študentov. Mnohé pozývajú na dni otvorených dverí a presviedčajú stredoškolákov, aby zostali na Slovensku.

logo Televíznej stanice Markíza(10. 02. 2018; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 3/26; Martin Jedinák; Andrea Šprochová/Lenka Vavrinčíková; Viktor Vincze)

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Vysoké školy poľujú na budúcich študentov. Mnohé pozývajú na dni otvorených dverí a presviedčajú stredoškolákov, aby zostali na Slovensku."

Viktor Vincze, moderátor: „Maturanti sa pomaly musia rozhodnúť, čo chcú študovať a kde. Prvé prihlášky treba podať do konca februára. Väčšina vysokých škôl však termín posunula na neskôr."

Andrea Šprochová, redaktorka: „Zhruba 50 tisíc stredoškolákov a vyše 30 vysokých škôl. Študenti si môžu vyberať, školy bojujú o každého. Väčšina maturantov napríklad z tohto bratislavského gymnázia už má jasno."

(začiatok ankety) Maturanti

Opýtaná 1: „Mám podané prihlášky do zahraničia, do Anglicka."
Opýtaný 1: „Ja idem na Slovenskú technickú univerzitu na chemickú."
Opýtaná 2: „Neviem ešte ani kam, ani koľko, ešte mám mesiac."

(koniec ankety)

Andrea Šprochová: „V minulosti bol deadline na podanie prihlášky v drvivej väčšine odborov 28. februára. Dnes to už neplatí, vysoké školy dávajú študentom oveľa viac času."

Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave: „Na STU sú dva termíny a to je koniec marca a koniec apríla."

Anna Polačková, hovorkyňa Prešovskej univerzity: „Na 6 z 8 fakúlt Prešovskej univerzity je určený termín na podanie prihlášky, ktorým je 31. marec."

Andrea Šprochová: „Niektoré fakulty posunuli termín až na máj."

(text v obraze)

Vincent Múcska prorektor Univerzity Komenského pre rozvoj: Dôvodom môže byť napr. snaha o získanie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium na príslušnú fakultu či odbor. Ďalším možnosť uchádzačov podať si prihlášku na viacero vysokých škôl.

Andrea Šprochová: „Každá má pritom iné podmienky prijatia a treba prelúskať množstvo informácií."

Bálint Lovász, Študentská rada vysokých škôl: „Keď sa pozrieme do zahraničia, je tiež veľmi dobrý systém, keď je jednotný centralizovaný systém, kde sa študent vie prihlásiť, vie si vybrať univerzitu a nemusí hľadať samostatný systém každej jednej univerzity."

Andrea Šprochová: „Hitom medzi maturantmi boli vlani spoločenské odbory, potom technické, ako napríklad stavebníctvo či informatika. Tisíce stredoškolákov však odchádzajú do zahraničia.

(graf)

Počet prvákov VŠ podľa odborov 2017/2018 Zdroj: CVTI SR

Spoločenské vedy        19 736
Technické vedy              9 209
Zdravotníctvo                 2 260

Školy preto postupne znižujú nároky. Mnohé lákajú na odbory bez prijímačiek."

Anna Polačková: „Prijímame na väčšinu  študijných programov bez absolvovania písomnej prijímacej skúšky, na univerzite však máme aj študijné programy, ktoré si vyžadujú absolvovanie talentovej skúšky, týka sa to masmediálnych štúdií, hudobného či výtvarného umenia."

Andrea Šprochová: „Na technické, lekárske, či iné špecializované odbory sa ale treba pripraviť. Univerzity ponúkajú aj kurzy na prijímačky. No a kto si už vysokú školu vybral, môže vyplniť prihlášku."

Bálint Lovász: „Najdôležitejšie by bolo, aby tie prihlášky boli plne elektronické."

Andrea Šprochová: „Tým sa môže pochváliť napríklad STU v Bratislave. Pri väčšine škôl môže študent vypísať tlačivo na počítači, no musí ho podpísať a poslať poštou. Poplatky sa pohybujú od 20 do 40 eur. Martin Jedinák a Andrea Šprochová, televízia Markíza."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač