Do IT oblasti sa nedarí pritiahnuť mladých

19. 02. 2018

Slovenské IT spoločnosti apelujú na štát, aby sa bezodkladne zaoberal akútnym nedostatkom technologických expertov. Najväčší potenciál vidia v dievčatách, no k informačným technológiám ich vedie len málokto. Už dnes chýba IT spoločnostiam asi desaťtisíc expertov a požiadavky na trh práce sa budú ešte zvyšovať.

Rozhlasová stanica Slovensko - logo(18. 2. 2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 4/13; Jana Maťková, Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Zatraktívniť technické vedy a viac motivovať žiakov v štúdiu informačných technológií. Slovenské IT spoločnosti apelujú na štát, aby sa bezodkladne zaoberal akútnym nedostatkom technologických expertov. Najväčší potenciál vidia v dievčatách, no k informačným technológiám ich vedie len málokto."

Jana Maťková, redaktorka: „Najväčší záujem o technické vedy majú 12-roční žiaci. Od šestnástich sa však väčšina z nich začne sústreďovať na iné predmety. V desiatich európskych krajinách spoločnosť Microsoft zisťovala prečo záujem o matematiku, fyziku či informatiku vekom postupne klesá. Marcela Havrilová."

Marcela Havrilová, Microsoft: „Mladí ľudia nevidia prepojenie týchto predmetov so životom. Chýba experimentovanie v škole, chýbajú zážitky."

Jana Maťková: „Strata záujmu je výraznejšia u dievčat a to aj napriek tomu, že podľa hodnotenia PISA majú z technických vied rovnaké výsledky ako chlapci. Hovor Ivana Pichaničová z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania."

Ivana Pichaničová, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania: „V zásade dievčatá ten svoj intelektový potenciál majú nastavený tak, že by pokojne mohli vykonávať aj profesie technického smeru, je to skôr o tej motivácii."

Jana Maťková: „A práve tu zohráva veľkú úlohu rodič a učiteľ. Júlia Jánošíková, ktorá učí na gymnáziu v Malackách fyziku a informatiku, sa snaží žiakom priblížiť vedu zážitkovou formou. Dievčatá sú podľa nej precíznejšie, čo ich jasne predurčuje na takýto typ profesie."

Júlia Jánošíková, učiteľka na gymnáziu v Malackách: „Oni sú veľmi analyticky zamerané veľmi vedia sa sa sústrediť na ten detail, možno preto im to dlhšie trvá ako chlapcom, aj výroba nejakých protokolov z laboratórnych cvičení, ale to je veľmi dôležité pre tú vedu a pre ten IT sektor."

Jana Maťková: „ Prezident IT asociácie Emil Fitoš vidí jediné riešenie v opatreniach zo strany štátu."

Emil Fitoš, prezident IT asociácie Slovenska: „Budeme žiadať určite kroky, ktoré budú propagovať informatizáciu na základných školách, budeme žiadať programy pre rekvalifikáciu učiteľov, teda pracovať s metodikmi, aby sa učebné osnovy a štátny vzdelávací program adaptoval na požiadavky doby."

Jana Maťková: „Návrhy chce vláde predstaviť čo najskôr."

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač