Digitálna koalícia sa rozšíri o ďalších členov

15. 02. 2018

Digitálna koalícia sa rozšíri o ďalších členov. Pribudli napríklad Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku, Konfederácia odborových zväzov či mesto Kežmarok. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini vníma takýto štart koalície ako raketový.

logo Rozhlasovej stanice Lumen[11. 02. 2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Júlia Kavecká/Júlia Kavecká]

Júlia Kavecká, moderátorka: „Digitálna koalícia sa rozšíri o ďalších členov. Pribudli napríklad Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku, Konfederácia odborových zväzov či mesto Kežmarok. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini vníma takýto štart koalície ako raketový.“

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu (Smer-SD): „K nám pristúpilo prvé mesto v rámci Digitálnej koalície. Pristúpil k nám dnes jeden z najväčších operátorov telekomunikačných na Slovensku. Je veľmi povzbudivé a myslím, že je to veľmi prekvapivé v tom pozitívnom, že sa k nám prihlásila Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, ktorá takisto si uvedomuje, že nie je to už len otázka zamestnávateľov, aby si hľadali svoje pracovné pracovnú silu, ale že aj odborári si uvedomujú, že oni ako zamestnanci respektíve celá pracovná sila bude prebiehať vážnou transformáciou a budeme svedkami ešte takých zaujímavých situácií na pracovnom trhu, o ktorých dnes ani netušíme a na ktoré bude musieť do budúcna reagovať aj legislatíva, zákonník práce, systém sociálneho zabezpečenia. A to všetko stojí pred nami.“

Júlia Kavecká: „Digitálna koalícia má mobilizovať organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností. Podľa Petra Pellegriniho sa im za krátky čas podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky.“

Peter Pellegrini: „Ak nechceme byť svedkami postupného odchodu IT firiem zo Slovenska do iných krajín, kde budú mať dostatok pracovnej sily, tak je našou povinnosťou už dnes robiť všetky opatrenia na to, aby sme o desať, o pätnásť rokov neoznamovali v médiách mesiac po mesiaci, že tá ktorá firma opúšťa krajinu, pretože už tu nenachádza dostatok pracovnej sily a musí ísť do tretích krajín, kde tej sily je dostatok.“

Júlia Kavecká: „Ministerstvo hospodárstva už zaradilo Digitálnu koalíciu do pripravovaného akčného plánu inteligentného priemyslu. Spoločnosť T-systems zase pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie. Na troch fakultách sa do nich prihlásilo sedemdesiatosem študentov. Spoločnosť zároveň do škôl dodala dvestodesať notebookov.“

 

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač