Hanbíme sa za psychické poruchy

15. 02. 2018

Viac ako 80 % ľudí s psychickými problémami sa hanbí si ich priznať, alebo nevedia, na koho sa majú obrátiť.

logo Televíznej stanice Markíza[10. 02. 2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Andrea Marcišiaková /Lenka Vavrinčíková;Viktor Vincze]

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Majú príznaky duševných porúch, no neliečia sa. Viac ako 80 % ľudí s psychickými problémami sa hanbí ich priznať, alebo nevedia, na koho sa majú obrátiť.“

Viktor Vincze, moderátor: „O svojich problémoch nám porozprával mladý pacient, ktorý má vďaka liečbe trápenie už za sebou.“

Andrea Marcišiaková, redaktorka: „Docentka z Univerzity Komenského sa pustila do výskumu, ktorého výsledky sú varovné. Vychádzala z počtu ľudí, ktorí sa liečia na duševné poruchy, depresiu, úzkosť a závislosť od alkoholu.“

Alexandra Bražinová, epidemiologička a autorka výskumu: „A tieto som porovnala s takzvanými populačnými mierami výskytu, to som vychádzala z populačných prieskumov v krajinách, v ktorých boli urobené, v Európe. Ten populačný výskyt, to sú vlastne všetci, ktorí majú danú duševnú poruchu bez ohľadu na to, či sa liečia, alebo nie a porovnala som to s tými počtami, ktorí sa liečia.“

Andrea Marcišiaková: „Podľa jej výpočtov až 60 % ľudí, ktorí trpia príznakmi depresie, sa nelieči. Pri úzkostnej poruche a alkoholizme je to vyše 80 %.“

Alexandra Bražinová: „V zahraničí existuje taktiež táto nazýva sa to medzera v liečbe, v tých vyspelých európskych krajinách je rádovo o niekoľko desiatok percent v populácii nižšia.“

Andrea Marcišiaková: „Podľa psychológa neliečená duševná porucha môže často skončiť aj fatálne, preto pred tým netreba zatvárať oči a všímať si príznaky.“

Robert Krause, psychológ: „Je narušená vitálna funkcia u jednotlivca, to znamená napríklad znížená chuť do jedla, sú to problémy so spánkom, môžeme hovoriť napríklad aj o strate chuti do rôznych sexuálnych napríklad aktivít.“

(text v obraze)

Najčastejšie príznaky depresie

* pokles nálady
* pocit smútku, úzkosti
* strata sebadôvery, sebavedomia
* nespavosť alebo nadmerná spavosť
* nedostatok energie
* odpor k bežným činnostiam
* myšlienky na samovraždu

Andrea Marcišiaková: „Zdôrazňuje, že Slováci o týchto problémoch stále nechcú hovoriť najmä preto, lebo to vnímajú ako vlastné zlyhanie a obávajú sa reakcie okolia. Takto to vnímal aj 23-ročný pacient, ktorý aj z tohto dôvodu chcel ostať v anonymite.“

Pacient: „Tieto poruchy začali pred pár rokmi, prekonal som isté rodinné problémy, vtedy sa u mňa tá úzkosť začala prejavovať prvýkrát. Boli to také pocity takej neznesiteľnej neistoty a nevedel som byť proste sám so sebou, mal som problém sám cestovať. Nechcel som to riešiť najmä preto, lebo mal som strach a bál som sa nejakého odsudzovania od iných ľudí.“

Robert Krause: „Jednotlivci sa spoliehajú na to, že sa to častokrát vyrieši samo. Je to ochorenie, ktoré môže zasiahnuť každého z nás. Keď máme problémy so srdcom, tak vyhľadáme odborníka. Akonáhle sami na sebe spozorujú, že už nedokážu zvládať tú danú situáciu sami, tak je významné, aby vyhľadali nejakého toho odborníka. Takže je veľmi významné, aby boli k tomu citliví možno aj blízki.“

Pacient: „Moja rodina mi pomohla a prekonal som to, vyhľadal som pomoc a teraz keď sa na to pozerám s odstupom rokov, tak to bolo asi najlepšie čo som mohol urobiť.“

Andrea Marcišiaková: „Andrea Marcišiaková, televízia Markíza.“

Publikované z monitoringu STORIN plus, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
psychologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač